RCIN and OZwRCIN projects

Object

Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district = Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district = Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka

Creator:

Tunia, Krzysztof ; Włodarczak, Piotr

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 63 (2011)

Contributor:

Skucińska, Anna : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The reported research in Malżyce, site 30, situated on one of the vast loess-covered elevations of the Małopolska Upland has brought valuable data on the Funnel Beaker (TRB) and the Corded Ware (CWC) cultures in West Małopolska. The central grave of the TRB barrow was accompanied by five younger graves of the CWC and three graves of the Mierzanowice culture. In the TRB grave two vessels and a flint trapezium were found. In its size and constructional traits the Malżyce TRB barrow is analogous to various CWC features of this type. But because of its dating — the TRB tumulus in Malżyce cannot be regarded as a valid argument for deriving CWC burial mounds from TRB structures

References:

Bargieł B. and Florek M. 2006. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 385-400
Bargieł B., Florek M. and Libera J. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231-259
Burchard B. 1973. Z badań neolitycznej budowli trapezowatej w Niedźwiedziu, pow. Miechów (stan. 1). Sprawozdania Archeologiczne 25, 39-48
Burchard B. 1981. Kultura pucharów lejkowatych w Małopolsce zachodniej. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce. Poznań, 221-238
Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50, 149-156
Burchard B. 2006. Grobowce typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim, pow. Kazimierza Wielka. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 301-305
Gromnicki J. 1961. Grób kultury czasz lejowatych w Stradowie, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 12, 11-16
Jarosz P., Tunia K. and Włodarczak P. 2009. Burial mound no. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 61, 175-231
Jarosz P., Tunia K. and Włodarczak P., in press, Neolitické hroby č. 2 a 3 na lokalitě č. 30 v Malżycích (pow. Kazimierza Wielka) - příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách. In I. Cheben (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Nitra
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
Kowalewska-Marszałek H. 2000. Das neolitische Gräberfeld von Kichary Nowe in Kleinpolen. Das Phänomen der Kontinuität und die Frage des Kulturwandels. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 22, 133-141
Kruk J. and Milisauskas S. 1981. Wyżynny osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Sprawozdania Archeologiczne 26(1), 65-113
Kruk J. and Milisauskas S. 1990. Radiocarbon dating of neolithic assemblages from Bronocice. In: Zespoły datowane metodą 14C. Przegląd Archeologiczny 37, 195-228
Kulczycka-Leciejewiczowa. 2002. Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej. Wrocław
Medunová-Benešová A. 1981. Jevišovice - Starý Zámek, Schicht C2, C1, C. Katalog der Funde. (= Fontes Archaeologiae Moravicae 13) Brno
Midgley M. S. 1985. The origin and function of the long barrows of Northern Europe (= British Archaeological Reports. International Series 259). Oxford
Pavelčik J. 1995. Keramika horizontu I z Hlinska u Lipníku nad Bečvou. Pravěk, Nová Řada 3, 79-141
Rudnicki M. 2004. Starożytności pełczyckie. Zaskakujące wyniki badań archeologicznych w Pełczyskach, gm. Złota. In Z. Leks and P. Kamiński (eds.), Miejsca szczególne w archeologii zachodniomałopolskich wyżyn lessowych. Działoszyce, 25-49
Rudnicki M. and Włodarczak P. 2007. Graves of the Corded Ware culture at the multicultural site 6 in Pełczyska, district of Pińczów, Świętokrzyskie province. Sprawozdania Archeologiczne 60, 219-266
Tetzlaff W. 1961. Grobowce kultury pucharów lejkowatych ze Zberzynka, pow. Konin i Obałek, pow. Koło. Fontes Archaeologici Posnaniensis 12, 40-47
Tunia K. 2006. „Temenos” kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania 1979-2002. Trzecie sprawozdanie. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 335-340
Šmíd M. 2003. Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě (= Pravěk. Supplementum 11). Brno
Włodarczak P. 2000. Corded Ware culture barrows in western Little Poland. In S. Kadrow (ed.), A Turning of Ages/Im Wandel der Zeiten, Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary. Kraków, 481-506
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Włodarczak P. 2008. Absolute chronology of the barrow in Kolosy. Sprawozdania Archeologiczne 60, 151-168

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

63

Start page:

203

End page:

219

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54785 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information