RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stanowisko Świdry Wielkie I : dokumentacja polowa

Subtitle:

Stanowiska wydmowe okolic Warszawy : Świdry Wielkie, Górki, Świdry Małe

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Plan stytuacyjny stanowiska ; Profil doliny Wisły ; Dolina Wisły pod Warszawą : "graficzne" rozważania : szkic ; Profil wysokiego tarasu akumulacyjnego i powodziowego poniżej stanowiska Świdry Wielkie I ; Opis stanowisk Świdry Wielkie - Górki oraz szkic profilu z opisem ; Notatki o położeniu stanowiska i znaleziskach powierzchniowych w latach 1920-21 ; Plan stanowiska bez objaśnień ; Plan stanowiska z oznaczonymi miejscami występowania zabytków przemysłu świderskiego, neolitycznych, protohistorycznych ; Metryczki 76 sztuk ; Notatki : charakterystyka części S [południowej], zabytki zebrane z powierzchni, plan z rozmieszczeniem gniazd, szkic profilu, rysunki zabytków ; Uwagi o wyrobach krzemiennych zebranych ze stanowiska 22. 04. i 27. 04. 1921 roku oraz 7. 06. 1921 roku ; Notatki o narzędziach krzemiennych z surowca wąchockiego z rysunkami ; Notatki o wyrobach krzemiennych i ceramice z powierzchni, zebranej 22. 10. 1921 roku wraz z rysunkami ; Rysunki zabytków ; Plan i profil gniazda III z pobliżu zbocza do łachy Świdra ; Plan i profil z opisem na temat ogniska I ; Profil : stratygrafia rezydualnej partii stanowiska I na końcu S [południowym] ; Notatka o stratygrafii zabytków krzemiennych ; Krukowski, Stefan (1890-1982) - Metryczka ; Notatka charakteryzująca inwentarz krzemienny w gniazdach 2, 3, 4, 5 oraz z całej powierzchni wraz z rysunkami zabytków ; Metryczki 3 ; Rysunki niepublikowanych wyrobów krzemiennych ; Fotografie zabytków krzemiennych

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

55

Detailed Resource Type:

Collection

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:77839

Source:

A.TA/LS/55/1

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information