Object

Title: Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1948

Creator:

Kuberski, Hubert J. (1969- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 1 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 115-174 ; Sum. eng, rus.

Abstract:

The contribution of Russian emigrants to World War II is widely known, but most often it brings to mind their cooperation and involvement at the side of the Axis powers. There were, however, among the post-revolution Russian diaspora in Poland some people, who decided to fight the Germans and their allies within the Polish resistance movement and the Grand Coalition 1939–1945. Russian exiles were involved in conspiracies of various orientations – from communistic to national one.

References:

Aronson S., Bukalska P., Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Kraków 2009.
Banasikowski E., Na zew Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż 1990.
Bechta M., Muszyński W.J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017.
Bohdanowicz J., 3. Brygada Szczerbca Armia Krajowa Okręg Wileński, Warszawa 2008.
Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Zarys monograficzny, Kraków 2013.
Boradyn Z., Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943–1944, Warszawa 2013.
Cabanowski M., Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-sowieckiej 1920 r., Warszawa–Kraków 2013.
Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, red. B. Chiari, J. Kochanowski, Munchen 2003.
Drucka N., Szkoła w podziemiu. Z dziejów polskiego tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1973.
Grabowski W., Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.
Jastrzębski A., Życie na krawędzi, w: Życie na krawędzi. Wspomnienia żołnierzy antyhitlerowskiego wywiadu, oprac. W. Kozaczuk, Warszawa 1980.
Juzwenko A., Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wrocław 1973.
Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa 2000.
Korab-Żebryk R., Biała Księga – W obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991.
Korab-Żebryk R., Operacja Wileńska AK, Warszawa 1988.
Krajewski K., Łabuszewski T., „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK 1944–1952, Warszawa 2002.
Krajewski K., Łabuszewski T., Białostocki Okręg AK-AKO. VII 1944 – VIII 1945, Warszawa 1997.
Krajewski K., Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1945, Kraków 2015.
Krajewski K., Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944, Warszawa 1993.
Kułak J., Rozstrzelany oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW Białostocczyzna 1945–1946, Białystok 2007.
Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia.Materiały konferencji naukowej (9–10 listopada 1995 r.), red. W. Skrunda, W. Zmarzer, Warszawa 1996.
Mitzner P., Warszawski, krąg Dymitra Fiłosofowa, Warszawa 2015.
Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Kraków 2014.
Muszyński W.J., Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa 2011.
Niwiński P., Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warszawa–Kraków 2014.
Piekarski M., Samotna placówka, Warszawa 1989.
Rostkowski J., Świat Muszkieterów. Zapomnij albo zgiń, Poznań 2016.
Skirgiełło A., Powstanie i rozwój Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego (w zarysie), Warszawa 2001.
Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwiepartii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań–Warszawa 2014.
Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 2010.
Urbanek B., Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., Warszawa 1988.
Warszawa we wrześniu 1939 r. Obrona i życie codzienne, red. C. Grzelak, Warszawa 2004.
Wieczorkiewicz P.P., Historia polityczna Polski 1935–1945, Poznań 2014.
Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996.
Wroniszewski J.K., Ochota – Okęcie. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939–1944, Warszawa 2002 (seria: Warszawskie Termopile 1944).
Zimmerman J.D., The Polish Underground and the Jews, 1939–1945, Cambridge – New York 2015.
Булгаков В., Словарь русских зарубежных писателей, New York 1993.
Грибков И., Ковтун И., Жуков Д., Особый штаб „Россия”, Москва 2011.
Жуков Д., Ковтун И., 29-я гренадерская дивизия СС „Каминский”, Москва 2009.
Зарубежная Россия 1917–1939 гг.: Сборник статей, ред. В.Ю. Черняев, Санкт-Петербург 2000.
Лавринец П., К истории Виленского содружества поэтов, „Literatura” (2002), nr 44.
Окулов А., В борьбе за Белую Россию. Холодная гражданская война, Москва 2013.
Русская эмиграция в борьбе с большевизмом, ред. C.B. Волков, Mocква 2005.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

115

End page:

174

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63819 ; p-1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Source:

IH PAN, sygn. A.453/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information