Object

Title: Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information