RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Early Bronze burial materials from site 2 in Książnice, świętokrzyskie province = Wczesnobrązowe materiały grobowe ze stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie

Creator:

Wilk, Stanisław

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 66 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The subject of the analysis in this article are three skeletal graves of the Mierzanowice culture, excavated in the seasons of 2008 and 2010 at site 2 in Książnice, Świętokrzyskie province. From the graves discussed above we have one radiocarbon date, obtained from grave 1 MC, which is 3715±35BP. The burial inventory is relatively rich, consisting of flint arrowheads, a bone pin, boar tusk pendants, bone and shell beads, as well as copper artefacts, is characteristic of the classical and late phases. Remains of the settlement and cemetery of the Mierzanowice culture mark the youngest chronological horizon on site 2 in Książnice. With certainty, we can relate all of the three skeletal graves, as well as the ditch running along the NW-SE-S axis across the central part of the elevation on which the site is located and the sacrificial pit

References:

Baczyńska B. 1993. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbii, woj. Kieleckie. Studium obrządku pogrzebowego. Kraków
Bazielich M., Machnik J. 1986. Płytki kościane kultury mierzanowickiej ze stan. 5 (Wyciąże) w Krakowie-Nowej Hucie. Sprawozdania Archeologiczne 38, 157–176
Bąbel J. T. 2013. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część I. Obrządek Pogrzebowy. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Bąbel J. T. 2013. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 2. Źródła. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Borkowski W. 1987. Neolithic and Early Bronze Age heart-shaped arrow-heads from Little Poland Upland. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds.), New Stone Age Archaeology, (= Archaeologia Interregionalis). Warszawa–Kraków, 147–182
Florek M. and Zakościelna A. 2005. „Na żabę” — niezwykły pochówek z początków epoki brązu ze Złotej k. Sandomierza. Z Otchłani Wieków 60(1–4), 65–70
Górski J. Jarosz P., Tunia K., Wilk S. and Włodarczak P. 2013. New evidence on the absolute chronology of early Mierzanowice culture in south-eastern Poland. In M. Baertelheim, J. Peška and J. Turek (eds.), From Copper to Bronze. Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe. Langenweissbach, 105–118
Kadrow S. 1991. Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków
Kadrow S., Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny. Kraków
Kadrow S., Machnikowie A. and J. 1992. Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Krauss A. 1967. Cmentarzysko i osada kultury mierzanowickiej w Pieczeniegach, pow. Miechów. Materiały Archeologiczne 9, 159–165
Kraussowie J. and A. 1971. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Świniarach Starych, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 12, 109–136
Machnik J. 1978. Wczesny okres epoki brązu. In Gardawski A., Kowalczyk J. (eds.) Prahistoria Ziem Polskich 3. Wczesna epoka brązu. Wrocław, 9-136
Machnikowie A. and J. and Kaczanowski K. 1987. Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na „Górze Klin” w Iwanowicach. Wrocław
Szczepanek A. 2014. Analiza antropologiczna szkieletów ludności kultury mierzanowickiej z Książnic, stan. 2, gm. Pacanów woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 66 (in press)
Wilk S. 2013. A Złota Culture Cemetery at Książnice site 2, Świętokrzyskie Province. Sprawozdania Archeologiczne 65, 311–337

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

66

Start page:

241

End page:

278

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54767 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information