RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowowschodniej : wyniki badań na terenie Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii w latach 1962-1964 = Land utilization in East Central Europe : case studies from Czechoslovakia, Hungary and Yugoslavia

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information