Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Książki i rozdziały

Książki ze zbiorów Biblioteki Instytutu Slawistyki PAN prezentowane na platformie RCIN to w dużej mierze wydawnictwa Instytutu. Ich różnorodność tematyczna odzwierciedla wielokierunkową historię badań prowadzonych przez wybitnych polskich slawistów. Znajdują się tu pozycje z zakresu literaturoznawstwa, a także wiedzy o językach słowiańskich, historii oraz kultury Słowian, począwszy od czasów najdawniejszych. W kolekcji przeważają prace językoznawcze z dziedzin takich jak: historia języków słowiańskich, onomastyka, etymologia, semantyka, komparatystyka oraz dialektologia – w szczególności obszarów przygranicznych: Łemkowszczyzny, Białostocczyzny, czy Śląska Cieszyńskiego. Ważny nurt kolekcji stanowią również publikacje dotyczące języków mniejszości etnicznych, kulturowych i religijnych: Łużyczan, Kaszubów, Górali polskich na Bukowinie, staroobrzędowców w Polsce, Polaków na Litwie i Białorusi. Publikacje te wychodzą poza ścisłe ramy językoznawstwa, wpisując się w nurt socjolingwistyki.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (5)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji