Object

Title: Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego = Changes of the hydrographic network and area under in the context of the Middle Obra melioration (central Wielkopolska region) in the light of historical data and cartographic material

Creator:

Hildebrandt-Radke, Iwona ; Przybycin, Jan

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

References:

1. Białobok S., 1971, Wzrost lesistości i zadrzewienia a bilans wodny, Las Polski, 45, 12, s. 10. ; 2. Błaszczyk H., 1974, Rozwój lesistości Wielkopolski, Kronika Wielkopolski, 3(4), s. 3–73. ; 3. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I., 2008, Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532. ; 4. Bykowski J., Napierała M., 2010, Efektywność ekonomiczna odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych Kościańskiego Kanału Obry w ocenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 89–102. ; 5. Bykowski J., Przybyła Cz., 2010, Aktualne problemy funkcjonowania spółek wodnych na przykładzie działalności Spółki Wodnej Melioracji Nizin Odrzańskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 103–111. ; 6. Dynowska A., 1988, Przemiany stosunków wodnych, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław, s. 137–153. ; 7. Graf R., Kaniecki A., Medyńska-Gulij B., 2008, Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 11–27. ; 8. Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wydawnictwo PAN, Wrocław. ; 9. Hładyłowicz K.J., 1932, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 12, Lwów. ; 10. Kaniecki A., 1991, Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 lati zmiany stosunków wodnych, [w:] Materiały Konferencji „Ochrona i racjonalnewykorzystanie zasobów wodnych w Regionie Wielkopolski”, Poznań, 18 grudnia1981, Urząd Wojewódzki, Poznań, s. 77–80. ; 11. Kaniecki A., 2007, Atrakcyjność starych przekazów kartograficznych dla współczesnych badań środowiskowych, [w:] B. Medyńska-Gulij, L. Kaczmarek (red.), Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11–22. ; 12. Kaniecki A., Brychcy D., 2010, Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 61(1), s. 145–156. ; 13. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. ; 14. Kosturkiewicz A., Kędziora A., 1995, Problemy gospodarowania wodą na obszarach rolnych, [w:] Ryszkowski L, Bałazy S. (red.), Zasady ekopolityki w rozwoju obszarów wiejskich, PAN, Poznań, s. 73–98. ; 15. Krygowski B., 1961, Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1. Geomorfologia, PWN, Poznań. ; 16. Krygowski B., 1972, Nizina Wielkopolska, [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski, PWN, Warszawa, s. 186–223. ; 17. Kurnatowski S., 1968, Osadnictwo i jego rola w kształtowaniu krajobrazu, Folia Quaternaria, 29, s. 183–197. ; 18. Lipiński J., 2006, Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań, Acta Scientarum Polonarum Formatio Circumiectus, 5 (1), s. 3–15. ; 19. Mapa hydrograficzna 1:50 000, 2001, arkusz M-33-10-A Leszno-Północ, Główny Geodeta Kraju, Rzeszów. ; 20. Ostromęcki J., 1957, Wstęp do melioracji wodnych, PWRiL, Warszawa. ; 21. Paluch J., 2006, Wielkopolskie Spółki Wodne 1842–1918, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Wągrowiec. ; 22. Przybyła Cz., 2008, Melioracje rolne (wodne) w Wielkopolsce na przestrzeni dwóch wieków na przykładzie melioracji w zlewni rzeki Obry, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 25, Szreniawa, s. 359–376. ; 23. Przybyła Cz., Mrozik K., Bykowski J., Kozaczyk P., Sielska I., 2008, Niedobory wody i potrzeby nawodnień w zlewni Kościańskiego Kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532. ; 24. Wilgat T., 1991, Zmiany stosunków wodnych pod wpływem gospodarki, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski – środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 205–223. ; 25. Winiecki A., Drabiński A., 1995, Melioracje a ochrona przyrody – niezbędny kompromis, [w:] L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 107–121. ; 26. Wykowski J., 2006, Polskie lasy w Europie, Fakty. Magazyn Gospodarczy, 1 (19), styczeń/luty.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

323

End page:

342

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:2642 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information