RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I = Organisational and ownership transformations among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia - Part I

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012).
2. cw, 1999, Odpowiedzialne decyzje, Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, 3, 11, s. 22–24.
3. Dlouhy V., Mladek J., 1994, Privatization and corporate control in the Czech Republic, Economic Policy, 9, 19, s. 155–170.
4. Estrin S., Nuti D.M., Uvalic M., 2000, The impact of investment founds on corporate governance in mass privatisation schems: Czech Republic, Poland and Slovenia, MOCTMOST:Economic Policy in Transitional Economies, 10, 1, s. 1–26.
5. Hannula H., 2001, Restructuring of the Estonian economy and the role of FDIs in it, [w:] U. Varblane (red.), Foreign Direct Investments in the Estonian Economy, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu, s. 91–174.
6. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1992, Modern Transport Geography, Belhaven Press, London-New York.
7. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1998, Modern Transport Geography, Wiley, Chichester-New York-Weinheim-Brisbaine-Singapore-Toronto, 2 wyd.
8. Knowles R., 1993, Research agendas in transport geography for the 1990s., Journal of Transport Geography, 1, 1, s. 3–11.
9. Knowles R., Shaw J., Docherty I. (red.), 2008, Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria.
10. Kočenda E., Valachy J., 2001, Secondary Privatization in the Czech Republic: Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firms, CASE Reports t. 45, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
11. Marikova Leeds E., 1993, Voucher privatization in Czechoslovakia, Comparative Economic Studies, 15, 3, s. 19–37.
12. Palda K., 1997, Czech privatization and corporate governence, Communist and Post-Communist Studies, 30, 1, s. 83–93.
13. Pełka P., 2010, Zakopiański PKS zbankrutował, Tygodnik Podhalański, http://24tp.pl/?mod=news&id=10654 (7.01.2012).
14. Shafik N, 1993, Making a Market. Mass Privatization in the Czech and Slovak Republics, Policy Research Working Paper, 131, World Bank, Washington.
15. Shafik N, 1995, Making a market: Mass privatization in Czech and Slovak Republics, World Development, 23, 7, s. 1142–1156.
16. Taylor Z., 2003, Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 204, s. 105–123.
17. Taylor Z., 2004, Recent changes in Polish transport policy, Transport Reviews, 24, 1, s. 19–32.
18. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 139–169.
19. Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Reviews, 26, 3, s. 305–324.
20. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44.
21. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland’s State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640.
22. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513.
23. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 47, 4, s. 3–13.
24. Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205–236.
25. Taylor Z., Ciechański A., 2010a, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 49, 7–8, s. 20–25.
26. Taylor Z., Ciechański A., 2010b, Organizational and ownership transformation in Poland’s urban transport companies, Transport Reviews, 30, 4, s. 407–434.
27. Taylor Z., Ciechański A., 2010c, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82,4, s. 549–571.
28. Taylor Z., Ciechański A., 2010d, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r., Przegląd Geograficzny,82, 2, s. 191–220.
29. Taylor Z., Ciechański A., 2010e, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 19–25.
30. Taylor Z., Ciechański A., 2011a, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 205–231.
31. Taylor Z., Ciechański A., 2011b, Organizational restructuring and ownership transformation in Poland’s inland shipping companies after 1990, Geographia Polonica, 84, 2, s. 77–92.
32. Taylor Z., Ciechański A., 2013a, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa (w druku).
33. Taylor Z., Ciechański A., 2013b, Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno--własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, Geography and Tourism, 1, 1 (w druku).
34. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 1996, Dziennik Ustaw RP, 118, poz. 561.
35. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej (30.10.2012).
36. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej (9.01.2012).
37. www.polskibus.com – oficjalny serwis internetowy PolskiBus.com (7.01.2012).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

151

End page:

172

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31307 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 24, 2013

Number of object content downloads / hits:

2745

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/50458

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information