Object

Title: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011 = Marriage in Poland by voivodships in the years 1999-2011

Creator:

Podogrodzka, Małgorzata

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Brzozowska Z., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń pozamałżeńskich w Polscew latach 2002–2010, Studia Demograficzne, 2, s. 59–84. ; 2. Barański T., Kaczmarek S., 2007, Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU Countries, Bulletin of Geography, 7, s. 87–102. ; 3. Cliquer R.L. 1993, The future of Europe’s population, Population Studies, 26, Council of Europe, Strasbourg, s. 77–100. ; 4. Coleman D.A., 1995, Demographic changes in Central and Eastern Europe: current situation and trends, referat na międzynarodową konferencję na temat „Demograficzny profil krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, Ryga (Łotwa). ; 5. Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 2-3, s. 5–13. ; 6. Gałka J., 2009, Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych, Prace Geograficzne, 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. ; 7. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie IGiPZ PAN, 5, Warszawa. ; 8. Gołata E., 1995, Płodność i małżeńskość w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Studia Demograficzne, 3/121, s. 26–33. ; 9. Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa. ; 10. Kaa D.J. van de 1994, The secend demographic transition revisited: teories and expectations, [w:] Population and Family in the Low Countries 1993. Late Fertility and Other Current Issues, NIDI-CBOS, Swers & Zeitinger B.V., Amsterdam. ; 11. Kotowska I.E., 1994, Future changes in living arrangements in Poland – an outline of the conceptual framework, Studia Demograficzne, 4, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa. ; 12. Kotowska I.E., 1999, Teoria zmian demograficznych – drugie przejście demograficzne, [w:] I.E. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 11–33. ; 13. Kowaleski J.T., Szukalski P. (red), 2004, Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 14. Lesthaeghe R., 1991, The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation, IPD Working Papers, 2, Free Universitet, Brussels. ; 15. Lesthaeghe R., 1995, The second demographic transition in Western countries: An interpretation, [w:] K.O. Mason, A.-M. Jensen (red.), Gender and Family Change in Industrialized Countries, Clarendon Press, Oxford, s. 17–62. ; 16. Podogrodzka M., 2011, Rynek pracy determinantą przestrzennego zróżnicowania procesu zawierania małżeństw w Polsce w latach 1990–2009, [w:] M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne, 95, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 129–138. ; 17. Podogrodzka M., 2012, Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009, Wieś i Rolnictwo, 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 78–96. ; 18. Roczniki Demograficzne z lat 1990–2011, GUS, Warszawa. ; 19. Sytuacja Demograficzna Polski 2010–2011, 2011, Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, Warszawa. ; 20. Szukalski P., 2009, Przemiany polskiej rodziny – na marginesie badań nad urodzeniami pozamałżeńskimi, Polityka Społeczna, 8, s. 5–6.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

243

End page:

269

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31311 ; oai:rcin.org.pl:31311 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information