RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość = What form of geography? - determining factors and future outlooks

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Baerwald T., 2010, Prospects for Geography as an Interdisciplinary Discipline, Annals of the Association of American Geographers, 100, 3, s. 493–501.
2. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–333.
3. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199–217.
4. Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617–638.
5. Cackowski Z., Hetmański M. (red.), 1992, Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, Windelband: Historia a nauki przyrodnicze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków
6. Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
7. Clifford N., 2002, The future of geography: when the whole is less than the sum of its parts, Geoforum, 33, 4, s. 431–436.
8. Ferguson R. 2003, Publication practices in physical and human geography: a comment on Nigel Thrift’s ‘The future of geography’, Geoforum, 34, 1, s. 9–11.
9. Gregson N., 2003, Discipline games, disciplinary games and the need for a post-disciplinary practice: responses to Nigel Thrift’s ‘The future of geography’, Geoforum, 34, 1, s. 5–7.
10. Hamnett Ch., 2003, Contemporary human geography: fiddling while Rome burns?, Geoforum, 34, 1, s. 1–3.
11. Hanson S., 2004, Who are “We”? An important question for geography’s future, Annals of the Association of American Geographers, 94, 4, s. 715–722.
12. Harrison S., Massey D., Richards K., Magilligan F., Thrift N., Bender B., 2004, Thinking across the divide: perspectives on the conversations between physical and human geography, Area, 36, 4, s. 435–442.
13. Heller M., 2008, Filozofia nauki, Wydawnictwo Petrus, Kraków
14. Herman S., Eberhardt P., 1973, Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 78, Warszawa.
15. Jantsch E., 1972, Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation. In Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities, OECD/CERI, Paris, s. 97–121.
16. Jędrzejczyk D., 2011a, Od scjentyzmu do humanizmu. Geografia w poszukiwaniu nowego paradygmatu, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 13–22.
17. Jędrzejczyk D., 2011b, Kwestia jedności geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalanie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–24.
18. Johnston R., 2002, Refl ections on Nigel Thrift’s optimism: political strategies to implement his vision, Geoforum, 33, 4, s. 421–425.
19. Johnston R., 2006, Geography (or geographers) and earth system science, Geoforum, 37, 1, s. 7–11.
20. Kołodziejski J., 1998, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Nauka, 3, PAN, Ossolineum, s. 49–82.
21. Korcelli P., 2011, Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 69–78.
22. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków.
23. Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 9–25.
24. Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, Biuletyn KPZK PAN, 67, Warszawa.
25. Lisowski A., 2011, Geography and social science in transdisciplinary science, Miscellanea Geographica, 15, s. 9–40.
26. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społecznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198.
27. Liszewski S., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 82–89.
28. Liszewski S., 2011, Geografia jako nauka praktyczna, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 59–67.
29. Liszewski S., Łoboda J., Maik W., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz.
30. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–24.
31. Malisz B. (red.), 1978, 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski, Studia KPZK PAN, 64, PWN, Warszawa.
32. Pitman A.J., 2005, On the role of geography in Earth system science, Geoforum, 36, 2, s. 137–148.
33. Prognozy rozwoju sieci osadniczej. Polska 2000, 1971, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” PAN, Ossolineum.
34. Richling A., 2000, Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 163–168.
35. Samuelson P., Nordhaus W., 2008, Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
36. Suliborski A., Wójcik M., 2011, Rola i miejsce edukacji geograficznej we współczesnym społeczeństwie, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 79–93.
37. Thirft N., 2002, The future of geography, Geoforum, 33, 3, s. 291–298.
38. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
39. Wilczyński W., 2011a, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 23–35.
40. Wilczyński W., 2011b, Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, Rzeszów, s. 220–228.
41. Wolman G., 2004, The more things change, Annals of the Association of American Geographers, 94, 4, s. 723–728.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

291

End page:

307

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31313 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 24, 2013

Number of object content hits:

814

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/50476

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information