RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. = Organisational and ownership transformation in Poland's inland and coastal shipping companies after 1990

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.191-220 ; Summ. eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bąkowski W., 1995, Rola małych, średnich i dużych firm w transporcie, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji „Wspólna Europa: szanse i zagrożenia dla transportu”, SGH, Warszawa, s. 367–379.
2. Bujak A., 2008, Żegluga śródlądowa w ujęciu pragmatycznym, Przegląd Komunikacyjny, 9, s. 16–19.
3. Czermańska R., Czermański E., Łuczak B., Kowalczyk U., 2003, Stan techniczno-organizacyjny portów śródlądowych w Polsce, Instytut Morski, Gdańsk, maszynopis powielony.
4. Diagnoza stanu istniejącego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, bez daty, Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, maszynopis powielony.
5. Polski Rejestr Statków, 2009, Dane ze świadectwa klasy statków śródlądowych, www.prs.pl (5.02.2010).
6. Europe develops inland shipping 2001, Lloyd’s Shipping Economist, 8 [za:] W. Paprocki, J. Pieriegud, 2004, Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Problemy Ekonomiki Transportu, 1, s. 57–69.
7. Kulczyk J., Winter J., 2003, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
8. Kwiatkowska E., 1992, Przemiany w żegludze śródlądowej, Przegląd Komunikacyjny, 7–8, s. 10–13.
9. Łepek H., 2009, Rola żeglugi śródlądowej w europejskim systemie transportowym, [w:] Z. Babiński (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii UKW, Bydgoszcz, s. 13–30.
10. Miłkowski M., 1997, Dylematy i szanse polskiej żeglugi rzecznej, Przegląd Komunikacyjny, 2, s. 10–17.
11. Odratrans – prospekt emisyjny, 2005, Odratrans SA, Wrocław.
12. Paprocki W., Pieriegud J., 2004, Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Problemy Ekonomiki Transportu, 32, 1, s. 57–69.
13. Promotie Binnenvaart Vlaanderen 2004 Inland Navigation Flanders, 2006, www.binnenvaart.be, [za:] Wojewódzka-Król K., 2006, Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce: założenia do strategii na lata 2007–2013, www.zegluga.wroclaw.pl (15.02.2010).
14. Rydzkowski W., Rolbiecki R., 1993, Przekształcenia własnościowe i strukturalne w transporcie wodnym śródlądowym, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 14–16.
15. Sibilski W., 2003, Grupa kapitałowa Izo-Erg-Odratrans-Żegluga Bydgoska: przegrupowanie barek i pchaczy, www.gazeta.pl (1.02.2010).
16. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 139–169.
17. Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Reviews, 26, 3, s. 305–324.
18. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44.
19. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 4, s.3–13.
20. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland’s State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640.
21. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513.
22. Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205–236.
23. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 19–25.
24. Transport – wyniki działalności 2008, 2009, GUS, Warszawa.
25. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych, 1950, Dziennik Ustaw PRL, 10, poz. 108.
26. Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne, 1974, Dziennik Ustaw PRL, 38, poz. 230.
27. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, 1988, Dziennik Ustaw PRL, 41, poz. 324.
28. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 2001a, Dziennik Ustaw RP, 5, poz. 43.
29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 2001b, Dziennik Ustaw RP, 115, poz. 1229.
30. Wojewódzka-Król K., 2006, Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce: założenia do strategii na lata 2007–2013, www.zegluga.wroclaw.pl (15.02.2010).
31. Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Rolbiecki R., 2000, Polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przez przyjęciem RP do Unii Europejskiej, Przegląd Komunikacyjny, 10, s. 19–22.
32. www.odratrans.com.pl – serwis internetowy Grupy Odratrans (30.01.2010).
33. www.zegluga.com.pl – serwis internetowy Żeglugi Elbląsko-Ostródzkiej (30.01.2010).
34. www.zegluga.pl – serwis internetowy Żeglugi Gdańskiej (16.03.2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

2

Start page:

191

End page:

220

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:959 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2011

Number of object content downloads / hits:

5473

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/12062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information