RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie = Control functions within Poland’s large cities as seen in the light of foreign direct investment in the transport sector

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Burns L.S., 1977, The location of headquarters of industrial companies: a comment, Urban Studies, 14, 2, s. 211-214.
2. Chiba A., 1992, The locational changes of branch offices in Kagoshima City and their territories, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 38, 3, s. 16-32.
3. Czyż T., 2009, Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 445-459.
4. Domański B., 2010, Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 263-273.
5. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn KPZK PAN, 192, s. 99-124.
6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
7. Guzik R., Gwosdz K., 2000, The spatial concentration of control functions in Polish industry, [w:] T. Marszał (red.), Local Economy and Urban Development in Poland, Department of the Built Environment and Spatial Policy, University of Łódź, Łódź, s. 52-61.
8. Halvorsen T., 2012, Size, location and agglomeration of inward foreign direct investment (FDI) in the United States, Regional Studies, 46, 5, s. 669-682.
9. Hayter R., 1997, The Dynamics of Industrial Location, John Wiley & Sons, Chichester.
10. Hilber C.A.L., Voicu I., 2010, Agglomeration economies and the location of foreign direct investment: empirical evidence from Romania, Regional Studies, 44, 3, s. 355-371.
11. Hill S., Munday M., 1992, The UK regional distribution of foreign direct investment: analysis and determinants, Regional Studies, 26, 6, s. 535-544.
12. Hill S., Munday M., 1995, Foreign manufacturing investment in France and the UK: a regional analysis of locational determinants, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 86, 4. s. 311-327.
13. Huang H., Wei Y.D., 2014, Intra-metropolitan location of foreign direct investment in Wuhan, China: institution, urban structure, and accessibility, Applied Geography, 47, s. 78-88.
14. Kato Y., Yamazaki T., 1981, Changes in the offices location of the CBD of Kobe, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 27, 3-4, s. 15-32
15. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 235, Warszawa.
16. Kovács Z., 1999, Cities from state-socialism to global capitalism: an introduction, GeoJournal, 49, 1, s. 1-6
17. Luc S., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Monografie i Opracowania, 475, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
18. Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 515-536.
19. Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, Grudzień 2005, 2005, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa.
20. Pavlínek P., 2004, Regional development implications of foreign direct investment in Central Europe, European Urban and Regional Studies, 11, 1, s. 47-70.
21. Pelegrín A., Bolancé C., 2008, Regional foreign direct investment in manufacturing. Do agglomeration economies matter?, Regional Studies, 42, 4, s. 505-522.
22. Pred A.R., 1974, Major Job-providing Organizations and System of Cities, Commission on College Geography, Resource Paper, 27, Association of American Geographers, Washington D.C.
23. Stawicka M., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
24. Stępniak A., Umiński S., 1993, Polska – WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
25. Szymański W., 2002, Globalizacja a konkurencja i mikroekonomiczne podstawy równowagi ekonomicznej, [w:] W. Szymański (red.), Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 9-34.
26. Śleszyński P., 2002, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r., Przegląd Geograficzny, 74, 2, s. 199-228.
27. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213, Warszawa.
28. Śleszyński P., 2008, Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 217, Warszawa.
29. Tavares A.T., Young S., 2006, Sourcing patterns of foreign-owned multinational subsidiaries in Europe, Regional Studies, 40, 6, s. 583-599.
30. Taylor Z., Ciechański A., 2013a, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie, IGiPZ PAN, 15, Warszawa.
31. Taylor Z., Ciechański A., 2013b, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172.
32. Tonts M., Taylor M., 2010, Corporate location, concentration and performance: large company headquarters in the Australian urban system, Urban Studies, 47, 12, s. 2641-2664.
33. Tonts M., Taylor M., 2013, The shifting geography of corporate headquarters in Australia: a longitudinal analysis, Regional Studies, 47, 9, s. 1507-1522.
34. Varblane U. (red.), 2001, Foreign Direct Investments in the Estonian Economy, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu.
35. Wheeler J.O., 1988, Spatial ownership links of major corporations: the Dallas and Pittsburgh examples, Economic Geography, 64, 1, s. 1-16.
36. Weresa M.A., 2008, Atrakcyjność Polski dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 110-125.
37. Wu J., Radbone I., 2005, Global integration and the intra-urban location of foreign direct investment in Shanghai, Cities, 22, 4, s. 275-286.
38. Zakrzewska-Półtorak A., 2004, Lokalizacja przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w dużych polskich miastach, Biuletyn KPZK PAN, 214, s. 241-251.
39. Zhao S.X., Chan R.C.K., Chan N.Y.M., 2012, Spatial polarization and dynamic pathways of foreign direct investment in China 1990-2009, Geoforum, 43, 4, s. 836-850.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

141

End page:

170

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47052 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 14, 2014

Number of object content downloads / hits:

1209

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/63434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information