Object

Title: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie = Control functions within Poland’s large cities as seen in the light of foreign direct investment in the transport sector

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Burns L.S., 1977, The location of headquarters of industrial companies: a comment, Urban Studies, 14, 2, s. 211-214. ; 2. Chiba A., 1992, The locational changes of branch offices in Kagoshima City and their territories, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 38, 3, s. 16-32. ; 3. Czyż T., 2009, Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 445-459. ; 4. Domański B., 2010, Kapitał zagraniczny a rozwój polskich regionów, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 263-273. ; 5. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn KPZK PAN, 192, s. 99-124. ; 6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ; 7. Guzik R., Gwosdz K., 2000, The spatial concentration of control functions in Polish industry, [w:] T. Marszał (red.), Local Economy and Urban Development in Poland, Department of the Built Environment and Spatial Policy, University of Łódź, Łódź, s. 52-61. ; 8. Halvorsen T., 2012, Size, location and agglomeration of inward foreign direct investment (FDI) in the United States, Regional Studies, 46, 5, s. 669-682. ; 9. Hayter R., 1997, The Dynamics of Industrial Location, John Wiley & Sons, Chichester. ; 10. Hilber C.A.L., Voicu I., 2010, Agglomeration economies and the location of foreign direct investment: empirical evidence from Romania, Regional Studies, 44, 3, s. 355-371. ; 11. Hill S., Munday M., 1992, The UK regional distribution of foreign direct investment: analysis and determinants, Regional Studies, 26, 6, s. 535-544. ; 12. Hill S., Munday M., 1995, Foreign manufacturing investment in France and the UK: a regional analysis of locational determinants, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 86, 4. s. 311-327. ; 13. Huang H., Wei Y.D., 2014, Intra-metropolitan location of foreign direct investment in Wuhan, China: institution, urban structure, and accessibility, Applied Geography, 47, s. 78-88. ; 14. Kato Y., Yamazaki T., 1981, Changes in the offices location of the CBD of Kobe, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 27, 3-4, s. 15-32 ; 15. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 235, Warszawa. ; 16. Kovács Z., 1999, Cities from state-socialism to global capitalism: an introduction, GeoJournal, 49, 1, s. 1-6 ; 17. Luc S., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Monografie i Opracowania, 475, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. ; 18. Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 515-536. ; 19. Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, Grudzień 2005, 2005, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa. ; 20. Pavlínek P., 2004, Regional development implications of foreign direct investment in Central Europe, European Urban and Regional Studies, 11, 1, s. 47-70. ; 21. Pelegrín A., Bolancé C., 2008, Regional foreign direct investment in manufacturing. Do agglomeration economies matter?, Regional Studies, 42, 4, s. 505-522. ; 22. Pred A.R., 1974, Major Job-providing Organizations and System of Cities, Commission on College Geography, Resource Paper, 27, Association of American Geographers, Washington D.C. ; 23. Stawicka M., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu.pl, Warszawa. ; 24. Stępniak A., Umiński S., 1993, Polska – WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk. ; 25. Szymański W., 2002, Globalizacja a konkurencja i mikroekonomiczne podstawy równowagi ekonomicznej, [w:] W. Szymański (red.), Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 9-34. ; 26. Śleszyński P., 2002, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r., Przegląd Geograficzny, 74, 2, s. 199-228. ; 27. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213, Warszawa. ; 28. Śleszyński P., 2008, Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 217, Warszawa. ; 29. Tavares A.T., Young S., 2006, Sourcing patterns of foreign-owned multinational subsidiaries in Europe, Regional Studies, 40, 6, s. 583-599. ; 30. Taylor Z., Ciechański A., 2013a, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie, IGiPZ PAN, 15, Warszawa. ; 31. Taylor Z., Ciechański A., 2013b, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172. ; 32. Tonts M., Taylor M., 2010, Corporate location, concentration and performance: large company headquarters in the Australian urban system, Urban Studies, 47, 12, s. 2641-2664. ; 33. Tonts M., Taylor M., 2013, The shifting geography of corporate headquarters in Australia: a longitudinal analysis, Regional Studies, 47, 9, s. 1507-1522. ; 34. Varblane U. (red.), 2001, Foreign Direct Investments in the Estonian Economy, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu. ; 35. Wheeler J.O., 1988, Spatial ownership links of major corporations: the Dallas and Pittsburgh examples, Economic Geography, 64, 1, s. 1-16. ; 36. Weresa M.A., 2008, Atrakcyjność Polski dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 110-125. ; 37. Wu J., Radbone I., 2005, Global integration and the intra-urban location of foreign direct investment in Shanghai, Cities, 22, 4, s. 275-286. ; 38. Zakrzewska-Półtorak A., 2004, Lokalizacja przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w dużych polskich miastach, Biuletyn KPZK PAN, 214, s. 241-251. ; 39. Zhao S.X., Chan R.C.K., Chan N.Y.M., 2012, Spatial polarization and dynamic pathways of foreign direct investment in China 1990-2009, Geoforum, 43, 4, s. 836-850.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

141

End page:

170

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47052 ; oai:rcin.org.pl:47052 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information