RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II = National road carriers in Visegrad Group (V4) countries – Part II

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 2 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

W części I artykułu, która ukazała się w zeszycie 4/2016 Przeglądu Geograficznego, przedstawiono ogólne zagadnienia transformacji transportu samochodowego i charakterystykę 25-letnich przekształceń narodowych przedsiębiorstw transportu towarowego. W niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na transformacji przewoźników autobusowych – PKS, ČSAD i Volán. Mimo podobnej sytuacji wyjściowej, transformacja przedsiębiorstw samochodowych przybrała w każdym z czterech krajów odmienne formy, dlatego rezultatem wspominanych procesów jest różna sytuacja w każdym z nich.

References:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012).
2. Historie podniku ČSAD, bez daty, prywatna strona internetowa Liaz navždy!, www.liaznavzdy.cz/ČSAD.php (25.10.2012).
3. Koncepcia transformácie a privatizácie štátnych podnikov slovenskej autobusovej dopravy, bez daty, www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4451 (12.10.2012).
4. Lebl M., bez daty, České akcie z kupónové privatizace, www.miras.cz/akcie/ceske-akcie.php (27.10.2012).
5. Přes sto akcií v RM-Systému zůstává, 2002, http://ekonomika.idnes.cz/pres-sto-akcii-v-rm-systemu-zustava-db0-/ekoakcie.aspx?c=A011221_141333_ekoakcie_ven (29.10.2012).
6. Szałucki K., 2003, Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbiorowego w procesie ich prywatyzacji, [w:] G. Dydkowski, R. Tomanek (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 189-193.
7. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskichprzedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2,s. 19-25.
8. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 49, 7/8, s. 20-25.
9. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa.
10. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1 -
11. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 516-547.
12. Urbanek V., 2001, Co se stalo s vašimi akciemi - část 3, http://zpravy.kurzy.cz/19283-co-se-stalo-s-vasimi-akciemi-cast-3 (27.10.2012).
13. www.arriva.cz – oficjalny serwis internetowy Arriva holding Česká Republika (10.01.2013, 20.04.2016).
14. www.arrivahungary.hu – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Hungary (20.04.2016).
15. www.arriva-morava.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Morava (20.04.2016).
16. www.arriva-praha.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Praha (20.04.2016).
17. www.arriva-strednicechy.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Střední Čechy (20.04.2016)
18. www.arriva-teplice.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Teplice (20.04.2016).
19. www.arriva-vychodnicechy.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Východní Čechy (20.04.2016)
20. www.arriva.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Slovensko (20.04.2016).
21. www.arriva.co.uk – oficjalny serwis internetowy grupy Arriva (20.04.2016)
22. www.cadblansko.cz – oficjalny serwis internetowy firmy ČAD Blansko (10.01.2012).
23. www.connex.info – strona internetowa Veolia Environment (15.09.2006).
24. www.eurobus.hu – oficjalny serwis internetowy firmy Eurobus (20.04.2016).
25. www.icomtransport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy ICOM Transport (29.11.2012).
26. www.kamim.sk – prywatny serwis internetowy m.in. przedsiębiorstw SAD (09.01.2012, 1.07.2012).
27. www.morava.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Morava (28.11.2012).
28. www.mnvzrt.hu – oficjalny serwis internetowy Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Węgierski Narodowy Zarząd Aktywów); (20.02.2016)
29. www.msp.gov.pl – strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa (15.07.2006, 15.11.2014).
30. www.natfund.gov.sk – Fond Národného Majetku Slovenskej Republiky (Fundusz Majątku Narodowego Republiki Słowackiej); (09.01.2012).
31. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej); (30.10.2012).
32. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej); (9.01.2012).
33. www.osnado.cz – oficjalny serwis internetowy firmy OSNADO (10.01.2012, 20.04.2016).
34. www.probobus.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Probobus (20.04.2016).
35. www.praha.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Praha (28.11.2012).
36. www.sadmi.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Slovenská autobusová doprava Michalovce (10.02.2012).
37. www.skand.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Skand Skalica (9.01.2012).
38. www.teplice.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Teplice (28.11.2012).
39. www.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Česká Republika (28.11.2012).
40. www.volan.eu – oficjalny serwis internetowy stowarzyszenia Volán (20.04.2016)
41. www.vt-arriva.hu – oficjalny serwis internetowy firmy VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft. (20.04.2016).
42. www.vychodnicechy.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Východní Čechy (28.11.2012).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

233

End page:

267

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63056 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Sep 25, 2017

Number of object content hits:

484

Number of object content views in PDF format

763

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/82467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information