Object

Title: Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne = The Rimland concept of Nicholas Spykmanand its geopolitical consequences

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935-2020)

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1.Araszkiewicz K., 2007, Nicholas John Spykman – strategia dla amerykańskiej powojennej polityki zagranicznej, Racja Stanu. Studia i Materiały, 1, 1, s. 213-227. ; 2. Bordonaro F., 2009, Rediscovering Spykman (Rimland, Geography of Peace, Foreign) http://www.exploringgeopolitics.org/ (styczeń 2013). ; 3. Brzeziński Z., 1990, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Instytut Literacki, Paryż. ; 4. Cohen S.B., 1973, Geography and Politics in a World Divided, Oxford University Press, Oxford. ; 5. Cohen S.B., 2003, Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publisher Inc., Boston. ; 6. Cohen S.B., 2009, Geopolitics: The Geography of International Relations, Rowman & Littlefield Publisher Inc., Boston. ; 7. Crampton A., 1995, Discourses of danger: Robert Strausz-Hupé, Geopolitics and American Foreign Policy 1939-1961, Polytechnic Institute and State University, Virginia. ; 8. Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 251-266. ; 9. Eberhardt P., 2013, Koncepcja nawalizmu Alfreda Mahana, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 629-654. ; 10. Foster J.B., 2006, The new geopolitics of Empire, Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, 57, 8, s. 1-11. ; 11. Fullerton W.M., 1913, Problems of Power, Konstable & Company, London. ; 12. Furniss E.S., 1952, The contribution of Nicholas John Spykman to the study of international politics, World Politics, 4, 3, s. 382-401. ; 13. Gerace M.P., 1991, Between Mackinder and Spykman geopolitics, containment and after, Comparative Strategy, 10, 4, s. 347-364. ; 14. Goodpaster A.J., 1978, For the Common Defense, Lexington Books, Lanham, MD. ; 15. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków. ; 16. Kalous M., Kolmaš M., 2010, Geopolitickė diskursy Karla Haushofera a Nicholase Spykmana: kdo, co, proč, a co z toho?, http:/www.globalpolitics.cz/clanky/geopoliticke-diskursy 1. 10.2013). ; 17. Kennan G., 1954, Realities of American Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton. ; 18. Kennan G., 1982, The Nuclear Delusion: Soviet–American Relations in the Atomic Age, Panteon Books, New York. ; 19. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń. ; 20. Klin T., 2011, Amerykańska doktryna powstrzymywania w świetle rozważań Halforda Mackindera i Nicholasa Spykmana, Racja Stanu. Studia i Materiały, 1, 9, s. 33-46. ; 21. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. ; 22. Otok S., 2003, Geografia polityczna. Geopolityka – Państwo – Ekopolityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 23. Potulski J., 2010, Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 24. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ; 25. Sempa F.P., 2002, Geopolitics: From the Cold War to the 1st Century, Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey. ; 26. Sempa F.P., 2006, Spykman's World, http:/ www. americandiplomacy org (21.10.2013). ; 27. Spykman N., 1925, The Social Theory of Georg Simmel, University of Chicago Press, Chicago. ; 28. Spykman N., 1926, The social background of Asiatic nationalism, The American Journal of Sociology, 33, 3, s. 396–412. ; 29. Spykman N., 1934, States rights and the league, The Yale Review, 24, 2, s. 274-293. ; 30. Spykman N., 1938a, Geography and foreign policy I, The American Political Science Review, 32, 1, s. 28-50. ; 31. Spykman N., 1938b, Geography and foreign policy II, The American Political Science Review, 32, 2, s. 213-236. ; 32. Spykman N., 1942a, America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, Harcourt, Brace and Company, New York. ; 33. Spykman N., 1942b, Security and international organization, Geographical Review, 32, 3, s. 436-447. ; 34. Spykman N., 1944, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace and Company, New York. ; 35. Spykman N., Rollins A.A., 1939a, Geographic objectives in foreign policy I, The American Political Science Review, 33, 3, s. 391-410. ; 36. Spykman N., Rollins A.A., 1939b, Geographic objectives in foreign policy II, The American Political Science Review, 33, 4, s. 591-614. ; 37. Teggart F.J., 1943, In memorial, Nicholas J. Spykman (1893-1943), The American Journal of Sociology, 49, 1, s. 60. ; 38. Thompson N., 2009, The Hawk and the Dove. Paul Nitze, George Kennan, and the History of the Cold War, Henry Hold & Company, New York. ; 39. Wilkinson D., 1985, Spykman and the geopolitic, [w:] C. Zappo, Ch. Zorgbibe (red.), On Geopolitic: Classical and Nuclear, NATO Asi Series, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, s. 77-129.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

261

End page:

280

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47056 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information