Object

Title: Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina = The geopolitical concepts of Alexander Dugin

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935-2020)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.221-240 ; Summ. eng.

References:

1. Andrusiewicz A., 1994, Mit Rosji. Studia z dziejów filozofii rosyjskich elit, t. I, II, Wydawnictwo WSP, Rzeszów. ; 2. Agurski M.S., 2003, Ideologija nacjonal-bolševizma, Algorytm, Moskva. ; 3. Bäcker R., 2003, Współczesny antyokcydentalizm rosyjski, [w:] Z. Anculewicz, J. Sobczak (red.), Europa i Rosja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 263–273. ; 4. Bäcker R., 2007, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń. ; 5. Bauer V., 1936, Zentraleuropa – ein Lebendiger organismus, Brünn, Leipzig. ; 6. Bratkiewicz J., 1991, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa. ; 7. Czekam na Iwana Groźnego – Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 1998, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 11/12, Warszawa, s. 130–146. ; 8. Czy Putin jest awatarem? Rozmowa z Aleksandrem Duginem, 2001, Rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 158–169. ; 9. Danilevskij N., 1888, Rossija i Jevropa. Vzgljad na kulturnye i političeskie otnošenija Slovianskogo mira k Germansko-Romanskomu, Izdanije N. Strachova, Sankt Petersburg. ; 10. Dębski S., 1998, Geopolityczna przyszłość Rosji, Arcana, 19, 1, Kraków, s. 88–101 ; 11. Dugin A., 1999, Osnovy geopolityki. Geopolitičeskoje buduščej Rossi, Artegeja – centr. Moskva. ; 12. Dugin A., 2007, Geopolitika postmoderna. Vremiena nowych Imperii, Očerki geopolityki XXI vieka, Amfora, Sankt-Petersburg. ; 13. Dugin A., 2009a, Koncepcja wojen sieciowych, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 187–190. ; 14. Dugin A., 2009b, Četviertnaja političeskaja teoria. Rossija i političeskije idei XXI vieka, Amfora, Sankt Petersburg. ; 15. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–484. ; 16. Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 171–191. ; 17. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549. ; 18. Głębocki H., 2006, Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Arcana Historii, Kraków. ; 19. Grzybowski S. (red.), 1998, Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń. ; 20. Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa. ; 21. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków. ; 22. Kara Murza S., 2008, Sovietskaja civilizacija: ot načała do našich dniej, Algoritm, Moskva. ; 23. Kobeszko Ł., 2007, Eurazja. Geopolityka i tradycja. Polityczne i ideowe koncepcje Aleksandra Dugina (http://haggard.w.interia.pl/dugin.html) ; 24. Koneczny F., 2002, O wielkości cywilizacji, Wydawnictwo Antyk, Dybowski, Warszawa. ; 25. Kostianowska D., 2001, Polska w tekstach Aleksandra Dugina i jego zwolenników, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1, 4(4), Warszawa, s. 159–170. ; 26. Kozłowski A., 2001, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń. ; 27. Lazari A., 1996, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice. ; 28. Lobkowicz E., 2001, Rasputin Putina, Fronda, 23/24, Warszawa, s. 140–157. ; 29. Madejski D., 2009, Pocałunek mongolskiego księcia. Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra Dugina, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 87–100. ; 30. Marciniak W., 2004, Przestrzeń jako kategoria dyskursu politycznego w Rosji współczesnej, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych, Warszawa. ; 31. Massaka I., 2001, Czy geopolityka straciła znaczenie? Projekt nowego imperium kontynentalnego Aleksandra Dugina, Arcana, 38, 2, Kraków, s. 158–171. ; 32. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa. ; 33. Naumann F., 1915, Mitteleuropa, Verlag von Georg Reimer, Berlin. ; 34. Nowak A., 2004, Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Wydawnictwo Arcana, Kraków. ; 35. Paradowski R., 2003, Eurazjatyckie imperium Rosji, Studium idei, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa. ; 36. Partsch J., 1904, Mitteleuropa, Justus Perthes, Gotha. ; 37. Pozdniakov Z.A., 1996, Geopolitika i sovriemiennost, XX viek, [w:] A.O. Čubarjan (red.), Mnogoobrazije. Protivorječivost. Ciełostnost, Institut Vsjeobšćej Istorii RAN, Izd. „Nauka”, Moskva, s. 230–270. ; 38. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. ; 39. Sieradzan P.J., 2009, Geopolityka w dobie postmodernizmu, Geopolityka, 2, 1 (2), Częstochowa, s. 221–222. ; 40. Sykulski L., 2009a, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjatyzmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą i polityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa. ; 41. Sykulski L., 2009b, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 42. Walicki A., 2002, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Pruszyński i S-ka, Warszawa. ; 43. Wirsing G., 1932, Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft, Universität Heidelberg, Jena.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

2

Start page:

221

End page:

240

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:960 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information