RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007 = Polish economic migrants in Ireland, 2004-2007

Creator:

Matykowski, Roman ; Dominik, Alicja

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzennoekonomicznych, Studia KPZK PAN, 14, Warszawa.
3. Ciacek P., 2007, Druga fala Wielkiej Emigracji. Raport z badań ilościowych, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 55–60.
4. Czyż T., 1996, Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45–67.
5. Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, 78, 1–2, s. 3–22.
6. Domański R., 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
7. Dutkowski M., 2008, Globalizacja, czy jest groźna?, [w:] T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Pelplin, s. 37–50.
8. Głąbicka K., Grewiński M., 2003, Europejska polityka regionalna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
9. Grabowska-Lusińska I., 2008, Migrations from Poland after May 2004 with special focus on British Isles. Post-accession migration strategies as hidden behind statistcs, Espace, Populations, Societes, 2, Lille, s. 247–260.
10. Grabowska I., Lusiński C., 2005, Transformacja rynku pracy w kontekście rozwoju gospodarczegoIrlandii, Studia Europejskie, 4, Centrum Europejskie UW, Warszawa,s. 101–118.
11. Jagielski A., 1974, Geografia ludności, PWN, Warszawa.
12. Jaźwińska E., 2001, Cechy migracji i migrantów, [w:] E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 110–114.
13. Kaczmarczyk P., 2005, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
14. Koser K., 2007, International Migration. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.
15. Kosiński L., 1967, Geografia ludności, PWN, Warszawa.
16. Łuczak R., 2007, Migracje i ich skutki kulturowe, [w:] M. Czerny (red.), Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 98–100.
17. Matykowski R., 1990, Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczeń jego mieszkańców, PWN, Warszawa.
18. Nakonieczna J., 2007, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Żurawia Papers, 9, Scholar, Warszawa.
19. Pankowski K., 2007, Najnowsza fala emigracji z Polski. Analiza treści dyskusji internetowych, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 61–81.
20. Romaniszyn K., 2003, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Studio Komputerowo-Wydawnicze BAMKA, Lublin.
21. Sadowska E., 2008, Centra Integracji Migrantów Zarobkowych w Londynie i Dublinie (EuroMI), [w:] B. Sadowska (red.), Barka. Ekonomia społeczna w praktyce, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań, s. 233–238.
22. Więckowski M., 2008, New international mobility of Poles, Espace, Populations, Societes, 2, Lille, s. 261–270.
23. BAEL/OBM - Baza Migrantów. Biuletyn Migracyjny, styczeń 2008.
24. Census 2006. Volume 4 – Usual Residence, Migration, Birthplaces and Nationalities, Central Statistics Office, Government of Ireland, Dublin, 37.
25. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2006, 2007, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
26. Informacja o rozmiarach i kierunkach migracji z Polski w latach 2004–2007, 2008, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
27. Irish Independent, 09.12.2008.
28. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, 2007, GUS, Warszawa.
29. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, 2008, GUS, Warszawa.
30. Nasz Głos 1, 2007.
31. Polska Gazeta 41, 2007.
32. Polski Herald, 12.01.2007.
33. Population 1841–2002, bez daty, Central Statistics Office, Dublin.
34. www.cooltura.co.uk – wydanie internetowe Polish Weekly Magazine (30.07–15.10.2007)
35. www.cso.ie – strona internetowa Central Statistics Office Ireland (1–30.10.2007)
36. www.idaireland.com – strona internetowa Industrial Development Agency Ireland (30.10.2007)
37. www.mycork.org – strona internetowa Stowarzyszenia Polonijnego: MyCork Polish Association (30.07.2007 i 15.03.2009)
38. www.orka2.sejm.gov.pl – podstrona internetowa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (15.02.2009)
39. www.polishcentre.ie – strona internetowa Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Dublinie (30.10.2007)
40. www.polishembassy.ie – strona internetowa Ambasady RP w Dublinie (30.10.2007)
41. www.polskidublin.com – strona Serwisu Polonii w Irlandii (15.10.2007)
42. www.polskiexpress.ie – wydanie internetowe Polski Express (15.09.2007 i 12.03.2009)
43. www.rzeczpospolita.pl – wydanie internetowe „Rzeczpospolitej” (1.09–30.10.2007)
44. www.szkolacork.republika.pl – strona szkoły polskiej w Cork (30.09.2007)
45. www.wspolnota-polska.org.pl – strona internetowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (30.10.2007)

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

2

Start page:

257

End page:

279

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:962 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2011

Number of object content hits:

2 296

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/12210

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information