Object

Title: Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Variability in the number of thermoneutral days along the Polish Baltic coast

Creator:

Koźmiński, Czesław ; Michalska, Bożena

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

W pracy dokonano oceny zmienności liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0°C w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, od kwietnia do września, w latach 1986-2013. Wykorzystano dobowe wartości maksymalnej temperatury powietrza z 6 stacji meteorologicznych IMGW – Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba i Hel. Użyteczność maksymalnej temperatury z przedziału 18,1-23°C do oceny warunków termoneutralnych (brak obciążeń cieplnych organizmu człowieka) zweryfikowano za pomocą wskaźnika UTCI. Określono trendy czasowe liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza z przedziału 18,1-23,0°C – uznawaną za komfortową dla człowieka. Obliczono również procentowy udział liczby dni według pięciu przedziałów: <16,1°C, 16,1-18,0°C, 18,1-23,0°C, 23,1-25,0°C i >25°C na trzech wybranych stacjach: Świnoujście, Koszalin i Łeba. Latem (czerwiec–sierpień) dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0oC występowały w strefie wybrzeża najczęściej pojedynczo oraz w okresach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-dniowych. Uzyskano istotne związki statystyczne między miesięczną liczbądni termoneutralnych a miesięczną temperaturą wody w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Dni z temperaturą maksymalną z przedziału 18,1-23,0°C – dogodne do rekreacji, występowały w kwietniu sporadycznie, w maju rzadko, w czerwcu przeciętnie co trzeci dzień, a w lipcu i sierpniu w ponad 50% dni w miesiącu. Dane na temat dni termoneutralnych dla organizmu człowieka stanowią istotną informację o warunkach rekreacji na polskim wybrzeżu Bałtyku.

References:

1. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmer I., Jendritzky G., Kampann B., 2010, UTCI – nowy wskaźnik obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49-71.
2. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Biometeorologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa.
3. Chabior M., Owczarek M., 2009, Ocena warunków kąpieliskowych polskiego wybrzeża Bałtyku, Bioklimatologia Polska, 60, 2 (114), s. 148-155.
4. Cichoń D., Demczynak I., Spyrka J., 2010, Wybrane zagadnienia z termoterapii, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
5. Epstein Y., Moran D.S., 2006, Thermal comfort and the heat stress indicies, Industrial Health, 44, s. 388-398.
6. Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury powietrza na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w drugiej połowie XX w., IMGW Warszawa, ser. Monografie.
7. Gasparini A., Armstrong B., Kovats S., Wilkinson P., 2012, The effect of high temperatures on cause-specific mortality in England and Wales, Occupational and Environmental Medicine, 68, s. 56-61.
8. Girjatowicz J., 1995, Trendy i cykle temperatury wody u polskiego wybrzeża Bałtyku, Inżynieria Morska i Geotechnika, 4/199, s. 162-165.
9. Hoppe P., 2002, Different aspects of assessing indor and outdoor thermal komfort, Energy and Buildings, 34, s. 661-665.
10. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
11. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
12. Koźmiński C., Świątek M., 2012, Oddziaływanie Bałtyku na kształtowanie się temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 19, 3, s. 597-610.
13. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., 2012, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Wyd. ZAPOL, Szczecin
14. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
15. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15(2), s. 347-358.
16. Koźmiński C., Michalska B., 2011, Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Balneologia, 53, 1 (123), s. 68-74.
17. Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., 2013, Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
18. Michalska B., 2009, Variability of air temperaturę in north western Poland, [w:] Environmental Aspects of Climate Change, red. Z. Szwejkowski, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, s. 89-108.
19. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005, Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, 28 (49), 2, s. 33-51.
20. Owczarek M., 2005, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Helu, [w:] J. Cyberski (red.), Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 77-104.
21. Piliczewski B., 2002, Temperatura wody, [w:] W. Krzymiński (red.), Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2000 roku, IMGW Oddział Gdynia.
22. Scheidt J., Koppe C., Rill S., Reinel D., Wogenstein F., Drescher J., 2013, Influence of temperature changes on migraine occurrence in Germany, International Journal of Biometeorology, 57, s. 649-654.
-
23. Tobias A., de Olalla P. G., Linares C., Bleda M.J., Cayla J.A., Diaz J., 2010, Short-term effects of extreme hot summer temperatures on total daily mortality in Barcelona. Spain, International Journal of Biometeorology, 54, s. 115-117.
24. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2005, Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej (1951-2000), [w:] J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.), Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział Szczeciński, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 39-43.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

125

End page:

139

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53537 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2018

In our library since:

May 7, 2015

Number of object content hits:

442

All available object's versions:

http://www.rcin.org.pl/igipz/publication/72903

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information