RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne = The dynamics of water level in the Czorsztyn–Sromowce Wyżne reservoir complex

Creator:

Wiejaczka, Łukasz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

W artykule przeanalizowano dynamikę stanów wody w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne na Dunajcu w ciągu pierwszego 15-lecia jego funkcjonowania. Wykorzystano dane archiwalne z lat 1998-2012 udostępnione przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice dynamiki stanów wody pomiędzy dużym zbiornikiem Czorsztyn a małym, wyrównawczym zbiornikiem Sromowce Wyżne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbiornik Czorsztyn odznacza się dużą dynamiką wahań poziomu wody w cyklu rocznym oraz wieloleciu. W ich rocznym rozkładzie zaznacza się wyraźny podział na okres wysokich stanów letnich oraz niskich zimowych. Przebieg stanów wody w zbiorniku Sromowce Wyżne w cyklu rocznym oraz wieloleciu jest bardziej wyrównany. Wahania poziomu wody w tym zbiorniku są w głównej mierze uzależnione od sposobu gospodarowania wodą. W zbiorniku Czorsztyn roczny przebieg stanów wody ściśle nawiązuje do wielkości zasilania oraz odpływu wody z zespołu zbiorników.

References:

1. Baran M., Gwiazda R., 2006, Siewkowce Charadrii Zbiornika Dobczyckiego – dynamika przelotu, struktura gatunkowa i liczebność w zależności od poziomu wody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 62, 4, s. 11-25.
2. Coops H., Beklioglu M., Crisman T.L., 2003, The role of water-level fluctuations in shallow lake ecosystems – workshop conclusions, Hydrobiologia, 506, 1-3, s. 23-27.
3. Gasith A., Gafny S., 1990, Effects of water level fluctuation on the structure and function of the littoral zone, [w:] M.M. Tilzer, C. Serruya (red.), Large Lakes – Ecological Structure and Function, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 156-171.
4. Goldsby T.L., Bates A.L., Stanley R.A., 1978, Effect of water level fluctuation and herbicide on Eurasian Watermilfoil in Melton Hill Reservoir, Journal of Aquatic Plant Management, 16, s. 34-38.
5. Hill N.M., Keddy P.A., Wisheu I.C., 1998, A hydrological model for predicting the effects of dams on the shoreline vegetation of lakes and reservoirs, Environmental Management, 22, 5, s. 723-736.
6. Kloss A. (red.), 2003, Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa.
7. Kloss A., Fiedler-Krukowicz H., 2003, Gospodarka wodna w normalnych warunkach eksploatacji i obliczenia hydroenergetyczne, [w:] A. Kloss (red.), Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa, s. 63-69.
8. Knutelski S., 2010, Przemiany fauny rejonu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne od stanu przed ich powstaniem do czasu napełnienia wodą oraz ocena przyczyn tego zjawiska, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 173-184.
9. Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T., 2010, Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 63-82.
10. Leira M., Cantonati M., 2008, Effects of water-level fluctuations on lakes: an annotated bibliography, [w:] Ecological Effects of Water-Level Fluctuations in Lakes, Springer, Netherlands, s. 171-184.
11. Liro M., 2014, The experimental use of a statistical algorithm and GIS for detecting the spatial reach of the impact of a dam reservoir on the development of a river channel. The case of the Dunajec and the Bialka rivers, the Polish Carpathians, EGU General Assembly Conference Abstracts, 16, s. 7993.
12. Łajczak A., 1995, Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w dorzeczu Wisły, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 8.
13. Nowlin W.H., Davies J.M., Nordin R.N., Mazumder A., 2004, Effects of water level fluctuation and short-term climate variation on thermal and stratification regimes of a British Columbia reservoir and lake, Lake and Reservoir Management, 20, 2, s. 91-109.
14. Soja R., 2002, Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 109, s. 11-20.
15. Wang Y., Wu J.Q., Huang H.W., Liu S.B., 2004, Quantitative analysis of plant communities in water-level-fluctuation zone within Three Gorges reservoir area of Changjiang River, Journal of Wuhan Botanical Research, 22, 4, s. 307-314.
16. Wiejaczka Ł., 2011, Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ropy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 229.
17. Wiejaczka Ł., Wesoły K., 2012, Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland), Geographia Polonica, 85, 4, s. 35-46.
18. Wojtuszewska K., 2007, Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 3, s. 119-134.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

109

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53536 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

May 7, 2015

Number of object content hits:

665

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/72902

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information