Object

Title: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiegodo mojego artykułu

Creator:

Kędzia, Stanisław

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Ciepły M., 2011, Dynamika i przyczyny ruchu formy gruzowej w Świstówce Rostockiej, [w:] R. Machowski, M.A. Rzętała (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. ; 2. Czudek T., 1986, Pleistocenni permafrost na uzemi Československa, Geograficky Časopis, 38 2-3, s. 245-252. ; 3. Danilov I.D., 1990, Podziemnyje l'dy, Niedra, Moskva. ; 4. Dobiński W., 1997, Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, maszynopis. ; 5. Gądek B., Grabiec M., 2008, Glacial ice and permafrost distribution in the Medena Kotlina (Slovak Tatras): Mapped with application of GPR and GST measurements, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 42, s. 5-22. ; 6. Gądek B., Rączkowska Z., Żogała B., 2009, Derbis slope morphodynamics as a permafrost indicato in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia, Zeitschrift für Geomorphologie, 53, 2, s. 79-100. ; 7. Haeberli W., 1973, Die Basis – Temperatur der winterlichen Schneedecke als moglicher indikator fur die Verbreitung von permafrost in den Alpen, Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 9, s. 221-227. ; 8. Haeberli W., 1985, Creep of Mountain Permafrost: Internal Structure and Flow of Alpine Rock Glaciers, Mitteilungen der VWHG/ETH, 77. ; 9. Harris S.A., 1982, Distribution of zonal permafrost landforms with freezing and thawing indices, Biuletyn Peryglacjalny, 29, s. 163-182. ; 10. Kędzia S., 2014, Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 48, s. 5-16. ; 11. Kędzia S., 2015, Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 53-69. ; 12. Kędzia S., Kotarba A., Mościcki J., 2004, Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich – wyniki wstępnych badań termicznych, [w:] A. Styczyńska, A.A. Marsz (red.), XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Gdynia, Polish Polar Studies, s. 167-177. ; 13. Mościcki W.J., 2008, Temperature regime on northern slopes of Hala Gąsienicowa in the Polish Tatra Mountains and its relationship to permafrost, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 42, s. 23-40. ; 14. Mościcki W.J., 2010, Temperatura na NE stoku Świnicy i w Koziej Dolince w Tatrach w okresie 2007-2009, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 95-102. ; 15. Mościcki W.J., 2010, Uwagi o stosowaniu geofizycznych metod geoelektrycznych w badaniach nieciągłej, wieloletniej zmarzliny górskiej, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 103-110. ; 16. Siarzewski W., 1996, Jaskinie lodowe w Tatrach Polskich, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, 1. Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kraków-Zakopane, s. 98-101.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

3

Start page:

559

End page:

563

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56857 ; 0033-2143

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information