RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackieji rumuńskiej części Karpat =Hydrological parameters of rainstorm-inducted flash floods in the Polish,Slovakian and Romanian parts of the Carpathians

Creator:

Bryndal, Tomasz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Barredo J.I., 2007, Major flood disasters in Europe: 1950-2005, Natural Hazards, 42, 1, s. 25-148. doi:10.1007/s11069-006-9065-2.
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-006-9065-2 -
2. Bartnik A., Jokiel P., 2007, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich, Gospodarka Wodna, 1, s. 28-32.
3. Bartnik A., Jokiel P.,, 2008, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli północnej, Przegląd Geograficzny, 80, 3, s. 361-383.
4. Bartnik A., Jokiel P., 2010, Maksymalne przepływy i odpływy w Polsce w latach 1956-2006, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, Warszawa, s. 43-53.
5. Bartnik A., Jokiel P., 2012, Geografia wezbrań i powodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
6. Borga M., Boscolo P., Zanon F., Sangati M., 2007, Hydrometeorological analysis of the 29 August 2003 flash flood in the Eastern Italian Alps, Journal of Hydrometeorology, 8, 5, s. 1049-1067.
7. Bryndal T., 2003, Wylesione zlewnie w Gromniku (Pogórze Rożnowskie), jako przykłady zlewni generujących lokalną powódź, [w:] J. Lach (red.), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Wydawnictwo UP, Kraków, s. 15-24.
8. Bryndal T., 2006, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania występowania lokalnych powodzi w Polsce, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, maszynopis.
9. Bryndal T., 2008, Parametry zlewni, w których wystąpiły lokalne powodzie, Annales UMCS, sec. B, 63, s. 177-200.
10. Bryndal T., 2009, Przepływy maksymalne odnotowane podczas gwałtownych wezbrań, spowodowanych krótkotrwałymi ulewnymi opadami deszczu w małych zlewniach karpackich, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 329-334.
11. Bryndal T., 2010, Parametry hydrologiczne wezbrań spowodowanych krótkotrwałymi intensywnymi opadami deszczu w Polsce, Annales UMCS, sec. B, 65, 1, s. 43-71.
12. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010a, Gwałtowne wezbrania potoków Kisielina i Niedźwiedź w czerwcu 2009 r. (Pogórze Wiśnickie), [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 337-348.
13. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010b, Hydrometeorologiczna interpretacja gwałtownych wezbrań małych cieków w źródłowej części Wielopolki w dniu 25 czerwca 2009 roku, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, Warszawa, s. 81-91.
14. Bryndal T., Cabaj W., Gębica P., Kroczak R., Suligowski R., 2010c, Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie), [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 307-319.
15. Ciepielowski A., 1970, Maksymalne wielkości spływów jednostkowych z deszczów nawalnych, Przegląd Geograficzny, 15, 2, s. 179-193.
16. Ciepielowski A., 1973, Przegląd wzorów empirycznych do określania maksymalnych przepływów letnich, Zeszyty Naukowe AR w Warszawie, Melioracje Wodne, 12.
17. Ciepielowski A., Dąbkowski L., 1968, Charakterystyka hydrologiczna skutków katastrofalnego oberwania chmury" nad rzeszowskiem w dniu 26 kwietnia 1966 roku, Przegląd Geofizyczny, 13, 3, s. 261-272.
18. Dębski K., 1969, O potencjalnym najwyższym odpływie z krótkotrwałych deszczów nawalnych, Rozprawy Hydrotechniczne, 23, s. 51-63.
19. Françou J., Rodier J.A., 1969, Essai de classification des crues maximales, [w:] Floods and Their Computation: Proceedings of the Leningrad Symposium, August 1967, IAHSUNESCO-WMO, Gentbrugge, s. 518-527.
20. Fal B., 2004, Maksymalne przepływy rzek polskich na tle wartości zaobserwowanych w różnych rzekach świata, Gospodarka Wodna, 5, s. 188-192.
21. Gaume E., Bain V., Bernardara P., Newinger O., Barbuc M., Bateman A., Blaškovičova L., Blöschl G., Borga M., Dumitrescu A., Daliakopoulos I., Garcia J., Irimescu A., Kohnowa S., Koutroulis A., Marchi L,, Matreata S., Medina V., Preciso E., Sempre-Tores D., Stancalie G., Szolgay J., Tsanis I., Velasco D., Viglione A., 2009, A compilation of data on European flash floods, Journal of Hydrology, 367, s. 70-78. doi:10.1016/j.jhydrol.2008.12.028.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.028 -
22. Gaume E., Livet M., Desbordes M., Villeneuve J.P., 2004, Hydrologic analysis of the Aude, France, flash-flood 12 and 13 November 1999, Journal of Hydrology, 286, s. 135-154.
23. Gil E., 1998, Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku, Dokumentacja Geograficzna, 11, s. 85-107.
24. Herschy R.W., 2002, The World's maximum observed floods, Flow Measurement and Instrumentation, 13, s. 231-235.
25. Niedbała A., Soja R., 1998, Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej, Dokumentacja Geograficzna, 11, Warszawa, s. 31-38.
26. Nowak A. (red.), 2003, Statystyka, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
27. Rodier J.A., Roche M., 1984, World Catalogue of Maximum Observed Floods, IAHS Publications, 143, Wallingford, Oxfordshire.
28. Soja R., 1981; Analiza odpływu z fliszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski), Dokumentacja Geograficzna, 1.
29. Stawnicka-Stolarska A., 1963, Odpływ z dorzecza Osławy podczas powodzi w dniach 12-13 VII 1957, Prace i Studia Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, 6, s. 197-211.
30. World Catalogue of Maximum Observed Floods, Errata and Supplementary Data, 2004, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

5

End page:

21

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:42812 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 7, 2014

Number of object content hits:

1 147

Number of object content views in PDF format

1347

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/60463

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information