RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rola sufozji w rozwoju rzeźby – stan i perspektywy badań = The role of piping in the development of relief – research state and prospect

Creator:

Bernatek, Anita

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Afelt A., 2007, Sufozja: proces filtracyjnego przekształcania skały, Prace i Studia WGiSR, 38, s. 157-172.
2. Bartuś T., http://www.akg.agh.edu.pl/materialy/sufozyjne.htm (17.08.2013).
3. Bernatek A., Sobucki M., 2012, Wykształcenie form sufozyjnych na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie, 20, s. 247-253.
4. Bieroński J., Chmal H., Czerwiński J., Klementowski J., Traczyk A., 1992, Współczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy, [w:] A. Kotarba (red.), System denudacyjny Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 155, s. 151-169.
5. Billi P., Dramis F., 2003, Geomorphological investigations on gully erosion in the Rift Valley and northern highlands in Ethiopia, Catena, 50, s. 353-368.
6. Botschek J., Krause S., Abel T., Skowronek A., 2002a, Hydrological parametrization of piping in loess-rich soils in the Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen, Germany, Journal of Plant Nutrition and Soil Sciences, 165 (2), s. 506-510.
7. Botschek J., Krause S., Abel T., Skowronek A., 2002b, Piping and erodibility of loessic soils in Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen, Journal of Plant Nutrition and Soil Sciences, 165 (4), s. 241-246.
8. Boucher S.C., Powell J.M., 1994, Gullying and tunnel erosion in Victoria, Australian Geographical Studies, 32, s. 17-26.
click here to follow the link
9. Bouma N.A., 2006, Rill Initiation and Development in Relation to Dynamic Soil Properties, Ph.D. thesis, The University of Amsterdam, Amsterdam.
10. Bruthans J., Svetlik D., Soukup J., Schweigstillova J., Valek J., Sedlackova M., Mayo A.L., 2012, Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for the origin of sandstone landforms, Geomorphology, 177-178, s. 178-193.
11. Bryan R.B., 2000, Soil erodibility and processes of water erosion on hillslope, Geomorphology, 32, s. 385-415.
12. Bryan R.B., Jones J.A.A., 1997, The significance of soil piping processes: inventory and prospect, Geomorphology, 20, s. 209-218.
13. Bryan R.B., Yair A., 1982, Badland Geomorphology and Piping, GeoBooks, Norwich, University Press, Cambridge.
14. Buckham A.F., Cockfield W.E., 1950, Gullies formed by sinking of the ground, American Journal of Science, 248, s. 137-41.
15. Buzek L., 1969, Geomorfologie Štramberské vrchoviny, Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě, 11, s. 1-91.
16. Calvo-Cases A., Harvey A.M., 1996, Morphology and development of selected badlands in southeast Spain: implications of climatic change, Earth Surface Processes and Landforms, 21, s. 725-735.
17. Calvo-Cases A., Harvey A.M., Paya-Serrano J., 1991, Process interactions and badland development in SE Spain, [w:] M. Sala, J.L. Rubio, J.M. García-Ruiz (red.), Soil Erosion Study in Spain, Geoforma Ediciones, Logro-o, s. 75-90.
18. Chorley R.J., 1978, Glossary of terms, [w:] M.J. Kirkby (red.), Hillslope Hydrology, Wiley, Chichester, s. 365-376.
19. Czeppe Z., 1960, Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu, Biuletyn Instytutu Geologicznego, Z badań czwartorzędu, 9, s. 297-324.
20. Dąbrowski S., 1992, Stan zachowania doliny sufozyjnej w pobliżu Napiwody koło Nidzicy w województwie olsztyńskim, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2, s. 80-83.
21. Demek J., Hradecký, Kirchner K., Pánek T., Létal A., Smolová I., 2012, Recent Landform Evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic), [w:] D. Lóczy, M. Stankoviansky, A. Kotarba (red.), 2012, Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region, Springer Geography, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, s. 103-140.
22. Desir G., Marín C., 2011, Influencia de los procesos de piping en la evolución del modelado. Bardenas Reales (Navarra, Espa-a), Cuadernos de Investigación Geográfica, 37, 1, Universidad de la Rioja, s. 67-78.
23. Drew D.P., 1982, Piping in the Big Muddy Badlands, Southern Canada, [w:] R. Bryan, A. Yair (red.), Badland Geomorphology and Piping, GeoBooks, Norwich, s. 293-304.
24. Dunne T., 1990, Hydrology, mechanics, and geomorphic implications of erosion by subsurface flow, [w:] C.G. Higgins, D.R. Coates (red.), Groundwater Geomorphology, the Role of Subsurface Water in Earth-Surface Processes and Landforms, Boulder, Colorado, Geological Society of America Special Paper, 252, s. 1-28.
25. Dunne T., Black R.D., 1970, Partial area contributions to storm runoff in a small New England watershed, Water Resources Research, 6, s. 1296-1311.
26. Farifteh J., Soeters R., 1999, Factors underlying piping in the Basilicata region, southern Italy, Geomorphology, 26, s. 239-251.
27. Faulkner H., 2006, Piping hazard on collapsible and dispersive soils in Europe, [w:] J. Boardman, J. Poesen (red.), Soil Erosion in Europe, John Wiley, Chichester, s. 537-562.
28. Faulkner H., 2013, Badlands in marl lithologies: A field guide to soil dispersion, subsurface erosion and piping-origin gullies, Catena, 106, s. 42-53.
29. Faulkner H., Spivey D., Alexander R.W., 2000, The role of some site geochemical processes in the development and stabilisation of three badland sites in Almeria, Geomorphology, 35, s. 87-99.
30. Frankl A., Poesen J., Deckers J., Haile M., Nyssen J., 2012, Gully head retreat rates in the semi-arid highlands of Northern Ethiopia, Geomorphology, 173-174, s. 185-195.
31. Galarowski T., 1976, New observations of the present-day suffosion (piping) processes in the Bereźnica catchment basin in The Bieszczady Mountains (The East Carpathians), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 10, s. 115-124.
32. García-Ruiz J.M., 2011, Una revisión de los procesos de suffosión o piping en Espa-a, Cuadernos de Investigación Geográfica, 37, 1, Universidad de la Rioja, s. 7-24.
33. García-Ruiz J.M., Lasanta T., 1995, The Effects of Irrigation on Soil Piping. A Case Study in the Ebro Depression, Spain, Physics and Chemistry of the Earth, 20, 3-4, s. 315-320.
34. García-Ruiz J.M., Lasanta T., Alberto F., 1997, Soil erosion by piping in irrigated fields, Geomorphology, 20, s. 269-278.
35. Gardziel Z, Rodzik J., 2005, Rozwój wąwozów lessowych podczas wiosennych roztopów na tle układu pól (na przykładzie Kazimierza Dolnego), [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, IGiPZ PAN, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 125-132.
36. Gerlach T., 1966, Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki), Prace Geograficzne, IG PAN, 52, Warszawa.
37. Gerlach T., 1976, Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach Fliszowych, Prace Geograficzne, IG PAN, 122, Warszawa.
38. Gergely J., Kertész Á., Papp S., 2005, Az árkos erózió vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtőjen (Gully erosion in the Tetves catchment, Hungary – in Hungarian with English abstract), Geographical Bulletin, 54, 1-2, s. 149-65.
39. Gibbs H.S., 1945, Tunnel gully erosion on the Whithers Hills, Marlborough, NZ Journal of Science and Technology, 27, s. 135-146.
40. Gil E., 1976, Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku, Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa.
41. Gil E., 1999, Obieg wody i spłukiwanie na fliszowych stokach użytkowanych rolniczo w latach 1980-1990, Zeszyty IGiPZ PAN, 60, Warszawa.
42. Gutiérrez Elorza M., Rodríguez Vidal J., 1984, Fenomenos de sufosión (piping) en la Depresión Media del Ebro, Cuadernos de Investigación Geográfica, 10, Universidad de la Rioja, s. 75-84.
43. Gutiérrez M., Sancho C., Benito G., Sirvent J., Desir G., 1997, Quantitative study of piping processes in badland areas of the Ebro Basin, NE Spain, Geomorphology, 20, s. 237-253.
44. Haczewski G., Kukulak J., Bąk K., 2007, Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
45. Halliday W.R., 2007, Pseudokarst in the 21st of century, Journal of Cave and Karst Studies, 69, 1, s. 103-113.
46. Harvey A., 1982, The role of piping in the development of badlands and gully systems in south-east Spain, [w:] R. Bryan, A. Yair (red.), Badland Geomorphology and Piping, GeoBooks, Norwich, s. 317-335.
47. Hodges W.K., Bryan R.B., 1982, The influence of material behavior on runoff initiation in the Dinosaur Badlands, Canada, [w:] R. Bryan, A. Yair (red.), Badland Geomorphology and Piping, GeoBooks, Norwich, s. 13-46.
48. Holden J., Burt T.P., 2002, Piping and pipeflow in deep peat catchment, Catena, 48, s. 163-199.
49. Holden J., Burt T.P., Vilas M., 2002, Application of ground-penetrating radar to the identification of subsurface piping in blanket peat, Earth Surface Processes and Landforms, 27, s. 235-249.
50. Holmes P., Meadows M., 2012, Southern African Geomorphology. Recent Trends and New Directions, SUN MeDIA, Bloemfontein.
51. Hořáková M., 2007, Rozšíření sufoze ve vybrané oblasti Vnějších Západních Karpat, Univerzita Palackého, Ołomuniec (maszynopis).
52. Horton R.E., 1945, Erosional development of streams and their drainage basins. Hydrophysical approach to quantitative morphology, Geological Society of America Bulletin, 56, s. 275-370.
53. Jones J.A.A., 1971, Soil piping and stream channel initiation, Water Resources Research, 7, s. 602-610.
54. Jones J.A.A., 1994, Soil piping and its hydrogeomorphic function, Cuaternario y Geomorfología, 8 (3-4), s. 77-102.
55. Jones J.A.A., 2004, Pipe and piping, [w:] A.S. Goudie (red.), Encyclopedia of Geomorphology, Routledge, London, s. 784-788.
56. Jones J.A.A., Richardson J.M., Jacob J.H., 1997, Factors controlling the distribution of piping in Britain: a reconnaissance, Geomorphology, 20, s. 289-306.
57. Kaszowski L., 1985, Rzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej: na przykładzie Hindukuszu Munjan, Rozprawy habilitacyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
58. Kertész Á., Gergely J., 2011, Gully erosion in Hungary, review and case study, Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, s. 693-701.
59. Khomenko V.P., 2006, Suffosion hazard: Today's and tomorrow's problem for cities, IAEG2006, 577, The Geological Society of London, s. 1-8.
60. Kirchner K., 1981, Příspěvek k poznání sufoze v Hostýnských vrších (východní Morava), Zprávy, Geograficky ustav ČSAV, Brno, s. 126-133.
61. Kirchner K., 1987, Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína, Sborník prací, Geografický ústav ČSAV, Brno, s. 135-143.
62. Klementowski J., 2002, Spłukiwanie i erozja żłobinowa na stokach Śnieżnika Kłodzkiego (Sudety Wschodnie), Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 487, s. 97-108.
63. Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa.
64. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High-mountain Denudational System of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue, 3, IGiPZ PAN, Wrocław.
65. Koreleski K., 2008, Teoretyczne i praktyczne aspekty systematyki procesów erozji wodnej gleb, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Annals 17, 2 (40), s. 5-11.
66. Kowalski W.C., 1988, Geologia inżynierska, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
67. Lukić T., Marković S.B., Stevens T., Vasiljević D.A., Machallett B., Milojković N., Basarin B., Obreht I., 2009, The loess "cave" near the village of Surduk – an unusual pseudokarst landform in the loess of Vojvodina, Serbia, Acta Carsologica, 38, 2-3, Postojna, s. 227-235.
68. Malicki A., 1935, Przyczynek do znajomości zjawisk krasowych w obszarze lessowym, Czasopismo Geograficzne, 13, 2-4, s. 328-335.
69. Margielewski W., Święchowicz J., Starkel L., Łajczak A., Pietrzak M., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Karpat fliszowych, [w:] L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków, s. 57-133.
70. Maruszczak H., 1953, Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej, Annales UMCS, sec. B, 8, 4, Lublin.
71. Maruszczak H., 1986, Tendencje sekularne i zjawiska ekstremalne w rozwoju rzeźby małopolskich wyżyn lessowych w czasach historycznych, Czasopismo Geograficzne, 57, 2, s. 271-282.
72. Masannat Y.M., 1980, Development of piping erosion conditions in the Benson Area, Arizona, USA, Quarterly Journal of Engineering Geology, 13, 1, s. 53-61.
73. Mazúr E., 1963, Žilinská kotlina a pril'ahlé pohoria: geomorfológia a kvarté r, Slovenská akadémia vied, Bratislava.
74. Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
75. Nadal-Romero E., Verachtert E., Maes R., Poesen J., 2011a, Quantitative assessment of the piping erosion susceptibility of loess-derived soil horizons using the pinhole test, Geomorphology, 135, s. 66-79.
76. Nadal-Romero E., Verachtert E., Maes R., Poesen J., 2011b, Una nueva herramienta para evaluar la susceptibilidad de los suelos a los procesos de sufosión o piping: El pinhole test, Cuadernos de Investigación Geográfica, 37, 1, Universidad de la Rioja, s. 94-114.
77. Onda Y., 1994, Seepage erosion and its implication to the formation of amphitheatre valley heads: a case study at Obara, Japan, Earth Surface Processes and Landforms, 19, s. 627-640.
78. Parker G.C., 1963, Piping, a geomorphic agent in landform development of the drylands, International Association of Scientific Hydrology Publication, 65, s. 103-113.
79. Piccarreta M., Faulkner H., Bentivenga M., Capolongo M., 2006, The influence of physico-chemical material properties on erosion processes in the badlands of Basilicata, Southern Italy, Geomorphology, 81, s. 235-251.
80. Poesen J., Nachtergaele J., Verstraeten G., Valentin C., 2003, Gully erosion and environmental change: importance and research methods, Catena, 50, s. 91-133.
81. Popielski P., 2000, Model sufozji mechanicznej w ujęciu metody elementów skończonych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa (maszynopis).
82. Popov D., Marković S.B., Jovanović M., Mesaroš M., Arsenović D., Stankov U., Gubin D., 2012, Geomorphological Investigations and GIS Approach of the Tamiš Loess Plateau, Banat Region (Northern Serbia), Geographica Pannonica, 16, 1, s. 1-9.
83. Pulinowa M. Z., 1989, Rzeźba Gór Stołowych, Prace UŚ, 1008, Katowice.
84. Rodzik J., 2008, Wpływ deszczów ulewnych i roztopów na rozwój wąwozu lessowego, Landform Analysis, 8, s. 56-59.
85. Rodzik J., Furtak T., Zgłobicki W., 2009, The impact of snowmelt and heavy rainfall runoff on erosion rates in a gully system, Lublin Upland, Poland, Earth Surface Processes and Landforms, 34, s. 1938-1950.
86. Rodzik J., Janicki G., Zagórski P., Zgłobicki W., 1998, Deszcze nawalne na Wyżynie Lubelskiej i ich wpływ na rzeźbę obszarów lessowych, Dokumentacja Geograficzna, 11, s. 45-68.
87. Rodzik J., Stępniewski K., 2005, Spłukiwanie na zróżnicowanych litologicznie użytkowanych rolniczo stokach Roztocza Środkowego, [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, IGiPZ PAN, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 389-396.
88. Rodzik J., Zgłobicki W., 2000, Współczesny rozwój wąwozu lessowego na tle układu pól, [w:] S. Radwan, Z. Lorkiewicz (red.), Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 257-261.
89. Romero Díaz A., Alonso Sarría F., Sánchez Soriano A., 2011, Influencia de los factores topográficos en los procesos de piping, Murcia (Espa-a), Cuadernos de Investigación Geográfica, 37 (1), Universidad de la Rioja, s. 41-66.
90. Seppälä M., 1997, Piping causing thermokarst in permafrost, Ungava Peninsula, Quebec, Canada, Geomorphology, 20, s. 313-319.
91. Sirvent J., Desir G., Gutiérrez M., Sancho C., Benito G., 1997, Erosion rates in badland areas recorded by collectors, erosion pins and profilometer techniques (Ebro Basin, NE Spain), Geomorphology, 18, s. 61-75.
92. Słupik J., 1978, Obieg wody w glebie na stokach a rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] L. Starkel (red.), Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat i Kotliny Sandomierskiej, Prace Geograficzne, IG PAN, 125, s. 93-107.
93. Stankoviansky M., 2003, Geomorfologická odozva environmentálnych zmien na území Myjavskej pahorkatiny, Univerzita Komenského, Bratislava.
94. Starkel L., 1960, Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie, Prace Geograficzne, IG PAN, 22, Warszawa.
95. Starkel L., 1965, Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich (na przykładzie dorzecza górnego Sanu), Prace Geograficzne, IG PAN, 50, Warszawa.
96. Suvires G.M., 2004, Procesos de piping en el piedemonte distal de la Precordillera Oriental, provincia de San Juan: factores y relieve, Revista de la Asociación Geológica Argentina, 59, 3, s. 385-393.
97. Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 3, Instytut Geografii UJ, Kraków.
98. Święchowicz J., 2012, Water erosion on agricultural foothill slopes (Carpathian Foothills, Poland), Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 56, 3, s. 21-35.
99. Teisseyre A.K., 1992, Epizodyczne koryta a rozwój suchych dolin w krajobrazie rolniczym, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1399, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 31, Wrocław.
100. Teisseyre A.K., 1994, Spływ stokowy i współczesne osady deluwialne w lessowym rejonie Henrykowa na Dolnym Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1399, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 43, Wrocław.
101. Temple P.H., Rapp A., 1972, Landslides in the Mgeta Area, Western Uluguru Mountains, Tanzania, Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 54, 3/4, Studies of Soil Erosion and Sedimentation in Tanzania, s. 157-193.
102. Tricart J., 1977, Precis de Géomorphologie, SEDES/CDU, Paris.
103. Urban J., Ciborowski T., Paternoga R., Heřman H., Sujka G., 2007, The genetical types of caves in the Polish Lowlands, Nature Conservation, 63, s. 85-94.
104. Valentin C., Poesen J., Li Y., 2005, Gully erosion: impacts, factors and controls, Catena, 63, s. 132-153.
105. Verachtert E., Van Den Eeckhaut M., Poesen J., Deckers J., 2010, Factors controlling the spatial distribution of soil piping erosion on loess-derived soils: A case study from central Belgium, Geomorphology, 118, s. 339-348.
106. Ward J.A., 1966, Pipe/shaft phenomena in Northland, Journal of Hydrology, 5, s. 64-72.
107. Wilson G.V., 2009, Mechanisms of ephemeral gully erosion caused by constant flow through a continuous soil-pipe, Earth Surface Processes and Landforms, 34, s. 1858-1866.
108. Zhu T.X., 2012, Gully and tunnel erosion in the hilly Loess Plateau region, China, Geomorphology, 153-154, s. 144-155.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

53

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:42815 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 7, 2014

Number of object content hits:

1 565

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/60467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information