RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The spatial distribution of low flows in Poland not exceeded at an assumed probability

Creator:

Bartnik, Adam

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

69 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Beran, M.A., Rodier, J.A. (1985), Hydrological aspects of drought, UNESCO-WMO Studies and Reports in Hydrology, vol. 39.
2. Boczarow, M.K. (1976), Metody statystyki matematycznej w geografii [Methods of mathematical statistics in geography], Państwowe Wydawnictwa Naukowe (PWN), Warszawa.
3. Brzeziński, J. (1995), Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla długich ciągów pomiarowych [Counting the maximal yearly flows with a defined probability of exceedance for the long measurment sequences], Gospodarka Wodna, 8, Warszawa: 201-205.
4. Bulu, A., Onoz, B. (1997), Frequency analysis of low flows by the PPCC tests in Turkey. FRIEND'97- Regional Hydrology: Concepts and Models for Sustainable Water Resources Management, International Associations of Hydrological Sciences (IAHS) Publications, 246: 133–140.
5. Byczkowski, A. (1972), Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodnomelioracyjnych. Przepływy ekstremalne [Hydrological basis for designing hydromelioration facilities. Extreme flows], Państwowe Wydawnctwo Rolnicze i Leśne (PWRiL), Warszawa.
6. Byczkowski, A. (1996), Hydrologia [Hydrology], Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa.
7. Condie, R., Nix, G. (1975), Modeling of Low Flow Frequency Distributions and Parameters Estimation, International Water Resources Association, Proceedings of the Symposioum "On Water for Arid Lands", 8-9 Dec. 1975, Teheran.
8. Durrans, S.R. (1996), Low-flow analysis with a conditional Webull tail model, Water Resources Research 32 (6): 1749–1760.
-
9. FREND: Flow Regimes From Experimental And Network Data (1989), I: Hydrological Studies; II: Hydrological Data, Wallingford, UK.
10. Atlas Hydrologiczny Polski [Hydrological Atlas of Poland] (1986), Stachý J. (ed.), Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
11. Jakubowski, W. (2005) Rozkłady prawdopodobieństwa niżówek maksymalnych [Distributions of low flow maxima], Przegląd Geofizyczny 3-4, Warszawa.
12. Jozeph, E.S. (1970), Probability distribution of annual droughts, Journal of the Irrigation and Drainage Division, ASCE 96 (4) : 461–474.
13. Kaczmarek, Z. (1960), Przedział ufności jako miara dokładności oszacowania prawdopodobnych przepływów powodziowych [Bracket of confidence as a measure of accuracy in estimating the probable flood flows], Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, 7, 4., Warszawa: 133-185.
14. Kaczmarek, Z. (1970), Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii [Statistical methods in hydrology and meteorology], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKiŁ), Warszawa.
15. Khan, L.R., Mawdsley, J.A. (1988), Reliable yield of unconfirmed aquifers, Hydrological Sciences Journal 33 (2): 151–171.
-
16. Kite, G.W. (1988), Frequency And Risk Analyses In Hydrology, Water Resources Publications, Littleton.
17. Lawal, S.A., Watt, W.E. (1996a), Frequency analysis of low-flows using the Akaike information criterion, Canadian Journal of Civil Engineering 23: 1180–1189.
-
18. Lawal, S.A., Watt, W.E. (1996b), Non-zero lower limit in low flow frequency analysis, Water Resour. Bull. 32 (6): 1159–1166.
-
19. Leppajarvi, R. (1989), Frequency analysis of flood and low flow. FRIENDS in Hydrology, International Association of Hydrological Sciences (IAHS) Publications No. 187: 435–442.
20. Loaiciga, H.A., Michaelsen, J., Hudak, P.F. (1992), Truncated distributions in hydrologic analysis, Water Resources Bulletin 28 (5): 853–863.
-
21. Loganathan, G.V., Kuo, C.Y., McCormic, T.C. (1985), Frequency analysis of low flows, Nordic Hydrology 16: 105–128.
22. Matalas, N.C. (1963), Probability distribution of low flows, US Geological Survey Professional Paper 434-A, Washington, DC.
23. McMahon, T.A., Mein, R.G. (1986), River and reservoir yield, Water Resources Publications, Littleton, Colorado.
24. Nathan, R.J., McMahon, T.A. (1990), Practical aspects of low-flow frequency analysis, Water Resources Research 26 (9): 2135–2141.
-
25. Neyman J., Scott E. (1971), Outlier proneness of phenomena and of related distributions, in Rustagi J. S. (ed.), Optimizing Methods in Statistics, Academic Press, New York: 413-430.
26. Ozga-Zielińska, M., Brzeziński, J. (1997), Hydrologia stosowana [Applied hydrology], Państwowe Wydawnictwa Naukowe (PWN), Warszawa.
27. Polarski, M. (1989), Fitting distributions to annual minimum flows of different durations, International Association of Hydrological Sciences (IAHS) Publications No. 187: 97–104.
28. Prakash, A. (1981), Statistical determination of design low flows, Journal of Hydrology 51: 109–118.
-
29. Russell, D.S.O. (1992), Estimating flows from limited data, Canadian Journal of Civil Engineering 19 (1): 51–58.
-
30. Sefe, F.T.K. (1988), Some aspects of the hydrology of one-day annual minimum low flows of Malawian rivers, Hydrological Processes 2: 75–91.
-
31. Singh, V.P. (1987), Derivation of extreme value (EV) type III distribution for low flows using entropy, Hydrological Sciences Journal 32 (4): 521–533.
-
32. Smakhtin, V.U. (2001), Low flow hydrology: a review, Journal of Hydrology 240: 147–186.
-
33. Tlałka, A. (1982), Przestrzenne zróżnicowanie niżówek letnich w dorzeczu górnej Wisły [Spatial diversification of low summer flows in the Upper Vistula River catchment], Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 63, Wydawnictwo UJ, Kraków.
34. Waylen, P.R., Woo, M.-K. (1987), Annual low flows generated by mixed processes, Hydrological Sciences Journal 32 (3): 371–383.
-
35. Węglarczyk, S. (1998), Wybrane problemy hydrologii stochastycznej [Selected problems of stochastic hydrology], Series: hydro-sanitary engineering, Monografia 235, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Kraków.
36. Zasady obliczania największych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego [The principles for counting the largest annual flows with a defined probability of occurrence while designing the engineer facilities and technical installations for water management as regards the hydrotechnic construction] (1973), Załącznik nr 26, Zarządzenie Prezesa CUGW z dn. 9 lipca 1968 [Annex no. 26, Regulation of the President of the Central Office for Water Management], Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

39

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.1.4 ; oai:rcin.org.pl:1929

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content hits:

672

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/14062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information