Object

Title: Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej = Analysis of international geographical journals with particular emphasis on socio-economic geography

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Aalbers M, 2004, Creative destruction through the Anglo-American hegemony: a non-Anglo-American view on publications, referees and language, Area, 36, 3, s. 319–322. ; 2. Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579–589. ; 3. Bajerski A., 2010, Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 143–158. ; 4. Brenner N., 2001, The limits to scale? Methodological reflections on scalar structuration, Progress in Human Geography, 25, 4, s. 591–614. ; 5. Chojnicki Z., 1996, Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 68, 1-2, s. 19–29. ; 6. Cristal D., 1997, English as Global Language, Cambridge University Press, Cambridge. ; 7. Degórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 25–54. ; 8. Drabek A., 2001, Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych, Uniwersytet Śląski, maszynopis http://www.sbc.org.pl/Content/6962/doktorat1923.pdf. ; 9. Ferguson R., 2003, Publication practices in physical and human geography: a comment on Nigel Thrift's “The future of geography”, Geoforum, 34, 1, s. 9–11. ; 10. Foster J., Muellerleile Ch., Olds K., Peck J., 2007, Circulating economic geographies: citation patterns and citation behaviour in economic geography, 1982–2006, Transactions of the Institute of British Geographers, 32, 3, s. 295–312. ; 11. Frączek R., 2004, Naukometria: za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1, s. 46–47. ; 12. Garcia-Ramon M.D., 2003, Globalization and international geography: the question of languages and scholarly traditions, Progress in Human Geography, 27, 1, s. 1–5. ; 13. Garcia-Ramon M.D., 2004, The spaces of critical geography: an introduction, Geoforum, 35, 5, s. 523–524. ; 14. Guttierrez J., Lopez-Nieva P., 2001, An international journals of human geography reallyi nternational?, Progress in Human Geography, 25, 1, s. 53–69. ; 15. Harris C.D., 2001, English as international language in geography: development and limitations, Geographical Review, 91, 4, s. 675–689. ; 16. Jackson A., Harris R., Hepple L.W., Horae A.G., Johnston R.J., Jones K., Plummer P., 2006, Geography's changing lexicon: measuring disciplinary change in Anglophone human geography through journal content analysis, Geoforum, 37, s. 447–454. ; 17. Johnston R., 2003, Geography: a different sort of discipline?, Transactions of the Institute of British Geographers, 28, 2, s. 133–141. ; 18. Klincewicz W., 2007, Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 255–275. ; 19. Marston S.A., 2000, The social construction of scale, Progress in Human Geography, 24, 2, s. 219–242. ; 20. Martin R., Sunley P., 2003, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, Journal of Economic Geography, 3, 1, s. 5–35. ; 21. Minca C., 2000, Venetian geographical praxies, Environment and Planning D: Society and Space, 18, 2, s. 285–289. ; 22. Osiewalska A., 2008, Mierniki oceny czasopism i naukowców, Biuletyn EBIB http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska. ; 23. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101–119. ; 24. Rodriguez-Pose A., 2006, Is there an ’Anglo-American’ domination in human geography? And, is it bad?, Environment and Planning A, 38, 4, s. 603–610. ; 25. Short J.R., Boniche A., Kim Y., Li Li P., 2001, Cultural globalization, global English and geography journals, Professional Geographer, 53, 1, s. 1–11. ; 26. Simonsen K., 2004, Differential spaces of critical geography, Geoforum, 35, s. 525–528. ; 27. Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551–578. ; 28. Thirft N., 2002, The future of geography, Geoforum, 33, 3, s. 291–298. ; 29. Yohe G., Schlesinger M., 2002, The economic geography of the impacts of climate change, Journal of Economic Geography, 2 (3). ; -

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

617

End page:

638

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:23836 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information