RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej = Industrial plants in the eastern part of the Kraków agglomeration as a source of snow-cover pollution

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. ArcMap 9.2, 2006, ESRI Inc., www.esri.com. (20.10.2008).
2. Bales R.C., Davis R.E., Williams M.W., 1993, Tracer release in melting snow: diurnal and seasonal variations, Water Resources, 25, s. 1869–1877.
3. Choma M., Gil M., Kałuży V., Lenczowska K., Mikrut L., 1999, Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie 1949–1999 r., Firma Wydawnicza Trans-Krak, Kraków.
4. Falarz M., 2007, Pokrywa śnieżna, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 139–147.
5. Galloway J. N., Likens G.E., Edgerton E.S., 1976, Hydrogen ion speciation in the acid precipitation of the northeastern United States, Water Air and Soil Pollution, 6, s. 423–433.
6. Garlicki S., 1990, Kraków ekologicznie zagrożonym obszarem specjalnie chronionym, [w:] M. Gumińska, A. Delorme (red.), Klęska ekologiczna Krakowa, Polski Klub Ekologiczny, Kraków, s. 132–140.
7. Garścia E., Zając K.P., 1982, Zawartość metali w pyłach emitowanych przez zakłady przemysłowe aglomeracji krakowskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 684, Sozologia i Sozotechnika, 14, Kraków, s. 51–57.
8. Garścia E., Sadowska-Janusz D., 1986, Ocena wielkości emisji zanieczyszczeń oraz metali ciężkich i alkalicznych z Huty im. Lenina i cementowni Nowa Huta, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 1031, Sozologia i Sozotechnika, 21, Kraków, s. 9–20.
9. Grodzińska K., 1996, Monitoring ekologiczny województwa krakowskiego w latach 1993–1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków.
10. Helliwell R.C., Soulsby C., Ferrier R.C., Jenkins A., Harriman R., 1998, Influence of snow on the hydrology and hydrochemistry of the Alt a’Mharcaidh, Cairngorm mountains, Scotland, Science of the Total Environment, 117, s. 59–70.
11. Hess M., 1968, Klimat terytorium miasta Krakowa. Środowisko geograficzne miasta Krakowa, Folia Geographica, seria Geographica Physica, 1, s. 35–95.
12. Jansen W., Block A., Knaack J., 1988, Kwaśne deszcze, historia, powstanie, skutki, Aura, 4, s. 18–19.
13. Kasina M., 2008a, Ilość i jakość wody w pokrywie śnieżnej na obszarach chronionych w rejonie Krakowa, [w:] J. Partyka, J. Pociask-Karteczka (red.), Wody na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, s. 155–157.
14. Kasina M., 2008b, Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Krakowem, Prace Geograficzne UJ, Kraków, 120, s. 51–64.
15. Kasina S., 1976, On precipitation acidity in Southestern Poland. Atmospheric Environment, 14, 11, s. 1223–1239.
16. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17. Lebedev A., Sinikova N., Nikolaeva S., Poliakova O., Khrushcheva M., Pozdnyakov S., 2003, Metal and organic pollutants in snow surrounding an iron factory, Environmental Chemistry Letters, 1, s. 107–112.
18. Lach J., Morawska-Horawska M., Ziętara T., 1996, Tendencje zmian w zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie po II wojnie światowej, Folia Geographica, seria Geographica Physica, 26-27, s. 39–57.
19. Lenart W., Nowicki W., 1984, Chemizm pokrywy śnieżnej jako test rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, Przegląd Geofizyczny, 29, 2, s. 171–179.
20. Lewińska J., 1996, Geneza i rozwój miejskiej wyspy ciepła w Krakowie oraz możliwość jej minimalizacji, Przemiany środowiska i przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej, Folia Geographica, seria Geographica Physica, 26–27, s. 33–38.
21. Lewińska J., 1988, Klimat III, [plansza w:] K. Trafas (red.), Atlas Miasta Krakowa, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa-Wrocław, s. 13.
22. Liknes G.E., Bormann F.H., 1974, Acid rains: a serious regional environmental problem, Science, 184, s. 1176–1179.
23. Łajczak A., 2004, Pokrywa śnieżna Babiej Góry, [w:] B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy monografia przyrodnicza, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, Kraków, s. 179–196.
24. Piotrowicz K., 2007, Temperatura powietrza, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 99–112.
25. Raport roczny, 2000, Huta im. Tadeusza Sendzimira SA w Krakowie.
26. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 roku, 2005, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków.
27. Sporek M., Sporek K., 2008, Monitoring odczynu śniegu w aglomeracji miejskiej Opola, Proceedings of ECOpole, 2, 2, s. 489–492.
28. Stanisz A., 1998, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładachz medycyny, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
29. Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie strefy ochronnej Mittal Steel Poland SA w Krakowie, 2005, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków.
30. STATISTICA (data analysis software system), version 8.0, 2007, StatSoft, Inc., www.statsoft.com.
31. Turzański K.P., 1991, Zanieczyszczenia wód opadowych południowej Polski, Kwaśne deszcze i ich monitoring. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 1433, Sozologia i Sozotechnika, 34.
32. Turzański K.P., Godzik B., 1996, Mokra depozycja zanieczyszczeń w rejonie krakowskim, [w:] B. Walna, L. Kaczmarek, J. Siepak (red.), Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze. Sesja naukowa 10 czerwiec 1996 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 11–40.
33. Turzański K.P., Godzik B., 1997, Sucha i mokra depozycja pierwiastków w województwie krakowskim w latach 1992–1996, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków.
34. Turzański K.P., Paula-Wilga J., 2002, Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999–2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994–1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków.
35. Tymińska-Zawora K., Trafas M., 1982, Wstępne wyniki badań nad zmianami niektórychwłaściwości gleb wywołanymi opadem pyłu z kombinatu Huta im. Lenina, ZeszytyNaukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 684, Sozologia i Sozotechnika, 14,s. 71–83.
36. Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
37. Wilczyńska-Michalik W., 1981, Z badań mineralogicznych pyłów emitowanych przez Hutę im. Lenina w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Prace Mineralogiczne, 68.
38. Van Bowersox C., de Pena R., 1980, Analysis of precipitation chemistry of a Central Pensylwania site, Journal Geophysical Records, 85, 10, s. 5614–5620.
39. Velleman P.F., Hoaglin D.C., 1981, Applications, Basics, and Computing of Exploratory Data, Duxbury Press, Boston, MA.
40. Zając P.K., Grodzińska K., 1982, Snow contamination by heavy metals and sulphur in Cracow agglomeration (Southern Poland), Water Air and Soil Pollution, 17, 3, s. 269–280.
41. http://www.krakow.pios.gov.pl/, strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (20.10.2008).
42. http://213.17.128.227/iseo/, strona Małopolskiej Sieci Monitoringu Ochrony Powietrza (20.10.2008).
43. http://www.arcelormittal.com/poland/, strona ArcelorMittal Poland (30.01.2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

3

Start page:

389

End page:

408

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:969 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2011

Number of object content downloads / hits:

2698

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/12243

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information