Object

Title: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym = The level of socio-economic development of Poland: a subregional approach

Creator:

Czyż, Teresa

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

351 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Beal J., Fox S., 2009, Cities and Development, Routledge, London.
2. Chojnicki Z., Czyż T., 2003, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 23–39.
3. Churski P., 2004, Struktura społeczno-gospodarcza obszarów problemowych w Unii Europejskiej i w Polsce w świetle unijnej polityki regionalnej, Przegląd Geograficzny, 76, 2, s. 189–208.
4. Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 2–3, s. 5–14.
5. Czyż T., Hauke J., 2011, Evolution of regional disparities in Poland, Quaestiones Geographicae, 30(2), s. 35–48.
6. Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju, Studia KPZK PAN, 70, Warszawa, s. 135–143.
7. Domański B., 2011, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych?,[ w:] Materiały konferencji „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 62–70.
8. Dziewoński K., 1990, Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 154, Wrocław.
9. Gorzelak G., 2007, Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 12–34.
10. Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych I strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, 2009, Raporty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
11. Korcelli P., 2011, Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43–50.
12. Maćkiewicz A., Ratajczak W., 1993, Principal components analysis, Computers and Geosciences, 19, 3, s. 303–342.
13. Ratajczak W., 2008, Innowacyjność i konkurencyjność polskich regionów, [w:] J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 299–313.
14. Wojnicka E., 2009, Metropolie jako bieguny wzrostu, Studia KPZK PAN, 125, Warszawa, s. 30–46.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

219

End page:

236

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:12719 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 3, 2012

Number of object content hits:

4 601

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/22366

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information