Object

Title: Ocena nabycia wybranych kompetencji przedmiotowych nauczycieli geografii oraz studentów-kandydatów na nauczycieli = The assessment of the selected subject competences acquired by geography teachers and student-candidates for teaching posts

Creator:

Osuch, Wiktor

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. De Jong H., 2008, Aspekte der Ausbildung von Geographielehrer/inne/n In den Niederlanden, Geographie und Wirtschaftskunde Unterricht, 109, Wien, s. 27–32.
2. Erpenbeck J., Rosenstiel L. (red.), 2003, Handbuch Kompetenzmessung, Schäffer-Poeschl, Stuttgart.
3. Greń J., 1974, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa.
4. Kyriacou Ch., 1991, Essentials Teaching Skills, Blackwell, Oxford.
5. Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
6. Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
7. Osuch W., 2010a, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, Prace Monograficzne, 570, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
8. Osuch W., 2010b, Efektywność akademickiego kształcenia kompetencji na studiach podyplomowych z geografii (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), [w:] E. Szkurłat, M. Tracz (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach nauczania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 1, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 126-133.
9. Průcha J., 2006, Pedeutologia, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, s. 293–316.
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia, Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110.
11. Vielhaber Ch., 2006, Wie viel Nachhaltigkeit verträgt das Schulfach Geographie und Wirtschaftskunde? Unterricht, 103, Wien, s. 17–24.
12. Vielhaber Ch., 2008, Standards und/ oder kompetenzen im GW-Unterricht? GW Unterricht, 110, Wien, s. 1–6.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

395

End page:

410

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:2646 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 23, 2012

Number of object content hits:

558

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/15108

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information