RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Konrad Jażdżewski (1908–1985) – Pupil and Friend of Professor Dr Józef Kostrzewski

Creator:

Blombergowa, Maria Magdalena

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Abramowicz, Maria : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Konrad Jażdżewski was a student and friend of Józef Kostrzewski. He graduated from University of Poznan and worked in State Archaeological Museum in Warsaw since 1931. He became a director of Archaeological and Ethnographic Museum in Lodz in 1945. Konrad Jażdżewski was also an organizer and director of the Institute of Archaeology of the University of Lodz. Professor, initially interested in the problems of Neolithic and Bronze Age, subsequently was a great connoisseur of ancient history and modern times Polish, European and world history. Konrad Jażdzewski was a member of the archaeological scientific societies and participated in international congresses on archaeology. A special volume of the journal Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi released on the occasion of the 70th birthday jubilee was evidence of Professor’s international contacts. Wishes and congratulations were expressed in the publication by more than 120 people, including 46 foreign archaeologists. Professor was honored with numerous awards. He became a member of the Polish Academy of Sciences in 1983 and received the title of Doctor Honoris Causa of the University of Lodz in 1985

References:

Davies, N. 2004. Rising ‘44: the battle for Warsaw, New York
Filip, J. 1951. Pradzieje Czechosłowacji, Poznań
Filip, J. 1966. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1 (a-k), Prag
Filip, J. 1969. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2 (l-z), Prag
Grygiel, R. 2007. Wkład Profesora Konrada Jażdżewskiego w rozwój polskiego muzealnictwa. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 11–18
Jażdżewski, K. 1927. Nowe znaleziska w powiecie rawickim, Przegląd Archeologiczny 3, 116–130
Jażdżewski, K. 1931. Die őstliche Trichterbecherkultur in Nordwestpolen. In Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum, Rigae 19–22 VIII 1930, Riga, 75–90
Jażdżewski, K. 1932a. Dwa cmentarzyska łużyckie w Boronowie i Piasku w pow. lublinieckim na Górnym Śląsku, Wiadomości Archeologiczne 11, 61–115
Jażdżewski, K. 1932b. Zusammenfassender Überblick über die Trichterbecherkultur, Praehistorische Zeitschrift 23, 77–110
Jażdżewski, K. 1933. Ciekawe odkrycia archeologiczne w pow. włocławskim i nieszawskim, Z Otchłani Wieków 8, 49–76
Jażdżewski, K. 1936. Kultura pucharów lejowatych w Polsce zachodniej i środkowej, Poznań
Jażdżewski, K. 1937. O tak zwanych lukach w osadnictwie i o zabytkach z początków epoki brązowej z obszaru Kujaw, Z Otchłani Wieków 12, 115–123
Jażdżewski, K. 1938. Professor Józef Kostrzewski Und Seine 25-jahrige wissenschaftliche Ta’tigkeit, Senatne un Maksla 3, 157–162
Jażdżewski, K. 1939/48. Kujawskie przyczynki do tubylczości Słowian na ziemiach polskich, Wiadomości Archeologiczne 16, 106–161
Jażdżewski, K. 1948a. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 2: Tekst, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1
Jażdżewski, K. 1948b. Atlas to the prehistory of the Slaves. Part 2: Text, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1
Jażdżewski, K. 1949. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 1: Mapy, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1
Jażdżewski, K. 1950. Atlas to the prehistory of the Slaves. Part 1: Maps, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1
Jażdżewski, K. 1951. Przewodnik po Muzeum Archeologicznym w Łodzi, Łódź
Jażdżewski, K. 1965. Poland, London, Ancient Peoples and Places 45
Jażdżewski, K. 1984. Die Urgeschichte Mitteleuropas, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Jażdżewski, K. 1995. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź
Kostrzewski, J. 1946. Prasłowiańszczyzna. Zarys dziejów i kultury Prasłowian, Poznań
Kostrzewski, J. 1947. Kultura Prapolska, Poznań
Kostrzewski, J. 1949. Pradzieje Polski, Poznań
Kostrzewski, J. 1955. Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Warszawa–Wrocław
Kostrzewski, J. 1966. Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Ossolineum
Kostrzewski, J. 1970. Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław–Warszawa–Kraków
Lech, J. and Piotrowska, D. 2007. Znaczenie okresu warszawskiego (1930–1944) w życiu prof. Konrada Jażdżewskiego. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 131–144
Nadolski, A. 1993. Wspomnienia o Profesorze Konradzie Jażdżewskim, Chrześcijanie 20, Niepokalanów, 206–211
Niesiołowska-Śreniowska, E. 1999. Kontakty osobiste oraz relacje naukowe między V. Gordonem Childem a Konradem Jażdżewskim. In J. Lech and F. M. Stępniowski (eds), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa, 361–372
Niesiołowska-Śreniowska, E. 2007. Dokonania Profesora Konrada Jażdżewskiego na Kujawach na tle działalności naukowo-badawczej w ośrodku łódzkim. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 73–87
Prace i Materiały. 1978. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 25
Prinke, A. 2018. The basket workshop warehouse manager: memory by Alfred Wielopolski on Józef Kostrzewski’s fate during the German Nazi Occupation Time (1941–1943). In D.H. Werra and M. Woźny (eds), Between history and archaeology: papers in honour of Jacek Lech, Oxford, Archaeopress, 473-478

Start page:

477

End page:

485

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:130410

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 30, 2020

Number of object content downloads / hits:

500

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/103504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information