Object structure
Title:

Jurrasic-Cracow Flint in the Linear Pottery Culture in Kuyavia, Chełmno Land and the Lower Vistula Region

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Pyzel, Joanna ; Wąs, Marcin

Contributor:

Pearson, Hazel : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Polish Lowland ; early Neolithic ; Neolithic flintworking ; Jurrasic-Cracow flint ; Linear Pottery Culture (LBK)

Abstract:

Jurrasic-Cracow flint was one of the most important lithic raw materials in the Linear Pottery Culture (LBK) in Poland. It is registered in numerous assemblages in the Polish Lowland, but its percentages and technological structures vary through time. This paper presents the current state of research on Jurrasic-Cracow flint procurement, which is discussed in the broad context of cultural developments of early farming communities in the areas of the Lowland close to the River Vistula

References:

Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź
Czekaj-Zastawny, A. 2014. Brzezie 17: Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, Kraków, Via archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce
Czerniak, L., Pyzel, J. and Wąs, M. 2016. The beginning of the Neolithic in Eastern Pomerania. Settlement of the Linear Band Pottery Culture at Kościelna Jania, Comm. Smętowo Graniczne, site 13, Sprawozdania Archeologiczne 68, 193–222
Dębiec, M. and Dzbyński, A. 2007. Die ersten Radiokarbondarierungen aus der Siedlung der Linearbandkeramischen Kultur in Zwięczyca, Gm. Boguchwała, Sprawozdania Archeologiczne 59, 53–62
Domańska, L. 1988. Recepcja małopolskich surowców krzemiennych wśród kujawskich społeczeństw cyklu wstęgowego. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, 81–91
Domańska, L. 1995. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Łódź
Domańska, L. 2004. Materiały krzemienne z badań wykopaliskowych na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek i Mogilno-Wydartowo. In J. Bednarczyk Joanna Pyzel and Marcin Wąs: Jurrasic-Cracow Flint and A. Kośko (eds), Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego: Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno- Włocławek i Mogilno-Wydartowo, Poznań, 503–513
Domańska, L. 2016. Change and continuity. Traditions of the flint technology as seen from the Tążyna Valley perspective, Kuyavia, Łódź
Domańska, L. and Kabaciński, J. 2010. Wczesnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowisk Kuczkowo 1 oraz Siniarzewo 1, woj. kujawsko-pomorskie, Fontes Archaeologici Posnanienses 46, 137–181
Furmanek, M. and Masojć, M. 2016. The use of erratic stone by the communities of Linear Pottery culture in view of the excavations in Kostomłoty, site 27, province of Lower Silesia, Archeologia Polona 54, 181–200
Gabałówna, L. 1963. Ślady osadnictwa kultur z cyklu wstęgowych w Radziejowie Kujawskim, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodz, Seria Archeologiczna 9, 25–95
Gronenborn, D. 1997. Silexartefakte der ältestbandkeramischen Kultu, Bonn
Grygiel, R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek I. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź
Kabaciński, J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego, Poznań
Kuča, M., Přichystal, A., Schenk, Z., Škrdla, P. and Vokáč, M. 2009. Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for extra-regional networks, Documenta Praehistorica 36, 313–326
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1997. Strachów: Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, Wrocław
Lech, J. 1979. Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu. In W. Wojciechowski (ed.), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej, Wrocław, 121–136
Lech, J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej: Koniec VI tysiąclecia-1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Lech, J. 1987. Danubian raw material distribution patterns in eastern central Europe. In G. Gale de Sieveking and M. H. Newcomer (eds), The human uses of flint and chert: Proceedings of the Fourth International Flint Symposium held at Brighton Polytechnic 10–15 April 1983, Cambridge, 241–248
Lech, J. 1988. O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie: Część I. Wokół metody, Archeologia Polski 33 (2), 273–345
Lech, J. 1989. A Danubian Raw Material Exchange Network: A Case Study from Bylany. In J. Rulf (ed.), Bylany Seminar 1987, Collected Papers, Praha, 111–120
Lech, J. 2003. Mining and siliceous rock supply to the Danubian early farming communities (LBK) in eastern central Europe: a second approach. In L. Burnez Lanotte (ed.), Production and Management of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik, Actes du XIVème Congrés UISPP, Université de Liège, Belgique, 2–8 septembre 2001, Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 1200, 19–30
Lech, J. 2006. Wczesny i środkowy neolit Jury Ojcowskiej. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców, 387–438
Małecka-Kukawka, J. 1992. Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI–V tysiąclecie p.n.e.), Toruń
Małecka-Kukawka, J. 2001. Między formą a funkcją: Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń
Małecka-Kukawka, J. 2008. O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, Warszawa–Lublin, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, 185–202
Małecka-Kukawka, J. 2012. Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim. Materiały krzemiennekultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 32, 113–160
Mateiciucová, I. 2008. Talking stones. The chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC, Brno
Mateiciucová, I. 2010. The beginnings of the Neolithic and raw material distribution networks in eastern Central Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite. In D. Gronenborn and J. Petrasch (eds), Die Neolithisierung Mitteleuropas. The Spread of the Neolithic to Central Europe Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005, Mainz, 273–300
Osipowicz, G., Balonis-Chyb, A., Pomianowska, H. and Wałaszewska, M. 2012. Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno Comm., Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Sprawozdania Archeologiczne 64, 215–67
Pyzel, J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach, Gdańsk
Pyzel, J. 2014. Findet sich im Norden Polens die älteste Bandkeramik? Probleme der Periodisierung der polnischen Linearbandkeramik. In T. Link and D. Schimmelpfennig (eds), No future? Brüche und Ende kultureller Erscheinungen. Fallbeispiele aus dem 6.–2. Jahrtausend v. Chr:, Kerpen-Loogh, 83–93
Rzepecki, S. 2013. Beside the mainstream. Some reflections on the LBK in Kujavia, Sprawozdania Archeologiczne 65, 79–130
Valde-Nowak, P. 2014. Long Houses on the hilltop – Camps in the Mountains: Some Aspects of the Neolithic in the Dunajec Project. In T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg and J. Ociepka (eds), Settlement Communication and Exchange around the Western Carpathians: International workshop held at the Institute of archaeology, Jagiellonian University, Kraków October 27–28, 2012, Oxford, 27–49
Werra, D. 2013. Społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej, Unpublished PhD Thesis, Nicolaus Copernicus University, Toruń
Wilczyński, J. 2014a. Krzemienny oraz obsydianowy inwentarz kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Brzezie 17, gm. Kłaj. In A. Czekaj-Zastawny (ed.), Brzezie 17: Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, Kraków, 499–546
Wilczyński, J. 2014b. Neolityczne materiały krzemienne z wielokulturowego stanowiska 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. In A. Zastawny (ed.), Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia, Kraków, 459–534
Winiarska-Kabacińska, M. 2003. Analiza funkcjonalna wybranych zabytków krzemiennych kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Kujaw, Unpublished manuscript at Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź
Wiślański, T. 1959. Wyniki prac wykopaliskowych w Strzelcach, w pow. mogileńskim, w latach 1952 i 1954, Fontes Archaeologici Posnanienses 10, 1-95
Zimmermann, A. 1995. Austauschsysteme von Silexartefakten in der Bandkeramik Mitteleuropas, Bonn

Start page:

181

End page:

194

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: