Object structure
Title:

Izydor Kopernicki (1825–1891) and Czech Archaeology

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Sklenář, Karel

Contributor:

Keen, Kateřina J : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Izydor Kopernicki ; Czech archaeology ; historic anthropology ; craniology ; Kliment Čermák

Abstract:

Contacts between Czech and Polish archaeologists started to develop at the beginning of 19th century, especially with the part of Poland ruled by Austrian (later Austro-Hungarian) empire. An outstanding representant of these, then relatively scanty relations was Izydor Kopernicki, professor of Anthropology in Cracow, who co-operated with several Czech archaeologists by processing human skulls from their excavations. He also participated in the Anthropological/archaeological section of the Second Congress of Czech Naturalists and Doctors (Prague, May 1882) and published his contribution in the major Czech archaeological journal. His closest friend in Bohemia was Kliment Čermák, regional archaeologist and founder of Czech museology, who included Kopernicki within one of his, then popular ‘archaeological short stories’ for young readers

References:

Čermák, K. 1880. O vývoji kraniologie a starožitné lebky z nynějšího území maloruského v Haliči a na Rusi, Vesmír 10, 17–18, 31–3
Čermák, K. 1890. Bohatá motyla, Naší mládeži 16, 81–83
Čermák, K. 1900. Zkamenělý archiv, Květy 1900 , 450–458
Čermák, K. 1912. Z mých vzpomínek a styků, Pravěk 8, 108–113
Ćwirko-Godycki, M. 1948. Izydor Kopernicki, Poznań
Czekanowski, J. 1948. Zarys historii antropologii polskiej, Kraków
Godycki, M. 1956. Sto lat antropologii polskiej, 1856–1956, Izydor Kopernicki., Wrocław, Materiały i Prace Antropologiczne 32
Grégr, E. 1858. O lebkách člověčích vůbec a o slovanských zvláště, Živa VI, 223–242
Jelínek, B. 1882a. Die Verhandlungen der Anthropologischen und Archäologischen Section auf dem zweiten Congress der böhmischen Aerzte und Naturforscher in Prag am 26. bis 29. Mai 1882, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 12, 144–158
Jelínek, B. 1882b. Anthropologicko-archaeologická výstava při druhém sjezdu českých lékařů a přírodozpytců v Praze, Památky archaeologické a místopisné 12 (1882–1884), 95–96
Jelínek, B. 1884. Aus den Gräberstätten der liegenden Hocker, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 14, 175–194
Jelínek, B. 1890. Die Funde zu Slup in Prag, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 20, 136–147
Kieniewicz, S. and Sikora, P. 1968. Kopernicki Izydor. In Polski Słownik Biograficzny 14 (1), Wrocław, 1–3
Kopernicki, I. 1882. O trepanowanych czaszkach przedhistoricznych czeskich, Památky archaeologické a místopisné 12 (1882-84), 94-95
Kopernicki, I. 1883. O trepanovaných lebkách předhistorických, nalezených v Čechách, Památky archaeologické a místopisné 12 (1882–1884), 217–224
Lutovský, M., Smejtek, L. et al. 2005. Praha prask, Praha
Nekut, F. 1882. Druhý sjezd českých lékařův a přírodovědců v Praze o letnicích r. 1882, Vesmír 11, 200–202, 206–208, 230–232, 246–247, 258–259, 282
Niederle, L. 1891–1892. Prof. Dr. Izidor Kopernicki, Český lid 1, 215–216
Nosek, S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław–Warszawa–Kraków
Pagel, J. 1901. Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin–Wien
Píč, J.L. 1909. Starožitnosti země České III.1, Praha
Sklenář, K. 2005. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha
Sklenář, K. 2014. Břetislav Jelínek – ‘poslední romantik’ české archeology, Archaeologica Pragensia 22, 9–166
Smolík, J. 1882. Odbor anthropologicko-archaeologický při II. sjezdu lékařů a přírodozpytců českých v Praze, Památky archaeologické a místopisné 12 (1882–1884), 83–95
Talko-Hryncewicz, J. 1925. Listy Izydora Kopernickiego do J. Talko-Hrynczewicza (1887–1891), Poznań
Woźny, M. 2014. Kontakty archeologów krakowskich z nauką czeską na przełomie XIX i XX wieku, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales XCIX (1), 87–104
Žáček, V. 1935. Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách, Praha

Start page:

373

End page:

379

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: