RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krzemionki in the Literature Published in the Years 1923–1939

Creator:

Malak, Magdalena

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 60 (2022)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article presents the literature referring to the striped flint mine in Krzemionki Opatowskie published within the first few years after the discovery of the site until 1939. The exceptional significance of the mine in Krzemionki inspired many scholars and authors of both scientific as well as popular-scientific texts. Information about this prehistoric mine also appeared in articles related to disciplines of science other than archaeology, as well as in the general press and a sightseeing guide.

References:

Antoniewicz, W. 1928. Archeologja Polski. Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski. Warszawa.
Bąbel, J. T. 1975. Zniszczenia, badania i ochrona rezerwatu w Krzemionkach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 40(2): 165–176.
Bąbel, J. T. 2014. „Krzemionki Opatowskie”, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, A. Jedynak and K. Kaptur (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki–Polska– Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–104. Ostrowiec Świętokrzyski. Silex et Ferrum 1.
Bąbel, J. T. 2015. „Krzemionki Opatowskie”. Monument prahistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiastego. Ostrowiec Świętokrzyski.
Borkowski, W. 1992. Koncepcja Prof. Stefana W. Krukowskiego utworzenia i ochrony rezerwatu pragórnictwa w Krzemionkach. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 225–232. Ojców.
Borkowski, W. 1995. Krzemionki mining complex; deposit management system. Warszawa. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 2.
Fitzke, J.1932. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia. Kuryer Literacko Naukowy 18, addition to Literacki Kuryer Codzienny 120: IV.
Jedynak, A. and Kaptur, K. 2008. Archaeological-conservator’s works in Krzemionki near Ostrowiec Świętokrzyski in 2008 – mine 824, Great Chambers / Prace archeologiczno-konserwatorskie w Krzemionkach koło Ostrowca Świetokrzyskiego w 2008 roku – kopalnia 824, rejon Wielkich Komór. Analecta Archaeologica Ressoviensia 3: 183–211.
Jedynak, A. and Kaptur, K. 2016. „Krzemionki” – pradziejowe kopalnie krzemienia. In. B. Furmanik, A. Wawrzyńczuk and K. Piotrowska (eds), Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka, 14–25. Warszawa.
Kossinna, G. 1917. Meine Reise nach West- und Ostpreussen und meine Berufung zu Generalfeldmarschall v. Hindenburg im August 1915. Mannus 9(1919): 119–195.
Kossinna, G. 1918. Erläuterungen zur Karte der Funde gebänderter Feuersteingeräte (Taf. IV). Mannus 10(1919): 202–206.
Kostrzewski, J. 1934. 40 wieków górnictwa na naszych ziemiach. Jak wygląda kopalnia z przed 4 000 lat? – Krzemień jako kopalina. Ilustracja Polska 7(14): 6–7, 15.
Kostrzewski, J. 1935. Rola Wisły w czasach przedhistorycznych Polski. Przegląd Archeologiczny 5(1933–1934): 64.
Kostrzewski, J. 1939. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria ziem polskich. Encyklopedia polska PAU 4(1), 5: 145, Kraków.
Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Cz. I. Wiadomości Archeologiczne 5: 185–205.
Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część II. Wiadomości Archeologiczne 7: 34–57.
Krukowski, S. 1932. Pierwsza charakterystyka stanowiska kopalnianego Krzemionki na podstawie jego pozostałości naziemnych. Wiadomości Archeologiczne 11: 53–60.
Krukowski, S. 1937. Krzemionki Opatowskie. Pomnik górnictwa pierwotnego, prehistorii i przyrody nieożywionej. Cz. 1. Ziemia 27(9–10): 192–206; Cz. 2. Ziemia 27(11–12): 247–276.
Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa. Lech, J. 1992. Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem krzemienia w Polsce (1919–1939). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 129–161
Krzemionki 2018. Krzemionki Prehistoric Striped Flint Mining Region. World Heritage Nomination. Poland. January 2018. Ostrowiec Świętokrzyski.
Lech, J. 1992. Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem w Polsce (1919–1939). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 129–161. Ojców.
Lech, J. 2016. Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Archeologia Polski 61: 241–278.
Lech, J. 2020. Borownia. Prehistoryczna kopalnia krzemienia pasiastego z listy światowego dziedzictwa. Przegląd Archeologiczny 68: 199–276.
Lech, J. 2021. Borownia upon the River Kamienna (Poland) – a prehistoric mine of striped flint in light of the first excavations. In F. Bostyn, F. Giligny and P. Topping (eds), From the Mine to User: Production and Procurement Systems of Siliceous Rocks in the European Neolithic and Bronze Age. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4–9 June 2018, Paris, France). Volume 10. Session XXXIII-1 and 2, 113–130. Oxford. Archaeopress Publishing.
Lencewicz, S. 1936. Ewolucja antropogeograficzna Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Ziemia 26 (2–3): 69.
Patkowski, A. 1930. Sandomierskie – Góry Świętokrzyskie. Kraków.
Piotrowska, D. 2014. Krzemień pasiasty i początki badań prehistorycznego górnictwa w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, A. Jedynak and K. Kaptur (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki–Polska–Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 21–51. Ostrowiec Świętokrzyski. Silex et Ferrum 1.
Radwan, M. 1926. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia w pow. Opatowskim. Ziemia 11(5): 69–72.
Rajewski, Z. 1971. Kopalnia krzemienia w Krzemionkach i jej problemy archeologiczno-muzealne. Wiadomości Archeologiczne 36(1): 19–37.
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8(1): 17–24.
Stelmachowska, B. 1927. Górnictwo przedhistoryczne (Epoka kamienna). Z Otchłani Wieków 2(3): 37–45.
Wilke, G. 1917. Die Herkunft der Kelten, Germanen und Illyrer. Mannus 9(1919): 1–54.
Zalewski, M. 1992. Program badań mikroregionalnych nad organizacją zaplecza osadniczego kopalń krzemienia pasiastego w ujęciu Stefana Krukowskiego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski 1890–1982. Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, 217–223. Ojców.
Zalewski, M. 2012. Krzemionki Opatowskie – blaski i cienie prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego jako obiektu turystycznego. In. J. Gancarski (ed.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, 93–114. Krosno.
Żurowski, J. 1929. Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Zachodnio-małopolskiego i Śląskiego za lata 1924–1926. Wiadomości Archeologiczne 10: 220–221.
Żurowski, T. 1960. Górnictwo krzemienia nad rzeką Kamienną. Światowit 23: 249–279.
Żurowski, T. 1962a. Krzemionki Opatowskie. Przegląd Geologiczny 10(6): 291–295.
Żurowski, T. 1962b. Krzemionki Opatowskie pomnik starożytnego górnictwa. Rocznik Świętokrzyski 1: 17–96.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

60

Start page:

25

End page:

38

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:237117 ; 0066-5924 ; doi:10.23858/APa60.2022.3077

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 28, 2023

In our library since:

Dec 19, 2022

Number of object content downloads / hits:

123

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/273261

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information