RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Siliceous Raw Materials from the Eastern Part of the PolishCarpathians and Their Use in Stone and Bronze Ages

Creator:

Pelisiak, Andrzej

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

This paper refers to the exploitation of lithic raw materials in the eastern part of the Polish Carpathians. The surface surveys and LIDAR analysis carried out in 2013–2016 on this area resulted in discovery of new resources of various lithic raw materials used in the prehistory: siliceous sandstones, quartzite, siliceous marl, menilite hornstones, light-brown hornstone, flysch radiolarite, Bircza-like flints, light-brown tabular hornstone. The Dynów marl, Bircza flint and siliceous sandstones were exploited both for local and much wider use. Other kinds of raw materials probably have only local significance. The last discovery in the Eastern Polish Carpathians confirms a large variety of local lithic materials available for a prehistoric man. On the other hand, they show the large gaps in our knowledge about resources, differentiation and utilization of the Carpathian lithic raw materials

References:

Barkai, R., Gopher, A. and Weiner, J. 2007. Quarrying Flint at Neolithic Ramat Tamar: An Experiment. In Astruc, L. Binder, D. and Briois, F. (eds), Systemes Techniques et communates du Neolithique Preceramique au Proche–Orient, Antibes, 25–32
Basili, R., Di Lernia, S., Fiorentino, G. and Galiberti, A. 1995. Review of prehistoric flint mines in the ‘Gargano’ Promotory (Apulia, Southern Italy), Archaeologia Polona 33, 414–434
Budziszewski, J., Jakubczak, M. and Szubski, M. 2016. Badania nad eksploatacją surowców skalnych w Karpatach w nowej rzeczywistości technologicznej. In J. Gancarski (ed.), Stan badań archeologicznych w Karpatach, Krosno (in print)
Budziszewski, J. and Skowronek, M. 2001. Results of the Preliminary Archaeological Research in the Mount Cergowa Massif, the Lower Beskid Mountains. In J. Machnik (ed.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Kraków, 145–164
Crandell, O. N. and Popa, C. T. 2015. The chert quarrying and processing industry at the Piatra Tomii site, Romania, Journal of Lithic Studies 2 (1), 45–63
Czopek, S., Bronowicki, J. and Podgórska-Czopek, J. 2015. Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim, Rzeszów
Dagnan-Ginter, A. and Parczewski, M. 1976. Dwie kolekcje archeologiczne z Pogórza Dynowskiego, Materiały Archeologiczne 16, 5–28
Dębiec, M., Becker, V., Dębiec, M., Makowicz-Poliszot, D., Pelisiak, A., Posselt, M., Saile, T., Sebők, K. and Szczepanek, A. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok, Rzeszów
Dębiec, M., Debiec, M. and Pelisiak, A. 2015. Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu, Rzeszów
Dzieduszycka-Machnikowa, A. and Lech, J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Foltyn, E. M., Foltyn, E. and Jochemczyk, L. 1998. Surowce kamienne w inwentarzach stanowisk epoki kamienia I brązu zachodniej części Karpat polskich. In J. Gancarski (ed.), Pradzieje Podkarpacia vol. 2, Krosno, 165–175
Jarosz, P., Machnik, J., Mačalová, H. and Włodarczak, P. 2008. Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych kurhanu nr 3 w Hankovcach, stanowisko 1, okr. Bardejov. In J. Machnik (ed.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Kraków, 265–291
Lech, J. 1981a. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Lech, J. 1981b. Flint mining among the early farming communities of Poland. In F.H.G. Engelen (ed.), Derde Internationale Symposium over Vuursteen, 24–27 Mei 1979 – Maastricht, Maastricht, 39–45
Lech, J. 1981c. Flint mining among the early farming communities of Central Europe, Przegląd Archeologiczny 2, 5–55
Lech, J. 1983. Flint mining among the early farming communities of Central Europe. Part II – The Basis of research into flint workshops, Przegląd Archeologiczny 30, 47–80
Lech, J. 1987. Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy Środkowej. Relacje przestrzenne kopalń i osad, Acta ArchaeologicaCarpathica 26, 93–137
Lech, J. 1988. Mining and distribution of siliceous rocks among the first farming communities in eastern Central Europe. A review. In J.K. Kozłowski and S.K. Kozłowski (eds), Chipped Stone Industries of Early Farming Cultures in Europe, Warszawa-Kraków, 369–380
Lech, J. 1991. The Neolithic–Eneolithic transition in prehistoric mining and siliceous rock distribution. In J. Lichardus (ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.–13. 11. 1988, Bonn, 557–574
Lech, J. 1997. Remarks on prehistoric flint mining and flint supply in European archaeology. In A. Ramos-Millán and A. Bustillo (eds), Siliceous rocks and culture, Granada, Universidad de Grenada should be Granada, Universidad de Grenada, 611–637
Lech, J. 2001. Neolityczna kopalnia krzemienia na stanowisku I w Sąspowie, pow. Kraków i jej badania ratownicze w latach 1994 i 1996. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, 349–372
Lech, J. 2004. O badaniach prehistorycznego górnictwa krzemienia i kopalni w Krzemionkach Opatowskich, Przegląd Archeologiczny 52, 15–88
Lech, H. and J. 1984. The prehistoric flint mine at Wierzbica ‘Zele’: a case study from Poland, World Archaeology 16 (2), 186–203
Lech, H. and J. 1995. PL3 Wierzbica ‘Zele’, Radom Province, Archaeologia Polona 33, 465–480
Lech, J. and H. 1997. Flint mining among Bronze Age communities: a case study from Central Poland. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 91–98
Lech, J. and Longworth, I. 2000. Kopalnia krzemienia Grimes Graves w świetle nowych badań, Przegląd Archeologiczny 48, 19–73
Łoptaś, A., Mitura, P., Muzyczuk, A., Olszewska, B., Paszkowski, M. and Valde-Nowak, P. 2002. Krzemień z Birczy. Geologia i wykorzystanie w pradziejach. In J. Gancarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia wKarpatach polskich, Krosno, 315–337
Machnik, J., Mačalová, H., Tunia, K. and Jarosz, P. 2008. Kurhan nr 34 kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Hankowce, okr. Bardejov, stanowisko 1. In J. Machnik (ed.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Kraków, 157–186
O’Brien, W. 2015. Prehistoric copper mining in Europe, 5500–500 BC, Oxford
Parish, R. M. 2011. The Prehistoric Dover Quarry sites and Lithic Provenance of Chert Swords in Tennessee, The Quarry, the newsletter for the SAA’s prehistoric quarries and early mines interest group 6 (2), 2–13
Pelisiak, A. 2014. Nowe znaleziska z neolitu i początków epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich – rejon Wetlina-Moczarne, Wiadomości Archeologiczne65, 212–217
Pelisiak, A. 2016a. Siliceous raw material from Bieszczady Mountains. Sources and use, Archaeologia Polona 54, 21–31
Pelisiak, A. 2016b. Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37, (in print)
Pelisiak, A. and Maj, Z. 2013. New Neolithic and Early Bronze Age Finds from the Bieszczady Mountains (Wetlina River Valley and its surroundings), ActaArchaeologica Carpathica 49, 199–206
Pelisiak, A., Maj, Z. and Bajda, Ł. 2015. First sites of Corded Ware culture from high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland), Materiałyi Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 36, 19-24
Pelisiak, A. and Rybicka, M. 2013. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka, Rzeszów, Via Archaeologica Ressoviensia 3
Tarantini, M., Galiberti, A. and Mazzarocchi, F. 2011. Prehistoric flint mines of the gargano: an overview. In M. Capote, S. Consuegra, P. Diaz-del-Rio, and X. Terradas (eds), Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre– and Protohistoric times, Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 2260, 253–263
Tarriño, A., Elorrieta, I., Garcia-Rojas, M., Orue, I. and Sánchez, A. 2014. Neolithic flint mines of Treviño (Basque-Cantabrian Basin, Western Pyrenees, Spain), Journal of Lithic Studies 1(1), 129–147
Tomaszewski, A. J. and Libera, J. 2007. Paleolityczne materiały z Przemyśla w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dzieje kolekcji), RocznikPrzemyski 43( 2), 3–10
Valde-Nowak, P. 1988. Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu. Wrocław. Valde-Nowak, P. 1991. Menilite hornstone deposits and their prehistoric exploitation, Acta Archaeologica Carpathica 30, 55–86
Valde-Nowak, P. 1995a. Stone sources from the North-Carpathian province in the Stone and Early Bronze Ages, Archaeologia Polona 33, 111–118
Valde-Nowak, P. 1995b. PL 21 Ropa, Nowy Sącz Province. Early Bronze Age hornstone mine at Ropa, site 2 (Polish West Carpathians), Archaeologia Polona 33, 532–533
Valde-Nowak, P. 2001. The settlement site of the Corded Ware Culture in Lubiša-Merava, Slovakia. In J. Machnik (ed.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Kraków, 68–89
Valde-Nowak, P. 2009. Problem radiolarytu fliszowego w pradziejach, In J. Gancarski (ed.), Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Krosno, 121–127
Valde-Nowak, P. 2013. The North-Carpathians province of silica rocks during Stone Age In Z. Mester (ed.), The lithic raw materials sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions, Kraków-Budapest, 87–97
Valde-Nowak, P. and Strakošova, I. 2001. Homestead stone processing site of Corded Ware Culture at Brestov-Dielňa within the Ondava Upland, Slovakia. In J. Machnik (ed.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Kraków, 57–68
Weisgerber, G. 1986. Comparison of sophisticated mining technics in flint and copper exploitation. In K. Biró (ed.), Proceeding of the Insternational conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpathian Basin, Budapest–Sümeg, 163–165

Start page:

69

End page:

77

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:130324

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 30, 2020

Number of object content downloads / hits:

261

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/99635

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information