RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010 = Growing seasons in Poland in the period 1971-2010

Creator:

Tomczyk, Arkadiusz Marek ; Szyga-Pluta, Katarzyna

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 1 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The work detailed in this article aimed to determining the multi-annual and spatial variability characterising start and end dates of growing seasons in Poland, as well as their durations. The study used data concerning monthly air temperature from the period 1971-2010, which were obtained from the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute (IMGW-PIB). A growing season was defined as a period of mean daily air temperature 5°C. To determine the start and end dates of the above-mentioned period, use was made of the mathematical formulae proposed by R. Gumiński (1948). Over the analysed multiannual period, first days of growing seasons were seen to occur ever earlier, while last days have been occurring later and later. The most marked changes of start date were found to characterise Łeba (4.7 days/10 years) and Suwałki (4 days/10 years). However, at 5 of the 15 stations, the changes noted achieved statistical signifi cance. The most considerable postponements of the end of the growing season were in turn those found for Łeba (3.8 days/10 years) and Rzeszów (3.6 days/10 years). At as many as 8 of the 15 stations, the prolongations proved to be significant statistically. Average durations of growing seasons varied across the range from 200 days in Suwałki to 237 days in Wrocław. However, at most (11 out of 15) of the stations, there was a statistically significant increase in the duration of the growing season (of from 3.9 to 8.5 days). However, the change was seen to be more due to prolongation at the end of the growing season than to a changed start date.

References:

1. Aasa A., Jaagus J., Ahas R., Sepp M., 2004, The influence of atmospheric circulation on plant phenological phases in central and eastern Europe, International Journal of Climatology, 24, 12, s. 1551-1564.
2. Bartoszek K., Siłuch M., 2015, Porównanie metody Gumińskiego i teledetekcji satelitarnej w aspekcie wyznaczania dat początku okresu wegetacyjnego na obszarze Polski, Inżynieria Ekologiczna, 45, s. 99-105.
3. Bartoszek K., Węgrzyn A., 2011, Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej, Annales UMCS, sectio B, 66, 1, s. 93-102.
4. Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B., Siłuch M., 2012, Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny, Przegląd Geofizyczny, 1, s. 123-134.
5. Bochenek W., Dedo J., Marczewski W., 2013, Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Beskidów i Pogórzy w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14, s. 79-85.
6. Chmielewski F.M., Muller A., Bruns E., 2004, Climate changes and trends in phenology of fruit trees and field crops in Germany, 1961-2000, Agricultural Forest Meteorology, 121, 1-2, s. 69-78.
7. Chmielewski F.M., Rötzer T., 2001, Response of tree phenology to climate change across Europe, Agricultural Forest Meteorology, 108, s. 101-112.
8. Degirmendžić J., Kożuchowski K., Wibig J., 2000, Epoki cyrkulacyjne XX wieku i zmienność typów cyrkulacji w Polsce, Przegląd Geofizyczny, 45, 3-4, s. 221-239.
9. Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2011, Odzwierciedlenie zmian klimatycznych w przebiegu fenologicznych pór roku w Poznaniu w latach 1958-2009, Annales UMCS, sectio B, 66, 1, s. 103-114.
10. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczno-Hydrologiczny, Warszawa.
11. Huculak W., Makowiec M., 1977, Wyznaczanie meteorologicznego okresu wegetacyjnego na podstawie jednorocznych materiałów obserwacyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW AR w Warszawie, Leśnictwo, 25, s. 65-72.
12. IPCC, 2013, Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel in Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
13. Kępińska-Kasprzak M., Mager P., 2015, Thermal growing season in Poland calculated by two different methods, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation, 47, 3, s. 261-273.
14. Kijowska M., 2010, Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009, Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, 31, s. 29-43.
15. Kossowska-Cezak U., 2005, Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933-2004, Przegląd Geofizyczny, 50, 3-4, s. 265-277.
16. Krużel J., Ziernicka-Wojtaszek A., Borek Ł., Ostrowski K., 2015, Zmiany czasu trwania meteorologicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w latach 1971-2000 oraz 1981-2010, Inżynieria Ekologiczna, 44, s. 47-52.
17. Linderholm H.W., Walther A., Chen D., Moberg A., 2008, Twentieth-century trends in the thermal growing-season in the Greater Baltic Area, Climate Change, 87, s. 405-419.
18. Mager P., Kopeć M., 2010, Okres wegetacyjny w Polsce i w Europie w dobie obserwowanego ocieplenia, [w:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 49-63.
19. Menzel A., Fabian P., 1999, Growing season extended in Europe, Nature, 397, s. 659.
20. Molga M., Sokołowska J., 1963, Fenologiczne pory roku w Polsce, Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej w Polsce, 55, 3, s. 3-34.
21. Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K., Wróblewska E., 2013, Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13, 2 (42), s. 81-94.
22. Olechnowicz-Bobrowska B., Wojkowski J., 2006, Okresy termiczne w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1991-2000), [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 51-61.
23. Radzka E., 2013, Okresy termiczne w środkowowschodniej Polsce (1971-2005), Acta Agrophysica, 20, 4, s. 679-691.
24. Skowera B., Kopeć B., 2008, Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000), Acta Agrophysica, 12, 2, s. 517-526.
25. Szyga-Pluta K., 2011, Zmienność termicznych pór roku w Poznaniu, Badania Fizjograficzne, 62, s. 181-195.
26. Szyga-Pluta K., 2011, Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008, Przegląd Geograficzny, 83, 1, s. 109-119.
27. Tomaszewska T., Rutkowski Z., 1999, Fenologiczne pory roku ich zmienność w wieloleciu 1951-1990. Materiały Badawcze IMGW, Seria Meteorologia, 28.
28. Tomczyk A., 2013, Termiczne pory roku w stacji Svalbard Lufthavn (Longyearbyen), Badania Fizjograficzne, 64, s. 281-286.
29. Tylkowski J., 2015, The variability of climatic vegetative seasons and thermal resources at the Polish Baltic Sea coastline in the context of potential composition of coastal forest communities, Baltic Forestry, 21, 1, s. 73-82.
30. Węgrzyn A., 2007, Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951-1990. I. Klasyfikacja dat początku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 62, 1, s. 23-30.
31. Żmudzka E., 2012, Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2 (38), s. 377-389.
32. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2001, Termiczny okres wegetacyjny w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne i zmienność czasowa, Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, 21, s. 75-80.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

1

Start page:

75

End page:

86

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58667 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Apr 29, 2016

Number of object content downloads / hits:

13954

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78605

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information