RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowe podejścia badawcze w geografii zdrowia w literaturze anglosaskiej = New research approaches in the geography of health as exemplified in scientific literature in the English-speaking world

Creator:

Kretowicz, Paweł

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health, 2010, Commission on Social Determinants of Health, Discussion Paper 2, Action on the Social Determinants of Health, Debates, Policy & Practice, Case Studies, WHO.
2. A Dictionary of Epidemiology, 2008, International Epidemiological Association, Oxford UniversityPress, Oxford, Fifth Edition.
3. Beland F., Birch S., Stoddart G., 2002, Unemployment and health: contextual-level influences on the production of health in populations, Social Science & Medicine, 55, 11, s. 2033–2052.
4. Bentham G., 1988, Migration and morbidity: implications for geographical studies of diseases, Social Science & Medicine, 26, 1, s. 49–54.
5. Boyle P., 2004, Population geography: migration and inequalities in mortality and morbidity, Progress in Human Geography, 28, 6, s. 767–776.
6. "Black Report" – Inequalities in Health, 1980, Report of a Research Working Group, Department of Health and Social Security, London.
7. Brown T., Duncan C., 2000, London's burning: recovering other geographies of health, Health & Place, 6, 4, s. 363–375.
8. Brown T., Moon G., 2004, From Siam to New York: Jacques May and the 'foundation' of medical geography, Journal of Historical Geography, 30, 4, s. 747–763.
9. Country Comparison – Life Expectancy at Birth, 2011, CIA – The World Factbook, https://www.cia.gov (10.06.2013).
10. Cummins S., Curtis S., Diez-Roux A.V., Macintyre S., 2007, Understanding and representing 'place' in health research: A relational approach, Social Science & Medicine, 65, 9, s. 1825–1838.
11. Curtis S., Jones I. R., 1998, Is there a place of geography in the analysis of health inequality?, Sociology of Health & Illness, 20, 5, s. 645–672.
12. Cutchin M., 2007, Therapeutic landscapes for older people: care with commodofication, liminality, and ambiguity, [w:] A. Williams (red.), Therapeutic Landscapes, Ashgate, Aldershot, s. 181–198.
13. Diez-Roux A.V., 2001, Investigating neighborhood and area effects on health, American Journal of Public Health, 91, 11, s. 1783–1789.
14. Evans R., Stoddart G., 1990, Producing health, consuming health care, Social Science & Medicine, 31, 12, s. 1347–1363.
15. Gatrell A.C., Elliot S.J., 2009, Geographies of Health – An Introduction, Wiley-Blackwell, West Sussex, Second Edition.
16. Gesler W.M., 1992, Therapeutic landscapes: medical issues in light of the new cultural geography, Social Science & Medicine, 34, 7, s. 735–746.
17. Gesler W., Bird S.T., Oljeski S., 1997, Disease ecology and a reformist alternative: the case of infant mortality, Social Science & Medicine, 44, 5, s. 657–671.
18. Gesler W.M., Kearns R.A., 2002, Culture/Place/Health, Routledge, London.
19. Graham H., 2004, Social determinants and their unequal distribution: clarifying policy understandings, The Milbank Quarterly, 82, 1, s. 101–124.
20. Green J., Tones K., 2010, Health Promotion: Planning and Strategies, Sage Publications, London.
21. Guidotti T.L., Moses M.S., 2007, Toxicological basis for risk assessment, [w:] M. Robson, W. Toscano (red.), Risk Assessment for Environmental Health, Wiley&Sons, Minneapolis, s. 55–84.
22. Gunn S.W.A., 1990, Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International Relief –English, Français, Espańol, Arabic, Kluwer Academic Publishers, Boston.
23. Health Technology Assessment Glossary, 2006, International Network of Agencies for Health Technology Assessment, www.inahta.org. (10.06.2013).
24. Jabłoński L. (red.), 1996, Epidemiologia, Podręcznik dla lekarzy i studentów, Folium, Lublin.
25. Jędrychowski W., 2002, Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
26. Jones K., Moon G., 1993, Medical geography: taking space seriously, Progress in Human Geography, 17, 4, s. 515–524.
27. Kearns R., 1993, Place and health: towards a reformed medical geography, The Professional Geographer, 45, 2, s. 139–147.
28. Kearns R.A., Barnett J.R., 2000, "Happy Meals" in the Starship Enterprise: interpreting a moral geography of health care consumption, Health & Place, 6, 2, s. 81–93.
29. Koch T., 2005, Cartographies of disease: Maps, mapping, and medicine, Redlands, ESRI Press, s. 24–26.
30. Kolago C. (red.), 1966, Geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3/4.
31. Krieger N., 2000, Discrimination and health, [w:] L. Berkman, I. Kawachi (red.), Social Epidemiology, Oxford University Press, Oxford, s. 36–75.
32. Krieger N., 2001, Theories for social epidemiology in the 21st century: an ecosocial perspective, International Journal of Epidemiology, 30, 4, s. 668–677.
33. Krieger N., 2009, Putting health inequities on the map: social epidemiology meets medical/ health geography – an ecosocial perspective, GeoJournal, 74, 2, s. 87–97.
34. Kretowicz P., 2010, Delimitacja miejskiej przestrzeni usługowej w strefie oddziaływań szpitali krakowskich, [w:] J. Słodczyk, A. Dębicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 105–116.
35. Kretowicz P., 2011a, Źródła danych w badaniach przestrzennego zróżnicowania poziomu zdrowia ludności, [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Zeszyt 2, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 19–34.
36. Kretowicz P., 2011b, Przestrzeń publiczna szpitali w wybranych miastach południowej Polski, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście – Przestrzeń publiczna miast", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–202.
37. Lalonde M., 1974, A New Perspective on the Health of Canadians. A Working Document, Government of Canada, Ottawa.
38. Łęcka I., 2004, Powolny rozwój geografii medycznej, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznaniu środowiska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 743–774.
39. Łęcka I., 2006, Schematy poznawcze a geograficzne badania nad zdrowiem i chorobą, [w:] W. Maik (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 223–234.
40. Łęcka I., 2011, Koncepcje i metody badań w geografii medycznej, [w:] W. Maik (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 101–112.
41. Macintyre S., Ellaway A., Cummins S., 2002, Place effects on health: how can we conceptualise, operationalise and measure them?, Social Science & Medicine, 55, 1, s. 125–139.
42. May J.M., 1950, Medical geography: its methods and objectives, Geographical Review, 40, s. 9–41, tłum. pol. C. Kolago, 1966, Geografia medyczna, PZLG, 3, s. 35–38.
43. Marmot M.G., 1994, Social differentials in health within and between populations, Daedalus, 123, 4, s. 197–216.50. Pantylej W., 2008a, Kierunki badań w geografii medycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 69, 2, s. 145–157.
44. Marmot M., 2005, Social determinants of health inequalities, Lancet, 365, s. 1099–1104.
45. McLafferty S., Chakrabarti R., 2009, Locating diversity: Race, nativity and place in health disparities research, GeoJournal, 74, 2, s. 107–113.
46. McLeod K.S., 2000, Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography, Social Science & Medicine, 50, 7-8, s. 923–935.
47. Meade M.S., Emch M., 2010, Medical Geography, The Guilford Press, New York, Third Edition.
48. Michalski T., 1999, Nowe nurty w światowej i polskiej geografii medycznej, Kwartalnik Geograficzny, 4 (12), s. 85–89.
49. Michalski T., 2001, Próba nowego podziału geografii medycznej, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 109–115.
50. Pantylej W., 2008a, Kierunki badań w geografii medycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 69, 2, s. 145–157.
51. Pantylej W., 2008b, Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990–2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
52. Parr H., 2002, Medical geography: diagnosing the body in medical and health geography, Progress in Human Geography, 26, 2, s. 240–251.
53. Przewoźniak L., 2000, Społeczne przyczyny choroby, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C.W. Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
54. Reforma NFZ. Materiały z konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, 22 marca 2013 r. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prezent_decentnfz_20130322ppp.pdf 1. 06.2013).
55. Schærström A., 1999, Apparent and actual disease landscapes. Some reflections on the geographical definition of health and disease, Geografiska Annaler, 81, 4, s. 235–242.
56. Siemiński M., 2001, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
57. Smith G.D., Bartley M., Blane D., 1990, The Black Report on socioeconomic inequalities in health 10 years on, British Medical Journal, 301, s. 373–377.
58. Smith S.J., Easterlow D., 2005, The strange geography of health inequalities, Transactions of the Institute of British Geographers, NS 30, 1, s. 173–190.
59. Smyth F., 2005, Medical geography: therapeutic places, spaces and networks, Progress in Human Geography, 29, 4, s. 488–495.
60. Spielman S.E., Yoo E., 2009, The spatial dimensions of neighborhood effects, Social Science & Medicine, 68, 6, s. 1098–1105.
61. Syme L., 1994, The social environment and health, Daedalus, 123, 4, s. 79–86.
62. Szafranowicz P., 2005, Środowiska terapeutyczne – nowe podejście do problematyki przestrzeni obiektów służby zdrowia, [w:] M. Czepczyński (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 1–23.
63. The American Heritage Stedman's Medical Dictionary, 1995, Houghton Mifflin, Boston, MA
64. Townsend P., Davidson N., Whitehead M., 1988, Inequalities in Health, Penguin, London.
65. Veenstra G., Luginaah I., Wakefield S., Birch S., Eyles J., Elliott S., 2005, Who you know, where you live: social capital, neighbourhood and health, Social Science & Medicine, 60, 12, s. 2799–2818.
66. Verheij R. A., 1996, Explaining urban–rural variations in health: A review of interactions between individual and environment, Social Science & Medicine, 42, 6, s. 923–935.
67. Wilkinson R.G., 1996, Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality, Routledge, London.
http://dx.doi.org/10.4324/9780203421680 -
68. Wilkinson R.G., 2001, Mind the Gap: Hierarchies, Health and Human Evolution, Yale University Press, New Haven.
69. Wysocki M.J., Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne, Przegląd Epidemiologiczny, 57, 3, s. 505–512.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

549

End page:

571

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39012 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 27, 2014

Number of object content downloads / hits:

3259

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/55792

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information