Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Content format
  • Date issued/created A date associated with an event in the life cycle of the resource
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Subject and Keywords = social participation] OR [Subject and Keywords = social potential] OR [Subject and Keywords = local development] OR [Subject and Keywords = degradated area] OR [Subject and Keywords = area of revitalization] OR [Subject and Keywords = Special Inclusion Zone] OR [Subject and Keywords = Zachodniopomorskie voivodship] OR [Subject and Keywords = partycypacja społeczna] OR [Subject and Keywords = potencjał społeczny] OR [Subject and Keywords = rozwój lokalny] OR [Subject and Keywords = obszar zdegradowany] OR [Subject and Keywords = obszar rewitalizacji] OR [Subject and Keywords = Specjalna Strefa Włączenia] OR [Subject and Keywords = województwo zachodniopomorskie] OR [Title = Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego = Social participation in local development on the example of municipalities in the Special Inclusion Zone of Zachodniopomorskie Voivodeship] OR [Creator = Mazurek, Damian]

Number of results: 61

items per page

Wiśniewski, Rafał (1977– ) Mazur, Marcin (1982– ) Śleszyński, Przemysław Szejgiec-Kolenda, Barbara

© 2020
Text

This page uses 'cookies'. More information