RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego = Renewal and revitalization of rural areas in the context of implementing the UE Cohesion Policy on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article concerns the issue of renewal and revitalization of rural areas, from the viewpoint of a multifaceted discourse on changes taking place in the Polish rural areas. The concept of renewal and revitalization of rural areas acquired a new dimension after Poland’s accession to the EU in 2004, when the influx of the UE funds radically altered the functioning of rural areas. The nature of the transformation took place at the touch of the individual cultural characteristics, its customs or local history, and new paradigms based on the European Union’s guidelines for shaping the space, functioning of the society and the rural environment. The article is therefore an attempt to answer the question concerning the impact of EU funds on the renewal and revitalization of rural areas in the program perspective 2007–2013, taking as an example the Kujawsko-Pomorskie Voivodship. In the analysis, a special emphasis was placed on the so-called “problem areas” that potentially require higher investment. The data obtained from the Marshal’s Office of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship were used in the study. These data concerned the implementation of the Rural Development Program 2007–2013, which envisages, among others, funds for the renewal and revitalization of rural areas.

References:

1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015, 2016, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/raporty_analizy/Analiza%20sytuacji%20spolecznoekonom.%20woj.%20kuj.pom.%20w%20obszarach%20oddzialywania%20EFS%20w%20latach%202007–15.pdf, dostęp 11.01.2018
2. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
3. Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9–24.
4. Biczkowski M., Knieć W., Kukowski J., 2011, Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
5. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3 (25), s. 87–88.
6. Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2013, Fundusze strukturalne jako czynnik stymulujący rozwój sektora turystycznego w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] B. Meyer (red.), Środki unijne w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 783, 2 (22), s. 73–90.
7. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104–119.
8. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 51–66.
9. Hoffman R., 2014, Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 58–68.
10. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
11. Jeziorska-Biel P., 2015, Edukacyjny wymiar programu odnowa wsi na przykładzie gminy Nowosolna województwa łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 139–153.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.20.09 -
12. Kiryluk-Dryjska E., 2010, Alokacja środków PROW 2004–2006 pomiędzy regiony o różnym potencjale ekonomicznym – wyniki symulacji modelowych, Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 58–68.
13. Kołodziejczak A., 2010, Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce – aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 69–90.
14. Koreleski K., 2012, Odnowa wsi w Turyngii jako element zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, II, s. 31–35.
15. Koreleski K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, s. 19–26.
16. Określenie linii demarkacyjnej pomiędzy małymi projektami a operacjami z zakresu działania "Odnowa Wsi i Rolnictwa", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; dostępne: http://www.lgd-trygon.pl/gfx/trygon/userfiles/files/pliki_pdf/22–01–2013-liniademarkacyjna-mp-odnowa.pdf, dostęp 30.05.2017.
17. Pomianek I., 2010, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 9 (3), s. 227–239.
18. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
19. Rosner A. (red.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
20. Rudnicki R., Kozłowski L., 2013, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002–2010) i wizja rozwoju do 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 95–127.
21. Szarfenberg R., 2008, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
22. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 – 2013 (z elementami prognozy do roku 2020), 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa http://www.fio.towarzystwoamicus.pl/do_pobrania/biblioteka/strategie/16strategia_rozwoju_obszarow_wiejskich_i_rolnictwa_na_lata_2007_2013.pdf, dostęp 30.05.2017.
23. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
24. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 21-38.
https://doi.org/10.7163/SOW.44.2 -

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

105

End page:

117

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66002 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 13, 2018

Number of object content downloads / hits:

647

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/85026

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information