Object

Title: Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki = Usurpation of prestige. Case of Magdalenka

Creator:

Kowalski, Mariusz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Due to legal and financial constraints it is impossible for everyone to can live in a prestigious location. Hence the appearance of institutional and construction development initiatives which make appeal to the fame of a particular location, while being realised either outside of this location or in a manner divergent from the tradition to date. Such initiatives bring unavoidably the transformations in the spatial organisation, very often changing the previous character of the respective localities. One of the examples of this kind of processes is a town of Magdalenka near Warsaw. It was designed in the 1930s as a “forest settlement” (a type of “garden-city”), and planned as an area consisting of single, private, diverse family houses. Even though the initial design has never been finalised, the settlement took on an attractive landscape form. Based on the initial prerequisites, every plot in the northern part of the settlement had to be of approximately 1800 m2 (a typical forest construction plot), while in the southern part – approximately 1200 m2 (houses with gardens). For the forest plots it was decided that 21% of the trees could be cut out during construction, while the buildings should not have more than two floors. These stipulations are in force to this day. Because of the specific character of this locality the first inhabitants were representatives of the Warsaw middle class, and consisted mostly of bank employees. However, after the World War II it was the communist dignitaries that took a liking for Magdalenka, and there is little doubt that this contributed to the strengthening of the conviction as to the prestigious character of the locality. The development of the fame of Magdalenka was in a special way due to the political events. This was caused by the secret talks that have been conducted here since September 1988 by the communist administration with the representatives of the opposition, grouped around Lech Wałęsa. The conviction of the exceptional character of Magdalenka had an impact on its attractiveness. Yet, not everyone can afford buying or constructing a traditional home in the locality. For this reasons, new housing estates have been appearing recently in the areas acquired from the State Forest Agency. These estates have a standardised designand are very often twin houses. This lowers the construction costs, thus, reducing the final price of the dwellings as well. Outside of the administrative boundaries of Magdalenka, where construction regulations are less restrictive, housing estates appear , mostly on the forestless areas, with an even higher density of dwellings. The developers of such estates very often take advantage of the name of the legendary neighbouring locality in their promotional materials. This leads to an unavoidable change in the character of all the localities in the neighbourhood, influencing local identity of their inhabitants as well.

References:

1. Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 483–506.
-
2. Baranowska M., 2008, Rozwój historyczny podłódzkich Miast-Ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 196–203.
3. Beer J.Z., 2006, Magdalenka: daty przełomowe w dziejach osiedla – albo od "kawiarenki" do "Sarenki", [w:] B. Buchalczyk (red.), Magdalenka. Historia – przyroda – ludzie, cz. 2, Urząd Gminy Lesznowola, Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin, Warszawa, s. 62–89.
4. Beer J.Z., 2006, Przyjaciele – pionierzy, [w:] B. Buchalczyk (red.), Magdalenka. Historia – przyroda – ludzie, cz. 2, Urząd Gminy Lesznowola, Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin, Warszawa, s. 165–174.
5. Brzostek D., 2010, Radosław Majdan zareklamuje mieszkania, http://porady.domiporta.pl/poradnik/1,127301,8518443,Radoslaw_Majdan_zareklamuje_mieszkania.html
6. Buchalczyk B., 2002, Magdalenka. Historia – przyroda – ludzie, Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin, Warszawa.
7. Cai L.A., 2002, Cooperative branding for rural destinations, Annals of Tourism Research, 29, 3, s. 720–742.
-
8. Czerny A., 2011, Teoria nazw geograficznych, Prace Geograficzne, 226, IGiPZ PAN, Warszawa.
9. Dewalska-Opitek A., 2010, Budowanie wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie województwa śląskiego, Zarządzanie Publiczne, 4(12), s. 83–98.
10. Dubiński K., 1990, Magdalenka, transakcja epoki: notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa, Sylwa, Warszawa.
11. Frey D., 1999, Magdalenka na wokandzie, Rzeczpospolita 1999.08.23.
12. Gądek J., 2010, Magdalenka. Wieś w lesie otoczona polityczną legendą, http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/magdalenka-wies-w-lesie-otoczona-polityczna-legenda [dostęp: 25.06.2016].
13. Glińska E., 2016, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolter Kluwer, Warszawa.
14. Hanna S., Rowley J., 2011, Towards a strategic place brand management model, Journal of Marketing Management, 27, 5–6, s. 458–476.
15. Howard E., 1898, To-morrow: a peaceful path to real reform, Swan Sonnenschein & Co., London.
16. Hulicka A., 2014, "Miasto ogród". Analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno-krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich, Polityka i Społeczeństwo 2 (12)/2014, s. 112–124.
17. Kostaszuk-Romanowska M., 2011, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 163–180.
18. Kraina miast-ogrodów, portal autorstwa Magdaleny Prosińskiej, http://www.miastaogrody.pl [dostęp: 25.06.2016].
19. Magdalenka (województwo mazowieckie), https://pl.wikipedia.org/wiki/Magdalenka_%28wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie%29
20. Magdalenka symbolem przemian. Wystawa, 2014, http://www.gok.lesznowola.pl/upload/Magdalenka%20symbolem%20przemian.%20Wystawa%202014 [dostęp: 25.06.2016]
21. Michał Wiśniewski stracił dom w Magdalence, http://www.se.pl/galerie/58223/110785/willa-wisniewskiego-w-magdalence/ [dostęp: 25.06.2016]
22. Myszyński K., 2016, Magdalenka: Nowa inwestycja mieszkaniowa budzi wątpliwości mieszkańców, http://politykalesznowola.blog.pl/2016/02/25/magdalenka-nowa-inwestycja-mieszkaniowabudzi-watpliwosci-mieszkancow/ [dostęp: 25.06.2016]
23. Osiedle Leśna Polana – inwestycja na działce parafii w Magdalence, http://www.powiat-piaseczynski.info/lesznowola/63-informacja/8908-osiedle-lesna-polana-inwestycja-na-dzialce-parafii-wmagdalence [dostęp: 25.06.2016]
24. Pawlikowska B., 2007, W Magdalence, http://z.beatapawlikowska.com/diary, list, 2099,1.html [dostęp: 25.06.2016]
25. Piotr Adamczyk sprzedaje swoją willę w Magdalence. Kup sobie dom Adamczyka za 1,5 mln, http://www.se.pl/galerie/83417/163647/kup-sobie-dom-adamczyka/ [dostęp: 25.06.2016]
26. Plan odnowy miejscowości Magdalenka w gminie Lesznowola, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 582/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 roku, http://www.lesznowola.eobip.pl/_gAllery/11/47/11472/582_MAGDALENKA.pdf [dostęp: 25.06.2016]
27. Przygodzki Z., 2015, Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju: koncepcje współpracy, Barometr Regionalny, 4/13, s. 29–33.
28. Przybysz A., 2007, Puszczykowo miasto-ogród, Biblioteka Miasta w Puszczykowie, Puszczykowo.
29. Servillo L., Atkinson R., Russo A.P., 2012, Territorial attractiveness in EU urban and spatial policy: A critical review and future research agenda, European Urban and Regional Studies, 19(4), s. 349–365.
-
30. Socha R., 2008, Prezydent za płotem, Polityka, 4 sierpnia 2008, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/263600,1,prezydent-za-plotem.read
31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola, Załącznik nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 30/IV/2011 z dnia 15 marca 2011 r., www.lesznowola.pl/strona-glowna/urzad-gminy/referaty/urbanistyka-materialy/studium [dostęp: 25.06.2016]
32. Szczęśniak E.M., 2012, Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska (praca magisterska).
33. Uchwała nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, http://lesznowola.intergis.pl/ [dostęp: 25.06.2016]
34. Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III, http://lesznowola.intergis.pl/ [dostęp: 25.06.2016]
35. Wojtczuk M., 2016, Parafia jak deweloper. Mieszkańcy protestują przeciw budowie na kościelnej działce, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19712265,parafia-jak-deweloper-mieszkancy-protestuja-przeciw-budowie.html [dostęp: 25.06.2016]
36. sosnowypark.pl [dostęp: 18.07.2016]
37. www.willamagdalenka.pl [dostęp: 18.07.2016]
38. www.magdalenka.emmerson.pl/galeria.html [dostęp: 18.07.2016]
39. www.verano-konwektor.pl/apartamenty/180-lesna-magdalenka.html [dostęp: 18.07.2016]
40. magdalenkarezydencje.pl [dostęp: 18.07.2016]
41. www.auramagdalenki.pl [dostęp: 18.07.2016]
42. www.pyzeldev.com/magdalenka-a.htm [dostęp: 18.07.2016]
43. www.emeralddevelopment.pl/inwestycje [dostęp: 18.07.2016]

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

57

End page:

72

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63461 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

602

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83189

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information