RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego = Territorial identity as a local resource in county development strategies of the Podlaskie, Mazowieckie and Lubelskie Provinces

Creator:

Konopski, Michał ; Mazurek, Damian

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The paper presents the role and significance of territorial identity in shaping local policy based on selected counties (powiaty in Polish; NTS 4 territorial units) of the Podlaskie, Mazowieckie and Lubelskie Provinces (provinces at NTS 2 level). For this purpose, 27 county development strategies and local development plans were analysed with particular emphasis on references to local resources and strategic actions related to territorial identity. Both factors directly relating to identity and its indirect forms of expression were recognized. Territorial identity of the population living in the research area is ambiguous and relatively low in comparison to for instance Górny Śląsk (Upper Silesia) or Kaszuby (Kashubia) regions. The borders of provinces established under the administrative reform of 1999 are inconsistent with historical and cultural regions. This, in turn, had a significant impact on the level and nature of identity among inhabitants and their perception by the outsiders. Territorial identity was not recognized in the analyzed documents in the context of local resource. Actions aimed at strengthening or establishing territorial identity were included only in one in three development strategies. Conducted research proves that local community’s affection to place of existence is a commonly omitted factor in such an important tool serving local development as development strategies and local development plans. This is certainly not a desired finding, especially in the light of research exhibiting a number of positive impact areas related to territorial identity upon local development. This is particularly important in the context of research area, considering that analysed counties belong mainly to the so-called problem areas with numerous unfavourable socio-economic and demographic characteristics.

References:

1. Awramiuk A., 2009, Pogranicze kultur. Percepcja własnego regionu przez uczniów a edukacja regionalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
2. Awramiuk A., 2013, Rozmieszczenie obiektów sakralnych jako kryterium wyznaczania zasięgu krajobrazu pogranicza kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 19, Warszawa.
3. Bański J. Bednarek-Szczepańska M. Czapiewski K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
4. Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
5. Bocian A. (red.), 2009, Podlasie regionem przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
6. Dziekanowska M., 2015, Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
7. Goszczyński W., Knieć W., Czachowski H., 2015, Lokalne horyzonty zdarzeń. Lokalność i kapitał społeczny, w kulturze (nie) ufności na przykładzie wsi kujawsko-pomorskiej, MET, Toruń.
8. Jałowiecki B., 1996, Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, [w:] B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, EIRRiL UW, 17 (50), s. 19–88.
9. Jordan T.G., 1978, Perceptual regions in Texas, Geographic Review, 68, 3, s. 293–307.
-
10. Konopski M., 2017, Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division, Europa XXI, 30, IGiPZ PAN, Warszawa [w druku].
11. Kulczycka E., 2010, Tożsamości regionalne w Polsce i Hiszpanii, [w:] Z. Rykiel, Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 135–148.
12. Leśniak-Moczuk K., 2006, Lokalizm w perspektywie globalizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 8: Problemy globalizacji i regionalizacji cz. 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 129–136.
13. Lewenstein B., 2006, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu, IFiS PAN, Warszawa, s. 221–245.
14. Łukowski W., 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
15. Matykowski R. (1996), Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego [w:] Czyż. T (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 127–140.
16. Melchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
17. Odoj G., 2007, Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
18. Odoj G., 2007, Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
19. Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
20. Plit F., 2008, Województwo Podlaskie – region pogranicza, Dokumentacja Geograficzna, 36, s. 7–14.
21. Pollice F., 2003, The role of territorial identity in local development processes, Proceedings of the Conference – The Cultural Turn in Geography, Landscape Construction and Cultural Identity, University of Trieste, Trieste.
22. Prawelska-Skrzypek G., 1996, Świadomość regionalna w Małopolsce – studium empiryczne [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Małopolska regionalna wspólnota interesów, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz, s. 41–59.
23. Raszkowski A., 2014, Tożsamość terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332, Wrocław.
24. Rykiel Z., 1985, Badania świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego, Przegląd Geograficzny, 57, 1–2, s. 37–58.
25. Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170, IGiPZ PAN, Warszawa.26. Rykiel Z., 2010, Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, [w:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 17–31.
26. Shortridge J.R., 1980, Vernacular regions in Kansas, American Studies, 21, s. 73–94.
27. Shortridge J.R., 1985, The Vernacular Middle West, Annals of the Association of American Geographers, 75, 1, s. 48–57.
-
28. Szczepański M.S., 2003, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria (maszynopis).
29. Szul R., 1991, Przestrzeń, Gospodarka, Państwo, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
30. Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, 2012, M. Kowalski, D. Świątek, W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska (red.), Trendy Rozwojowe Mazowsza, 6, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa.
31. Veneri P., 2011, Territorial Identity in Italian NUTS-3 Regions, Il Capitale Territoriale: scenari qualiquantitativi di superamento della crisi economica e finanziaria per le province italiane, Dipartimento di Economia – Università Politecnica del le Marche.
32. Zdrodowska M., 2007, Potoczny obraz Podlasia – strategia kreowania wizerunku regionu, Pogranicze. Studia Społeczne, t. XIII, s. 11–36.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

79

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63462 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

794

Number of object content views in PDF format

1219

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83190

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information