Object

Title: Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną = The Nimby syndrome consequences at local scale

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The EU funds were an important factor for intensification of investment processes. The plans of new developments have commonly been opposed by local people. The subject of study comprises nine cases of NIMBY conflicts related to controversial investments’ sitting, which took place in rural areas. The goal of the study is assessment of consequences resulting from NIMBY syndrome occurrence in the analyzed local societies. The main method of data gathering were in-depth interviews conducted with protest leaders, village leaders, municipalities’ authorities and others, documents and other materials published by the conflict actors. The research shows how the planned sitting of controversial investment has become a catalyst of social participation and how the social participation influenced the investment sitting process. A scheme illustrating impact of NIMBY conflict on local society was created.

References:

1. Coser L., 2009, Funkcje konfliktu społecznego, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
2. Dear M., 1992, Understanding and Overcoming the NIMBY Syndrome, Journal of the American Planning Association, 58, 3 s. 288–300.
3. Dekker K., 2007, Social Capital, Neighbourhood Attachment and Participation in Distressed Urban Areas. A Case Study in The Hague and Utrecht, the Netherlands, Housing Studies, 22, 3, s.355–379.
4. Dmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy, 8, s. 189–196.
5. Dmochowska-Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 51–68.
6. Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, Space, Society, Economy, 10, s. 29–56.
7. Dutkowski M., 1996, Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym, [w:] R. Domański (red.), Nowa generacja w badaniach przestrzennych, Biuletyn KPZK PAN, 174, s. 29–47.
8. Dutkowski M., 1996, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
9. Herbst J., 2008, O kategorii responsywności" władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce, Zarządzanie Publiczne, 4 (6), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 91–106.
10. van den Hove S., 2006, Between consensus and compromise: acknowledging the negotiation dimension in participatory approaches, Land Use Policy, 23, s. 10–17.
11. Kalisiak-Mędelska M., 2011, Partycypacja społeczna – przymus czy rzeczywista potrzeba?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241, s. 262–276.
12. Kołodziejski J., 1982, Geneza, funkcjonowanie oraz ocena sytuacji konfliktowych w gospodarce przestrzennej Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK PAN, 123, s. 134–148.
13. Kołodziejski J., 1988, Identyfikacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych występujących między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem przestrzennym, Zeszyt 1, CPBP, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 122–151.
14. Lidskog R., 1997, From Conflict to Communication? Public Participation and Critical Communication as a Solution to Siting Conflict in Planning for Hazardous Waste, Planning Practice and Research, 12, 3, s. 239–249.
15. Matczak P., 1996, Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych, pobrano: 25.08.2014, http://www.staff.amu.edu.pl.
16. Matczak P., 2000, Protest lokalny w Polsce, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, LXII, 3, s. 151–160.
17. Matczak P., 2004, Lokalne protesty na tle ochrony środowiska, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 59–65.
18. Michałowska E., 2008, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, 31, 1, s. 60–80.
19. Michałowska E., 2008, Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY, Wieś i Rolnictwo, 1, 138, s. 140–155.
20. Mucha J., 2014, Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym. Kilka uwag wprowadzających [w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 11–20.
21. Nowak M., 2004, Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 67–79.
22. Patel M., Kok K., Rothman D., 2007, Participatory scenario construction in land use analysis: Aninsight into the experiences created by stakeholder involvement in the Northern Mediterranean, Land Use Policy, 24, s. 546–561.
23. Renn O., 2006, Participatory processes for designing environmental policy, Land Use Policy 23, s. 34–43.
24. Sevenant M., Antrop M., 2010, Transdisciplinary landscape planning: Does the public have aspirations? Experiences from a case study in Ghent (Flanders, Belgium), Land Use Policy, 27, s. 373–386.
25. Siemiński W., 2007, Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury, Człowiek i Środowisko, 31 (1–2), s. 37–59.
26. Simmel G., 2006, Socjologia, PWN, Warszawa (wydanie oryginalne 1908).
27. Skrzypiec R., 2011, Konflikt lokalny motorem partycypacji społecznej i skutkiem zmiany – analiza wybranych przypadków: Oświęcim, Bieruń, Las i Kobiór [w:] B. Lewenstein, J. Schindler i R. Skrzypiec (red.), Partycypacja obywatelska i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, WUW, Warszawa, s. 126–142.
28. White S., 2001, Public participation and organizational change in Wisconsin land use management, Land Use Policy, 18, s. 341–350.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

43

End page:

61

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59955 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content hits:

580

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/79424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information