RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich – studium przypadku gminy Olkusz = Public participation in revitalization of rural areas – case study of the Olkusz commune

Subtitle:

Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesdów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce ; Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article concerns public participation in revitalization process under current legal conditions on the example of conducted actions in rural areas of the Olkusz commune. The workshop meetings procedure was presented as one of consultations forms, developed for the Communal Regeneration Program in Olkusz for 2016–2026. The main issue examined is the process of conducting consultations in the four rural revitalization sub-areas: Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie and Gorenice. It was presented how the actual involvement of local community enabled identification of needs and local potentials. Undertaken analysis allowed to develop procedure scheme and recommendations for public participation practice in rural areas. The article presents data obtained in the preparation of the Communal Regeneration Program in Olkusz for 2016–2026 at the Institute of Urban Development.

References:

1. Arnstein S. R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), s. 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
2. Bąkowska, E., Kaczmarek, T., & Mikuła, Ł., 2017, Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, 15.
3. Brodie E. i in., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, London.
4. Chigbu U. E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209–224. https://doi.org/10.1080/15575330.2011.575231
5. Creighton J.L., 2005, The Public Participation Handbook, Jossey-Bass, San Francisco.
6. Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A., 2016, Partycypacja społeczna w rewitalizacji – rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania, Problemy Rozwoju Miast 4, s. 41–51.
7. Grzeszczak J., 2012, Partycypacja publiczna w dużych miastach, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut spraw publicznych, tom I, Warszawa.
8. Hałat P., 2010, Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, s. 127–155.
9. Hausner J., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
10. Hickey, S., Mohan, G., 2004, Participation--from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development, Zed books, London.
11. Leszczyński M., Kadłubowski J., 2016, Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz (Stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, dostępny na stronie: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
12. Parysek J.J., 2016, O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 5–17.
13. Pawłowska K., 2012, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 3, s. 49–70.
14. Skalski K., 1996, Partycypacja społeczna w rewitalizacji starych dzielnic miejskich, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
15. Staszewska S., 2015, Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 159–168. https://doi.org/10.7163/SOW.40.11
16. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program AgroInfo, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
17. Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
18. Gminny Program rewitalizacji Olkusza na lata 2016–2026, przyjęty Uchwałą Nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r., dostępny na stronie: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz, a,1273277,uchwala-nr-xxv3602016-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-20-grudnia--2016-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego.html
19. Lokalny Program Rewitalizacji Olkusza – obszar Centrum – na lata 2008–2016, dostępny na stronie: http://www.umig.olkusz.pl/pks/index.php? option=com_content&task=view&id=10&Itemid=14
20. Pytania dotyczące opracowania programów rewitalizacji – aktualizacja z 12 września 2016 r., dostępne na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/rewitalizacja/FAQ_rewitalizacja_12092016.pdf
21. Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016–2026", dostępny na stronie: http://www.umig.olkusz.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=4661&lang=pl
22. Uchwała Nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm, a,1263492,uchwala-nr-171816-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-listopada--2016-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
23. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)
24. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., MR/H 2014–2020 (2) 08/2016
25. Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, załącznik nr 1 do regulaminu prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępny na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

25

End page:

38

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67957 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jan 22, 2019

Number of object content downloads / hits:

1658

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/86311

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information