RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa pomorskiego = Tourism in strategic documents of rural communes in the Pomorskie Voivodeship

Creator:

Nowicka, Klaudia : Autor

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Tourism continues to be one of the world’s largest industries and its total impact is impressive. This economic sector has boasted virtually uninterrupted growth over time, despite occasional shocks, demonstrating its strength and resilience. In 2017, it contributed to 10% of the global GDP. For this reason, in the UNWTO Tourism Highlights (2017) it has been called a key to development, prosperity and well-being. However, some negative issues and social problems, like alcoholism, deterioration of local tradition or teen prostitution, triggered by uncontrolled development of tourism industry are often silenced. The real nature of the relationship between tourism and regional socio-economic growth is of particular importance to local authorities and policy makers. Nowadays, about 80% of local authorities in Poland perceive tourism as a basic or complementary direction of socio-economic development, as researched by A. Pawlikowska-Piechotka (2013). Therefore, the main aim of this study was to answer the question how tourism is perceived by local authorities of rural communes in the Pomorskie Voivodeship and to what extend its development is deliberately planned in their strategic documents. In order to achieve such an objective, the author analysed current strategic documents issued by 74 rural communes using computer and context analysis methods. The author analysed more than 5860 pages in total. Special attention was paid to two selected sections of the documents: strategic and operational objectives as well as the SWOT analysis. These were analysed in the context of tourism development. The research has revealed that examined documents are not an effective and sufficient tool for tourism development as they are too general and lacking realistic goals to be evaluated in the future.

References:

Bocian A., 2003, Problemy budowy regionalnych strategii, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne, SGGW, Warszawa.
Bosiacki S., 2016, Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 33, s. 151-162. https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-12
Brodziński Z., 2011, Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 172-192.
Dogru T., Bulut U., 2018, Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, 67, s. 425-434. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.014
Gawroński H., 2010. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Idziak W., 2002, Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowa (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 410-427.
Klasik A., Kuźnik F., (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Kłodziński M., 2009, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319, 2, s. 33-47.
Kogut-Jaworska M., 2011, Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 142-188.
Kozak M. W., 2010, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwoju regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 42, 4, s. 43-59.
Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
Parysek J.J., 2008, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Parysek J.J., 2015, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 27-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.4
Pawlikowska-Piechotka A., 2013, Planowanie przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.
Szewczuk A., 2011, Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 89-141.
Sztando A., 2009, Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 526, seria Ekonomiczne Problemy Usług, 29, s. 467-473.
Sztando A., 2011, Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 180, s. 45-55.
Szwacka-Mokrzycka J., 2012, Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 5, 1, s. 28-33.
Ślusarz G., 2006, Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby, wyzwania, Problemy Zarządzania, 3, s. 45-51.
UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition, 2018, http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism--highlights (07.05.2018).
Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-76.
Wilkin J., 2004. Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 123, 2, s. 157-170.
Wojtasiewicz L., 2003, Powiaty w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne, SGGW, Warszawa, s. 301-324.
Wołowiec T., Reśko D., 2012. Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 5, 2, s. 61-89.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

63

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:86627 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Nov 29, 2019

Number of object content hits:

184

Number of object content views in PDF format

334

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/112319

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information