RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Identyfikacja potrzeb a realny wymiar rewitalizacji wsi Dolnego Śląska = Identification of needs and the real dimension of rural revitalization in the Dolnośląskie Voivodship

Creator:

Biczkowska, Marta ; Ciarczyńska, Arleta

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article attempts to assess whether rural areas have a chance to participate in the benefits resulting from considering them as revitalization beneficiaries in accordance with the Revitalization Act of 9 October 2015. The research area covered the Dolnośląskie Voivodship, which due to advanced procedure of enacting revitalization programs is characterized by the highest number of positively evaluated documents, thus being a favorable commencement for detailed analysis of this issue. The article comprises results of conducted research encompassing 75 revitalization programs as well as comparison of the records contained therein (structure of projects and beneficiaries) with the extent of commune degradation, developed by the means of a synthetic index.

References:

1. Biliński T., 2005, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, materiały konferencyjne VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 26–27.03.2015, s. 25–32.
2. Cibis J., Olejko W., 2005, Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych – aktualne potrzeby i możliwości rewitalizacji, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, materiały konferencyjne VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 26–27.03.2015, s. 53–66.
3. Dąbrowski A., 2013, Rewitalizacja jako instrument polityki rozwoju regionalnego w wymiarze lokalnym, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, s. 46–55.
4. Guzik R., 2009, Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w warunkach polskich, [w:] R. Guzik (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 203–220.
5. Kazimierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 276.
6. Kożuch A., 2010, Rewitalizacja a zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich, Zarządzanie Publiczne, 1–2 (9–10), s. 77–90.
7. Mazurek J., 2010, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 14, s. 61–81.
8. Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miasta, Kraków, s. 25–88.
9. Noworól A., Noworól K., Hałat P., Woźniak J., Peter-Bombik K., Pietraszko-Furmanek I., Vargas Tetmajer A., 2010, Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji, [w:] Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 72–125.
10. Noworól A., 2010, Rewitalizacja jako wyzwanie polityki Rozwoju, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 29–46.
11. Przygodzka R., 2010, Lokalne grupy działania a procesy rewitalizacyjne na obszarach Wiejskich, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 109–125.
12. Radeberg-Skorzysko M., 2009, Problemy rewitalizacji małych miast i wsi. Przykłady z pogranicza województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, (http://doczz.pl/doc/4160983/Problemy-rewitalizacji-małych-miast-i-wsi-przykłady-z-pog... – dostęp 20.05.2017)
13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Wrocław, 2015.
14. Skalski K., 1996, Partycypacja społeczna w rewitalizacji starych dzielnic miejskich, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
15. Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1023), Warszawa.
16. Wojnarska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady Praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
17. Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014–2020 (rpo.dolnyslask.pl/wytyczne-programowe-dotyczace-lokalnych-programow-rewitalizacji/), Wrocław, 2015.
18. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., s. 6–7 (MR/H 2014–2020/20 (2)08/2016)
19. Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 9–11.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

119

End page:

136

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66003 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 13, 2018

Number of object content downloads / hits:

770

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/85029

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information