RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kreatywność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa opolskiego = Creativity as a rural development factor on the example of the Opolskie Voivodeship

Creator:

Bucka, Maria : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The study presents the significance and impact of creativity and innovation on the development of rural areas. The concept of creativity and creative sectors was defined, activities in the field of creativity development and activation of rural inhabitants were identified. The impact of non-agricultural activity on life quality of rural population was determined, presenting examples of activation and various creative activities being innovative undertakings in the rural areas of the Opolskie Voivodeship.

References:

1. Dobre przykłady "Odnowy Wsi" w województwie opolskim, 2017, Urząd Marszałkowski województwa opolskiego http://www.opolskie.pl/2017/10/program-odnowa-wsi-ma-juz-20-lat/(dostęp: 26.10.2017).
2. Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, New York-London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203997673
3. Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla agroturystyki, 2015 http://www.rp.pl/Promocja-turystyczna/307089939-Gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-agroturystyki.htm (dostęp: 08.07.2015).
4. Hełpa-Liszkowska K., 2009. Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, Journal of Agribusiness and Rual Development, 2 (24), s. 83-93.
5. Idziak W., Idziak P., Kamiński R., 2015, Wsparcie dla turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020 oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych, ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
6. Informacje i opracowania statystyczne. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku, 2017, Departament Rolnictwa, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, GUS, Warszawa.
7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
8. Kraśnicka T., 2012, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji, 6, s. 14-16.
9. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys Polska SA, Warszawa, s. 12-13.
10. Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., 2011, Specyfika pozarolniczej działalność gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, s. 401-415.
11. Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2016. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 1, Szczecin, s. 181-185.
12. Mempel-Śnieżyk A., 2012, Gospodarka kreatywna-kwestie interpretacyjne z uwzględnieniem możliwych związków z turystyką kulturową, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 81-82.
13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Warszawa.
14. Narodziny kreatywnych regionów, 2011, rozmowa A. Mikołajczyka z R. Floridą. Brief for Poland. http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf (dostęp: 15.05.2011).
15. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku. Analizy statystyczne, 2018, GUS, Warszawa-Olsztyn, s. 29-51.
16. Polska Sieć Odnowy Wsi, 2013, http://psorw.pl/26/4/utworzenie-polskiej-odnowy-i-rozwoju-wsi.html (dostęp: 12.06.2013).
17. Raszkowski A., 2014, Znaczenie kreatywności w rozwoju regionalnym, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s 161-173.
18. Rolnictwo społeczne, 2018, http://www.kalendarzrolnikow.pl/1219/rolnictwo-spoleczne (dostęp: 15.01.2018).
19. Schumpeter J., 1960, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
20. Szultka S., 2012, Klastry w sektorach kreatywnych motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
21. The Economy of Culture in Europe, 2006, Raport KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej, Bruksela, http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf (dostęp: 06.03. 2006).
22. Wieś przyszłości, 2012, http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php? id=204 (dostęp: 25.01.2012).
23. Wilczyński R., 2011, Odnowa wsi w Polsce u progu XV-lecia, Odnowa Wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 505-514.
24. Wsparcie rolnictwa, 2016, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, (dostęp: 12 lipca 2016).
25. Zagrody Edukacyjne, 2014, https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/edukacja-na-obszarach-wiejskich/ogolnopolska-siec-zagrod-edukacyjnych.html (dostęp: 30.01.2014).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

127

End page:

137

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76842 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content downloads / hits:

1229

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/98961

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information