RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: The Polish experiences

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Agrinpol, 2006. Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 44 pp. http://www.agrinpol.pl [1 April 2012].
2. Bański J., 2005. Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 9, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 136 pp.
3. Bassanini A., Scarpetta S ., 2002. Does human capital matter for growth in OECD countries? A pooled meangroup approach. Economic Letters, vol. 74, iss. 3, pp. 399-405.
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1765(01)00569-9 -
4. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P., 2004. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the processof knowledge creation. Progress in Human Geography, vol. 28, no. 1, pp. 31-56.
http://dx.doi.org/10.1191/0309132504ph469oa -
5. Becker G.S., 1962. Investment in human capital: A theoretic alanalysis. Journal of Political Economy, vol. 70, no. 5, part 2, pp. 9-49.
6. Boschma R.A., 2005. Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, vol. 39, iss. 1, pp. 61-74.
http://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320887 -
7. Boschma R.A., Lambooy J.G., 1999. Evolutionary economics and economic geography. Journal of Evolutionary Economics, vol. 9, iss. 4, pp. 411-429.
http://dx.doi.org/10.1007/s001910050089 -
8. Brunello G., Comi S ., 2004. Education and earnings growth: Evidence from 11 European countries. Economics of Education Review, vol. 23, iss. 1, pp. 75-83.
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7757(03)00048-7 -
9. Chatterji M., 1998. Tertiary education and economic growth. Regional Studies, vol. 32, iss. 4, pp. 349-354.
http://dx.doi.org/10.1080/00343409850117807 -
10. Clark J.B., 1907. Concerning the nature of capital: A reply. Quarterly Journal of Economics, vol. 21, no. 3, pp. 351-370.
http://dx.doi.org/10.2307/1884903 -
11. Cupiał M., Szeląg-Sikora A., 2008. Wpływ powierzchni użytków rolnych oraz wykształcenia właściciela na sposoby pozyskania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, vol. 12, no. 4 (102), pp. 175-180.
12. Czapiewski K., Janc K., 2008. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, iss. 4, pp. 333-354.
13. Czapiński J., Panek T. (eds.), 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf [12 February2010].
14. De La Fuente Á., Ciccone A., 2002. Human capital in a global and knowledge-based economy. Paris: European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs [typescript].
15. Dg Agri, 2009. Rural development in the European Union. Statistical and economic information, Report 2009. s.l.: European Union. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 411 pp., http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf [1 April2012].
16. Durand G., Van Huylenbroeck G., 2003. Multifunctionality and rural development: A general framework. [in:] G. Durand, G. Van Huylenbroeck (eds.), Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development. Aldershot: Ashgate, pp. 1-16.
17. Eicher C.K., Staa tz J.M. (eds.), 1998. International agricultural development. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3rd edn., 615 pp.
18. European Commission, 2010. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, 37 pp. http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investing-in-research-europeancommission-europe-2020-2010.pdf [1 April 2012].
19. Floriańczyk Z., 2007. Rural technology transfer in transition economies in Poland. D12-3 Fourth 6-monthly report .CEEC AGRI POLICY: Agro economic policy analysis of the new member state, the candidate states and the countries of the western Balkan. Internet: Agripolicy.net, 17 pp. http://www.euroqualityfiles.net/cecap/ Report 4/Section 2country report/CEECAP report 4 section 2 POLAND.pdf[1 April 2012].
20. Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2009. New paradigm of rural development – New challenges for extension services. [in:] J. Neuwirth, K. Wagner (eds.), Multifunctional territories: Importance of rural areas beyond food production, Vienna: Federal Institute of Agricultural Economics, pp. 275-284.
21. Florida R., 2004. The Rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books, 404 pp.
22. Fox W.F., Porca S., 2007. Investing in rural infrastructure. International Regional Science Review, vol. 24, no. 1, pp. 103-133.
http://dx.doi.org/10.1177/016001701761012971 -
23. Gertler M.S., 2003. Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there). Journal of Economic Geography, vol. 3, no. 1, pp. 75-99.
http://dx.doi.org/10.1093/jeg/3.1.75 -
24. Gössling T., Rutten R., 2007. Innovation in regions. European Planning Studies, vol. 15, no. 2, pp. 253-270.
http://dx.doi.org/10.1080/09654310601078788 -
25. Grimes S., 2000. Rural areas in the information society. Diminishing distance or increasing learning capacity. Journal of Rural Studies, vol. 16, no. 1, pp. 13-21.
http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(99)00027-3 -
26. Guile D., 2001. Education and the economy. Rethinking the question of learning for the ‘knowledge’ era. Futures, vol. 33, no. 5, pp. 469-482.
http://dx.doi.org/10.1016/S0016-3287(00)00091-4 -
27. GUS , 2008. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. Wyniki Badań GUS. Notatka informacyjna, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Przemysłu, 13 pp. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf [1 May 2012].
28. Hayami Y., Ruttan V., 1985. Agricultural development: An international perspective. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 2nd edn., 367 pp.
29. Hill B., Cook E., 1996. Eurostat’s statistics on the Total Income of Agricultural Households (TIAH statistics): main results and their interpretation. [ in:] B. Hill (ed.), Income statisticsfor agricultural household sector. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp. 104-116.
30. Hilpert U., 2006. Knowledge in the region: Development based on tradition, culture and change. European Planning Studies, vol. 14, no. 5, pp. 581-599.
31. Howells J.R., 2002. Tacit knowledge, innovation and economic geography. Urban Studies, vol. 39, no. 5-6, pp. 871-884.
32. Johnson T.G., 2001. T he rural e conomy i n a n ew c entury. International Regional Science Review, vol. 24, iss. 1, pp. 21-37.
http://dx.doi.org/10.1177/016001701761012953 -
33. Klepacki B., 2005. Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, vol. 7 , no. 1, pp. 124-128.
34. Kulikowski R., 2003. Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Prace Geograficzne, no. 187, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 148 pp.
35. Lagendijk A., Lorentzen A., 2007. Proximity, knowledge and innovation in peripheral regions. On the intersection between geographical and organizational proximity. European Planning Studies, vol. 15, no. 4, pp. 457-466.
http://dx.doi.org/10.1080/09654310601133260 -
36. Lloyd-Ellis H., Roberts J. 2002. Twin engines of growth: Skills and technology as equal partners in balanced growth. Journal of Economic Growth, vol. 7, no. 2, pp. 87-115.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1015633528122 -
37. Lucas R.E., 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, vol. 22, no. 1, pp. 3-42.
38. Lundvall B.Å., 1996. The social dimension of the learning economy. DRUID Working Paper, no. 96-1, Aalborg: Department of Business Studies. Aalborg University, 29 pp., http://www3.druid.dk/wp/19960001.pdf [1 April 2012].
39. Maciejewski K., 2005. Wykształcenie ludności związanej z rolnictwem w Polsce. [in:] M. Adamowicz (ed.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, no. 35, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 125-133.
40. Malecki E.J., 2003. Digital development in rural areas: Potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, vol. 19, no. 2, pp. 201-214.
http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00068-2 -
41. McCormick K., 2002. Veblen and the new growth theory: Community as the source of capital’s productivity. Review of Social Economy, vol. 60, no. 2, pp. 263-277.
http://dx.doi.org/10.1080/00346760210146596 -
42. OECD, 2006. The new rural paradigm: Policies and governance. 101 pp. http://www.oecd.org/gov/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm [1 April 2012].
43. Poncet P., Ripert B., 2007. Fractured space: A geographical reflection on the digital divide. GeoJournal, vol. 68, no. 1, pp. 19-29.
http://dx.doi.org/10.1007/s10708-007-9050-7 -
44. Romer P.M., 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, pp. 71-102.
http://dx.doi.org/10.1086/261725 -
45. Romer P.M., 1994. The origins of endogenous growth. Journal of Economic Perspectives, vol. 8, no. 1, pp. 3-22.
http://dx.doi.org/10.1257/jep.8.1.3 -
46. Schultz T.W., 1961. Investment in human capital. American Economic Review, vol. 51, pp. 1-17.
47. Solow R.M., 1956. A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics,vol. 70, no. 1, pp. 65-94.
http://dx.doi.org/10.2307/1884513 -
48. Storper M., Venables A.J., 2004. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geo-graphy, vol. 4, no. 4, pp. 351-370.
49. Swagemakers P., 2003. Novelty production: new directions for the activities and role of farming. [in:] G. Durand, G. Van Huylenbroeck (eds.), Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development, Aldershot: Ashgate, pp. 189-207
50. Szeląg-Sikora A., Cupiał M ., 2008. Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki. Inżynieria Rolnicza, vol. 12, no. 6 (104), pp. 187-194.
51. Törnqvist G., 2004. Creativity in time and space. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, vol. 86, no. 4, pp. 227-244.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x -
52. Veblen T., 1908a. On the nature of capital. The productivity of capital goods. Quarterly Journal of Economics, vol. 22, no. 4, pp. 517-542.
http://dx.doi.org/10.2307/1884915 -
53. Veblen T., 1908b. On the nature of capital: Investment, intangible assets, and the pecuniary magnate. Quarterly Journal of Economics, vol. 23, no. 1, pp. 104-136.
http://dx.doi.org/10.2307/1883967 -
54. Warren M., 2002. Adoption of ICT in agricultural management in the United Kingdom: The intra-rural digital divide. Agricultural Economics, vol. 48, no. 1, pp. 1-8.
55. Warren M., 2004. Farmers online: Drivers and impediments in adoption of the Internet in UK agricultural businesses. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 11, no. 3, pp. 371-381.
http://dx.doi.org/10.1108/14626000410551627 -
56. Warren M., 2007. The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital exclusion in rural areas. Telecommunications Policy, vol. 31, no. 6-7, pp. 374-388.
http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2007.04.001 -
57. Whitac re B.E., Mills B.F., 2007. Infrastructure and the rural-urban divide in high-speed residential Internet access. International Regional Science Review, vol. 30, no. 3, pp. 249-273.
58. Wilcox W.W., 1943. Capital in Agriculture. Quarterly Journal of Economics, vol. 58, iss. 1, pp. 49-64.
http://dx.doi.org/10.2307/1885755 -
59. Yeung H.W.C., 1997. Critical realism and realist research in human geography: a method or a philosophy in search of a method? Progress in Human Geography, vol. 21, no. 1, pp. 51-74.
http://dx.doi.org/10.1191/030913297668207944 -

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

45

End page:

56

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.4 ; oai:rcin.org.pl:28365

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 24, 2013

Number of object content hits:

1 172

Number of object content views in PDF format

1409

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/46573

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information