Object

Title: The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: The Polish experiences

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Agrinpol, 2006. Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 44 pp. http://www.agrinpol.pl [1 April 2012]. ; 2. Bański J., 2005. Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 9, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 136 pp. ; 3. Bassanini A., Scarpetta S ., 2002. Does human capital matter for growth in OECD countries? A pooled meangroup approach. Economic Letters, vol. 74, iss. 3, pp. 399-405. ; - ; 4. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P., 2004. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the processof knowledge creation. Progress in Human Geography, vol. 28, no. 1, pp. 31-56. ; - ; 5. Becker G.S., 1962. Investment in human capital: A theoretic alanalysis. Journal of Political Economy, vol. 70, no. 5, part 2, pp. 9-49. ; 6. Boschma R.A., 2005. Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, vol. 39, iss. 1, pp. 61-74. ; - ; 7. Boschma R.A., Lambooy J.G., 1999. Evolutionary economics and economic geography. Journal of Evolutionary Economics, vol. 9, iss. 4, pp. 411-429. ; - ; 8. Brunello G., Comi S ., 2004. Education and earnings growth: Evidence from 11 European countries. Economics of Education Review, vol. 23, iss. 1, pp. 75-83. ; - ; 9. Chatterji M., 1998. Tertiary education and economic growth. Regional Studies, vol. 32, iss. 4, pp. 349-354. ; - ; 10. Clark J.B., 1907. Concerning the nature of capital: A reply. Quarterly Journal of Economics, vol. 21, no. 3, pp. 351-370. ; - ; 11. Cupiał M., Szeląg-Sikora A., 2008. Wpływ powierzchni użytków rolnych oraz wykształcenia właściciela na sposoby pozyskania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, vol. 12, no. 4 (102), pp. 175-180. ; 12. Czapiewski K., Janc K., 2008. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, iss. 4, pp. 333-354. ; 13. Czapiński J., Panek T. (eds.), 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf [12 February2010]. ; 14. De La Fuente Á., Ciccone A., 2002. Human capital in a global and knowledge-based economy. Paris: European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs [typescript]. ; 15. Dg Agri, 2009. Rural development in the European Union. Statistical and economic information, Report 2009. s.l.: European Union. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 411 pp., http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf [1 April2012]. ; 16. Durand G., Van Huylenbroeck G., 2003. Multifunctionality and rural development: A general framework. [in:] G. Durand, G. Van Huylenbroeck (eds.), Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development. Aldershot: Ashgate, pp. 1-16. ; 17. Eicher C.K., Staa tz J.M. (eds.), 1998. International agricultural development. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3rd edn., 615 pp. ; 18. European Commission, 2010. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, 37 pp. http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investing-in-research-europeancommission-europe-2020-2010.pdf [1 April 2012]. ; 19. Floriańczyk Z., 2007. Rural technology transfer in transition economies in Poland. D12-3 Fourth 6-monthly report .CEEC AGRI POLICY: Agro economic policy analysis of the new member state, the candidate states and the countries of the western Balkan. Internet: Agripolicy.net, 17 pp. http://www.euroqualityfiles.net/cecap/ Report 4/Section 2country report/CEECAP report 4 section 2 POLAND.pdf[1 April 2012]. ; 20. Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2009. New paradigm of rural development – New challenges for extension services. [in:] J. Neuwirth, K. Wagner (eds.), Multifunctional territories: Importance of rural areas beyond food production, Vienna: Federal Institute of Agricultural Economics, pp. 275-284. ; 21. Florida R., 2004. The Rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books, 404 pp. ; 22. Fox W.F., Porca S., 2007. Investing in rural infrastructure. International Regional Science Review, vol. 24, no. 1, pp. 103-133. ; - ; 23. Gertler M.S., 2003. Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there). Journal of Economic Geography, vol. 3, no. 1, pp. 75-99. ; - ; 24. Gössling T., Rutten R., 2007. Innovation in regions. European Planning Studies, vol. 15, no. 2, pp. 253-270. ; - ; 25. Grimes S., 2000. Rural areas in the information society. Diminishing distance or increasing learning capacity. Journal of Rural Studies, vol. 16, no. 1, pp. 13-21. ; - ; 26. Guile D., 2001. Education and the economy. Rethinking the question of learning for the ‘knowledge’ era. Futures, vol. 33, no. 5, pp. 469-482. ; - ; 27. GUS , 2008. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. Wyniki Badań GUS. Notatka informacyjna, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Przemysłu, 13 pp. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf [1 May 2012]. ; 28. Hayami Y., Ruttan V., 1985. Agricultural development: An international perspective. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 2nd edn., 367 pp. ; 29. Hill B., Cook E., 1996. Eurostat’s statistics on the Total Income of Agricultural Households (TIAH statistics): main results and their interpretation. [ in:] B. Hill (ed.), Income statisticsfor agricultural household sector. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp. 104-116. ; 30. Hilpert U., 2006. Knowledge in the region: Development based on tradition, culture and change. European Planning Studies, vol. 14, no. 5, pp. 581-599. ; 31. Howells J.R., 2002. Tacit knowledge, innovation and economic geography. Urban Studies, vol. 39, no. 5-6, pp. 871-884. ; 32. Johnson T.G., 2001. T he rural e conomy i n a n ew c entury. International Regional Science Review, vol. 24, iss. 1, pp. 21-37. ; - ; 33. Klepacki B., 2005. Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, vol. 7 , no. 1, pp. 124-128. ; 34. Kulikowski R., 2003. Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Prace Geograficzne, no. 187, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 148 pp. ; 35. Lagendijk A., Lorentzen A., 2007. Proximity, knowledge and innovation in peripheral regions. On the intersection between geographical and organizational proximity. European Planning Studies, vol. 15, no. 4, pp. 457-466. ; - ; 36. Lloyd-Ellis H., Roberts J. 2002. Twin engines of growth: Skills and technology as equal partners in balanced growth. Journal of Economic Growth, vol. 7, no. 2, pp. 87-115. ; - ; 37. Lucas R.E., 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, vol. 22, no. 1, pp. 3-42. ; 38. Lundvall B.Å., 1996. The social dimension of the learning economy. DRUID Working Paper, no. 96-1, Aalborg: Department of Business Studies. Aalborg University, 29 pp., http://www3.druid.dk/wp/19960001.pdf [1 April 2012]. ; 39. Maciejewski K., 2005. Wykształcenie ludności związanej z rolnictwem w Polsce. [in:] M. Adamowicz (ed.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, no. 35, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 125-133. ; 40. Malecki E.J., 2003. Digital development in rural areas: Potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, vol. 19, no. 2, pp. 201-214. ; - ; 41. McCormick K., 2002. Veblen and the new growth theory: Community as the source of capital’s productivity. Review of Social Economy, vol. 60, no. 2, pp. 263-277. ; - ; 42. OECD, 2006. The new rural paradigm: Policies and governance. 101 pp. http://www.oecd.org/gov/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm [1 April 2012]. ; 43. Poncet P., Ripert B., 2007. Fractured space: A geographical reflection on the digital divide. GeoJournal, vol. 68, no. 1, pp. 19-29. ; - ; 44. Romer P.M., 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, pp. 71-102. ; - ; 45. Romer P.M., 1994. The origins of endogenous growth. Journal of Economic Perspectives, vol. 8, no. 1, pp. 3-22. ; - ; 46. Schultz T.W., 1961. Investment in human capital. American Economic Review, vol. 51, pp. 1-17. ; 47. Solow R.M., 1956. A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics,vol. 70, no. 1, pp. 65-94. ; - ; 48. Storper M., Venables A.J., 2004. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geo-graphy, vol. 4, no. 4, pp. 351-370. ; 49. Swagemakers P., 2003. Novelty production: new directions for the activities and role of farming. [in:] G. Durand, G. Van Huylenbroeck (eds.), Multifunctional agriculture: A new paradigm for European agriculture and rural development, Aldershot: Ashgate, pp. 189-207 ; 50. Szeląg-Sikora A., Cupiał M ., 2008. Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki. Inżynieria Rolnicza, vol. 12, no. 6 (104), pp. 187-194. ; 51. Törnqvist G., 2004. Creativity in time and space. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, vol. 86, no. 4, pp. 227-244. ; - ; 52. Veblen T., 1908a. On the nature of capital. The productivity of capital goods. Quarterly Journal of Economics, vol. 22, no. 4, pp. 517-542. ; - ; 53. Veblen T., 1908b. On the nature of capital: Investment, intangible assets, and the pecuniary magnate. Quarterly Journal of Economics, vol. 23, no. 1, pp. 104-136. ; - ; 54. Warren M., 2002. Adoption of ICT in agricultural management in the United Kingdom: The intra-rural digital divide. Agricultural Economics, vol. 48, no. 1, pp. 1-8. ; 55. Warren M., 2004. Farmers online: Drivers and impediments in adoption of the Internet in UK agricultural businesses. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 11, no. 3, pp. 371-381. ; - ; 56. Warren M., 2007. The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital exclusion in rural areas. Telecommunications Policy, vol. 31, no. 6-7, pp. 374-388. ; - ; 57. Whitac re B.E., Mills B.F., 2007. Infrastructure and the rural-urban divide in high-speed residential Internet access. International Regional Science Review, vol. 30, no. 3, pp. 249-273. ; 58. Wilcox W.W., 1943. Capital in Agriculture. Quarterly Journal of Economics, vol. 58, iss. 1, pp. 49-64. ; - ; 59. Yeung H.W.C., 1997. Critical realism and realist research in human geography: a method or a philosophy in search of a method? Progress in Human Geography, vol. 21, no. 1, pp. 51-74. ; -

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

45

End page:

56

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.4 ; oai:rcin.org.pl:28365

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information