RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych = Development of rural areas based on the idea of creating thematic villages

Creator:

Podolska, Anna : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In recent years, many Polish villages are searching for opportunities of development in the non-agricultural sector, basing upon regional natural or cultural resources. Increasingly, the idea does not affect only a single farm, but engages broader rural community, providing possibility to earn money and integrate. An idea implementing local resources is to develop an original offer that will drive the development of rural tourism, based on the concept of thematic villages. Creating a leitmotif of a village is an innovative way to stimulate rural economy and provide alternative sources of income for local inhabitants. Within the framework of a common project, local community learns to cooperate, care for the village and jointly establish village’s brand. The research presented in the article concerns about 80 villages of the Dolnośląskie Voivodeship, which have adopted a given theme to create individual tourist offer. The analyzes undertaken by the author are focused on the issues of establishing thematic villages in terms of their specialization, stage of development, variety of proposed offers or organization of cyclical events.

References:

1. Cichowska J., 2011, Analizy i oceny SWOT przeprowadzone dla wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, s. 164–171.
2. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 109–123.
3. Duczkowska-Małysz K., 2007, Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy. Zmiany modelu rolnictwa europejskiego. Wzrost rangi wsi w Europie [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 19–36.
4. Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn,Germany, Community Development, 43, 2, s. 209–224. https://doi.org/10.1080/15575330.2011.575231
5. Chojnacka-Ożga L., Ożga W., 2014, Nowe spojrzenie na edukację przyrodniczą na przykładzie wybranych wiosek tematycznych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 16, 38/1, s. 193–199.
6. Dąbrowski P.J., Idziak W., 2008, From desperation to inspiration – a creative idea that worked: Sierakowo-Hobbiton, Master of Business Administration, March–April, 2 (92), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
7. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P., 2015, Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa, 12, s. 37–50.
8. Idziak W., 2004, O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
9. Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin.
10. Idziak W., 2009, Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 12, Sosnowiec, s. 198–205.
11. Idziak W., 2011, Gospodarka kreatywna na wsi i kreatywne regiony, Regionalny Kongres Kultury, Łódź 27–29.10.2011 (dostęp on-line: 14.04.2017).
12. Idziak W., 2012, Wieś w nowej gospodarce – wioski tematyczne, [w:] B. Głuszak (red.), Tam gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląg, Kraków, s. 6–12.
13. Idziak W., Wilczyński R, 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa.
14. Łebek-Obrycka A., Prokopowicz J., 2011, Miejscowość tematyczna. Pomysł na lokalną aktywność i pracę, Miejsca z duszą. Wsie tematyczne Warmii i Mazur, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg.
15. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
16. Niedźwiecka-Filipiak I., 2012, Wyróżniki dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, 35, s. 38–48.
17. Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Krajobrazowy kontekst Sieci Najciekawszych Wsi na przykładzie wsi z Opolszczyzny, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 103–116.
18. Podolska A., Orzechowska-Szajda I., 2013, Local initiatives – changing how rural areas are perceived, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, s. 44–57.
19. Podolska A., 2014, Wioski tematyczne – współczesny sposób na rozwój obszarów wiejskich, [w:] M.K. Leniartek (red.), Nasze, nie nasze w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław, s. 351–366.
20. Podolska A., Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 115–134.
21. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2017, Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 85–104. https://doi.org/10.7163/SOW.45.5
22. Wacięga S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 288 (64), s. 81–90.
23. Warmińska M., Dąbrowska A., 2009, Kreowanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich na przykładzie działań Stowarzyszenia mieszkańców i przyjaciół wsi Zawady Ełckie "Mukszty", [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
24. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich, Poznań.
25. Wilczyński R., 2012, Sieć najpiękniejszych wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Opole, (http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/upload/users/krybak/files/opracowanie_koncepcji_najpiekniejszych_wsi_fina%C5%82.pdf (dostęp on-line: 02.02.2018).
26. Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45–56.
27. Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247–255. https://doi.org/10.1023/A:1007028409123
28. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 21–38. https://doi.org/10.7163/SOW.44.2
29. http://www.dorf-stadterneuerung.at/downloads/Studie_Themendoerfer_Brunnmayr.doc (dostęp on-line: 14.04.2017)
30. http://www.wioskizpomyslem.pl/ (dostęp on-line: 14.04.2017)
31. http://aktywni.barycz.pl/pages/wioski-z-pomyslem-11 (dostęp on-line: 14.04.2017)
32. http://www.krainawzgorz.pl/wsie-tematyczne (dostęp on-line: 14.04.2017)
33. http://wioski.lgdpartnerstwoizerskie.pl/oferty-tematycznych-wsi-pogorza-izerskiego/ (dostęp online: 14.04.2017)
34. https://pl-pl.facebook.com/pg/PSORW/about/?ref=page_internal (dostęp on-line: 06.02.2018)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

139

End page:

154

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67964 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jan 22, 2019

Number of object content downloads / hits:

1535

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/86468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information