RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zorganizowanie producentów owoców i warzyw po 2004 roku. Stan i perspektywy = Self-organization of fruit and vegetable producers after 2004. Overview and prospects

Creator:

Matuszczak, Anna : Autor ; Bieniek-Majka, Maryla : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of this article was to present changes on the domestic fruit and vegetable market, which were observed after Poland’s accession to the European Union. The change in consumer behaviour and the need to adapt the offer to the increasing market requirements caused the need to take measures enhancing the competitiveness of horticulturists. One of them is the integration of producers. The authors presented changes in the organization of fruit and vegetable producers in Poland in 2004–2017. It was noticed that the Polish horticulturists prefer the southern European model of market organization, consisting in the existence of many small producer groups/organizations. In Poland after 2012, the number of fruit and vegetable producer groups/organizations and the number of members associated in them decreased. Fruit and vegetable producers by establishing the group most often indicated a neutral possibility of selecting the product category, including both fruits and vegetables in their offer. It was noticed that the groups that were liquidated were mostly homogeneous – they offered either fruits or vegetables. Attention is paid to the increase in of integration among mushroom producers. Mushrooms became one of the most important export products. Despite the shrinking number of producer organizations, those remaining on the market are characterized by a relatively stable market power. Changes in the number of producer organizations were larger than changes in the market share.

References:

1. Analizy Rynkowe. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i perspektywy, 2014, 44, IERiGŻ.
2. Analizy Rynkowe. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i perspektywy, 2017, 51, IERiGŻ.
3. Bieniek-Majka M., Matuszczak A., 2017, Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz.
4. Bieniek-Majka M., 2015, Zamiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania, 41, 2, s. 109-119. https://doi.org/10.18276/sip.2015.41/2-10
5. Camanzi L., Malorgio G., Azcarate T.G., 2009, The Role of Producer Organizations in Supply Concentration and Marketing: A Comparison between European Countries in the Fruit and Vegetable Sector, Journal of Food Products Marketing 17, 2-3, s. 327-354. https://doi.org/10.1080/10454446.2011.548706
6. Chlebicka A., 2013, Diagnoza rozwoju i perspektywy wsparcia grup producenckich w Polsce, Economic and Regional Studies, 6, 4, s.31-26.
7. Copa Cogeca, Fruit and Vegetable Producer Organisations in the EU: Overview and Prospects, file-:///C:/Users/OPUS/Downloads/FRUIT%20AND%20VEGETABLE%20PRODUCER%20ORGANISATIONS%20IN%20THE%20EU_%20%20OVERVIEW%20AND%20PROSPECTS%20%20 (1).pdf
8. Czyżewski A., Czakowski D., 2016, Selected economic relationships on the fruit and vegetable market in Poland (1994-2013), Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (42), s. 511-519. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.78
9. Dacko M., Płonka A., 2011, Grupy producentów - szansa na zwiększenie konkurencyjności rozproszonego rolnictwa, Wieś i Doradztwo, 1-2/65-66, s. 5-12.
10. Kopiński Ł., Czernyszewicz E., 2014, Grupy o organizacje producentów w ogrodnictwie w Polsce w latach 2004-2014, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 24, (4), s. 51-60.
11. Krzyżanowska K., 2011, Stan zorganizowania rolników w grupy producentów owoców i warzyw w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 13, 2, s. 256-260.
12. Mroczek R., 2013, Wzrost produktywności i efektywności głównym wyzwaniem przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Materiały z referatu wygłoszonego w Jachrance 09-11.12.2013, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
13. Paszko D., Pawlak J., 2014, Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej, Roczniki Naukowe SERiA, 14, 2, s. 206-210
14. Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń ARiMR.-www.armir.gov.pl - data dostępu 04.05.2018.
15. Sobczak W., Jabłońska L., Olewnicki D., 2013, Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (28), 1, s. 119-127.
16. Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, e-mentor, 5/37, s. 5-12.
17. Zielińska-Szczepkowska J., Kisiel R., 2016, Zrzeszanie się producentów rolnych jako przykład współdziałania w sektorze rolnictwa - doświadczenia wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (31), 2, s. 372-386.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

177

End page:

187

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76846 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content downloads / hits:

989

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/99023

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information