RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Aktywność podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi w województwie małopolskim = Activity of local actors in the process of village renewal in the Małopolskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Village renewal is one of the basic tools for supporting the socio-economic development of rural areas in Poland. This article is an attempt to compare, on the example of the Małopolskie Voivodeship, two different sources of funding projects directly supporting the renewal process – programmes co-financed by the European funds and the Działaj Lokalnie (Act Locally) Programme. In both cases, particular attention was paid to the role and activity of various local entities in the process of village renewal. The analysis of completed projects and their beneficiaries indicates complementarity of the two rural development support instruments. Village renewal projects financed from the European Union budget, implemented mainly by public sector entities, primarily include infrastructure investments. On the other hand, within the Act Locally Programme there are supported soft activities, targeted, among others at building and strengthening local identity, undertaken by entities representing the social sector. Combining both sources of financing and the efforts of various local actors may be a response to searching for comprehensive solutions leading to multidimensional village renewal. -

References:

1. Bański J., 2015, Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 139-149.
2. Biejat M., Wójcikowska K., 2015, O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1.2 (166.2), s. 97-109.
3. Błąd M., 2007, Przykłady odnowy wsi w Polsce, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 195-214.
4. Furmankiewicz M., 2012, Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? "Ukryty" sektor publiczny w Lokalnych Grupach Działania w Polsce?, Wieś i Rolnictwo, 4 (157), s. 112-127.
5. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., Sobolewska-Węgrzyn B., 2017, Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 27-39. https://doi.org/10.7163/SOW.46.2
6. Halamska M., Michalska S., Spiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104-119.
7. Hoffman R., 2014, Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 183-196.
8. Matysiak I., 2013, Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 3 (160), s. 138-152.
9. Iłowiecka-Tańska I., 2011, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. https://doi.org/10.31338/uw.9788323511021
10. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Dylematy polskiej wsi w procesie integracji z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 75-85.
11. Kołodziejczak A., 2011, Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, Studia Obszarów Wiejskich, 26, s. 203-214.
12. Kołomycew A., Pawłowska A., 2013, Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (52), s. 62-80.
13. Kretek-Kamińska A., Psyk-Piotrowska E., 2014, Znaczenie lokalnych grup działania w kształtowaniu i pomnażaniu zasobów kapitałowych na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 169-182.
14. Michalewska-Pawlak M., 2013, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.
15. Lendzion K., 2008, Rola kapłana-proboszcza w rozwoju społeczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, [w:] H Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 288-301.
16. Piekara A., 1986, Społeczność lokalna i samorząd, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
17. Ptak A., 2015, Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (59), s. 138-158.
18. Ray Ch., 2001, Culture Economies: a perspective on local rural development in Europe, Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne.
19. Ward N., Atterton J., Kim T.-Y., Lowe P., Phillipson J., Thompson N., 2005, Universities, the Knowledge Economy and 'Neo-Endogenous Rural Development', Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, 1, University of Newcastle upon Tyne.
20. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
21. Wilczyński R., 2007, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, Urząd Województwa Opolskiego, Kamień Śląski.
22. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, 2, s. 4-22.
23. Zajda K., 2015, Partycypacja polityczna kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1.2 (166.2), s. 81-95.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

77

End page:

93

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76839 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content hits:

282

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/98834

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information