RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Aktywność sołectw wspierających rozwój społeczny w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 2013–2015 = Activity of villages supporting social development under the Rural Renewal Programme in 2013–2015

Creator:

Pieczonka, Jacek : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The village renewal as a development method is one of the ways to achieve development goals, understood not only as an improvement of the infrastructure quality – but in general – as an enhancement of the widely comprehended life quality, which cannot be achieved without involvement of inhabitants themselves. The aim of this article is an attempt to present the Village Renewal Programme (with the example of the Opolskie Voivodeship) as an element stimulating local communities, strengthening social capital, which can be expressed by the number of projects implemented by individual rural administrative units. To achieve this aim, the reports of the rural administrative units (about 600 a year) on the implementation of the Rural Renewal Programme (in the period of 2013–2015) were analyzed. The most important conclusion that can be drawn from the conducted research is that the Rural Renewal Programme has proved to be an effective concept and method for developing rural areas, where it has been implemented so far. By the means of this undertaking it was possible to mobilize numerous rural communities with inadequate amount of funds to initiate activities, which had been reflected in the number of implemented projects.

References:

1. Błąd M., 2005, Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 205-232.
2. Chądzyński J., 2007, Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDEWu.pl, Warszawa, s. 63-104.
3. Fedyszak-Radziejowska B., 2004, Rola elit wiejskich w "kapitalizowaniu" zasobów społecznych wsi, Wieś i Rolnictwo, 2 (123), s. 28-43.
4. Jaszczak A., Žukovskis J., Antolak M., 2017, The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39.4, s. 432-441. https://doi.org/10.15544/mts.2017.30
5. Kłodziński M., 2006, Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 43-44.
6. Niedźwiecka-Filipiak I., Rola architekta krajobrazu w programie odnowy wsi, Czasopismo techniczne. Architektura, 104, 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 59-61.
7. Osiecka-Chojnacka J., Kłos B., 2010, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich, Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych), 4 (24), s. 51-84.
8. Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
10. Szafraniec K., 2007, O kapitale społecznym. Nowe Życie Gospodarcze. Wyzwanie przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-16.
11. Wilczyński R., 1999, Europejski Program Odnowy Wsi - wykorzystanie w województwie opolskim doświadczeń Nadrenii-Palatynatu i Dolnej Austrii, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 93-108.
12. Wilczyński R., 2002, Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
13. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info, Poznań.
14. Wilczyński R., 2005, Village Renewal as an Environment of Prevention and Pliant to Cultural Heritage in Shaping the Rural Landscape, Architektura Krajobrazu, 1, s. 10-17.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

63

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76838 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content hits:

246

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/98826

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information