RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim = Vegetable growing as a trend in agricultural production of the Łódzkie Voivodeship

Creator:

Traczyk, Anna : Autor ; Wójcik, Marcin : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Vegetable-growing is an important agricultural production trend in the Łódzkie Voivodeship. Its significance to the economy is emphasized in the voivodeship strategic documents, in which vegetable-growing is mentioned as one of the regional assets. Areas of its occurrence have been considered to present development potential. Vegetable cultivation in the Łódzkie Voivodeship occupies a relatively large area compared to the other regions. In years 2004–2016 the Łódzkie Voivodeship took the fourth place in terms of the area of vegetable cultivation and third place regarding share of vegetables in the sown area. Analyzed had the third largest share of vegetables in the value of total and market agricultural production. In the years 2004–2016, both the area of vegetable cultivation and the size of harvest in the Łódzkie Voivodeship decreased. The area of soil-grown vegetables cultivation decreased at an average rate of 2.9% per annum, while the size of crops decreased at an average rate of 1.0% a year. Despite the decline in the area of vegetable cultivation and the size of harvest, vegetable-growing remained an important part of the regional agricultural economy. In the analyzed period, vegetables accounted for 9.7% of the total value and 11.8% of the market value of agricultural production. Their share in the value of total and market production of agriculture, in contrast to the area and harvest, increased. The average growth rate of the share of vegetables in the value of total agricultural production was 2.9% per annum. The average growth rate of vegetables share in the value of market production was 2.1% per annum. In terms of participating in the value of total plant production, vegetables took the second place in Poland. Considering the share in the value of market production, vegetables were ranked first. The region’s vegetable growing area provides economic grounds for the functioning of the vegetable and fruit-vegetable processing industry for enterprises operating both in the Łódzkie Voivodeship and in the neighboring regions.

References:

1. Budzyński F., 1967, Rozmieszczenie produkcji warzyw i owoców, PWRiL, Warszawa.
2. Chudzik A., 2007, Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach 1996-2005, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, XVII (1), s. 73-80.
3. Ciesielska B., Wawrzyniak J., 2013, Zmiany w produkcji warzywniczej w latach 1997-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (29), s. 17-27.
4. Filipiak T., Maciejczak M., 2008, Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95, 2. s. 97-109.
5. Filipiak T., Maciejczak M., 2010, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 99-110.
6. Gałczyński A., 1992, Uwarunkowania produkcji warzywniczej w Polsce, PAN IRWIR, Warszawa.
7. Gołębiewski J., Sobczak W., 2017, Rynki hurtowe owoców i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
8. Gunerka L., Jabłońska L., Sobczak W., 2014, Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 1, s. 57-63.
9. Jabłońska L., Gunerka L., Hornowski A., 2016, Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 3, s. 101-107.
10. Jabłońska L., Olewnicki D., 2011, Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 4, s. 9-99.
11. Kacprzak E., 2014, Uprawy pod osłonami, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 254-272.
12. Kacprzak E., Kołodziejczak A., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 200-253.
13. Kapusta F., 2014, Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku, Nauki Inżynierskie i Technologie, 1 (12), s. 43-58. https://doi.org/10.15611/nit.2014.1.03
14. Knaflewski M., 2007, Ogólna uprawa warzyw, PWRiL, Poznań.
15. Kulikowski R., 2007, Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 79-98.
15. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce: przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241.
16. Kulikowski R., Gałczyński A., 1986, Analiza przestrzenna produkcji warzyw w rolnictwie nieuspołecznionym w województwie stołecznym warszawskim, Postępy Nauk Rolniczych, 4, s. 75-94.
17. Powszechny Spis Rolny 2010, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/ [dostęp 15.05.2018 r.].
18. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2005-2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
19. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2005 roku, 2006, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
20. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2007 roku, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
21. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2008 roku, 2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
22. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2009 roku, 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
23. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2015 roku, 2016, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
24. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 roku, 2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
25. Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Regionalnych, Warszawa.
26. Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
27. Suliborski A., 2001, Gospodarka rolna, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 278-303.
28. Wrzochalska A., 2000, Rejony upraw i spożycie warzyw gruntowych w Polsce w latach 1994-1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 462, s. 1-31.
29. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

199

End page:

210

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76848 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.15

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content downloads / hits:

1266

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/99068

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information