RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Geurs K.T., Ritsema Van Eck J.R., 2001. Accessibility Measures: Review and Applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. RIVM report 408505 006, Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment.
2. Hansen W.G., 1959. How accessibility shapes land-use. Journal of the American Institute of Planners, vol. 25, no. 2, pp. 73-76.
https://doi.org/10.1080/01944365908978307 -
3. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2010a. Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013. Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Warsaw: Ministry of Regional Development.
5. Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Rosik P., Siłka P., Stępniak M., 2008. Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie. (+ Update in 2010), Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
6. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
7. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, 233, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Do not use your browser's 'BACK' button.
8. Rosik P., Śleszyński P., 2009. Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. Transport Miejski i Regionalny, 10, pp. 26-31.
9. ROSIK P., POMIANOWSKI W., STĘPNIAK M., KOMORNICKI T., ŚLESZYŃSKI P., 2011. Narzędzie ewaluacyjno-badawcze dostępności transportowej gmin w podukładach wojewódzkich. Raport końcowy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [non-printed material prepared under the 4th competition for Polish Ministry of Regional Development subsidies).
10. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., 2012. Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030. Raport końcowy, Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [non-printed material prepared as part of the 5th Polish Ministry of Regional Development donation competition].
11. Rosik P., Stępniak M., 2015. Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. Geographia Polonica, vol. 88, no. 4, pp. 607-620.
https://doi.org/10.7163/GPol.0036 -
12. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015. The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. Transport Policy, vol. 37, pp. 134-146.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.007 -
13. Śleszyński P., 2009. Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w transporcie drogowym. Przegląd Komunikacyjny, 5, pp. 26-32.
14. Śleszyński P., 2015. Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. Journal of Maps, vol. 11, no. 2, pp. 245-254.
https://doi.org/10.1080/17445647.2014.954645 -
15. Spiekermann K., Wegener M., Květoň V., Marada M., Schürmann C., Biosca O., Ulied Segui A., Antikainen H., Kotavaara O., Rusanen J., Bielańska D., Fiorello D., Komornicki T., Rosik P., Stepniak M., 2013. TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe. Draft Final Report. ESPON Applied Research.
16. Stępniak M., Rosik P., Komornicki T., 2013. Accessibility patterns: Poland case study. Europa XXI, 24, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 77-93.
17. Stępniak M., Rosik P., 2013. Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: A multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. Journal of Transport Geography, 31, 154-163.
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.06.017 -
18. Stępniak M., Rosik P., 2016. From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: The spatial approach. Journal of Transport and Land Use, vol. 9, no. 3, pp. 1-13.
19. Wegener M., Korcelli P., Komornicki T., 2005 Spatial Impacts of the Trans-European Networks for the New EU Member States [in:] T. Komornicki, K.Ł. Czapiewski (eds.), Europa XXI, 13, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 27-44.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

3

Start page:

361

End page:

368

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63182 ; 0016-7282

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2023

In our library since:

Sep 29, 2017

Number of object content downloads / hits:

1321

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/82929

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information